Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe II

Toimiala Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 100%
Hankenumero 29813901
Profiili AU on kehittämässä välitystoiminnalleen pysyviä rakenteita nykyisen ad hoc-pohjaisen välitystoiminnan tilalle. Hyödyntäen käytännön välitystyön kokemuksia Afrikassa projektilla rakennetaan AU:n välitystoimintamalli ja -strategia, perustetaan AU:n sihteeristöön välitystoiminnan yksikkö sekä suunnitellaan koulutusohjelma ja -käsikirja. Projekti tähtää myös afrikkalaisten välitystoimijoiden ja asiantuntijoiden rosterin ja verkoston perustamiseen. Hankkeen kohderyhminä ovat AU:n erityisedustajat ja erityislähettiläät, AU:n ns. viisaiden paneeli (Panel of the Wise), AU:n komission eri yksiköt ja henkilökunta, Afrikan alueellisten järjestöjen välitysmekanismit ja ns. track two-organisaatiot, eli hallituksista ja hallitustenvälisistä rakenteista erillään toimivat, rauhanvälitysponnisteluihin osallistuvat tahot.Hankkeen tavoitteena on AU:n parantunut kyky analysoida konflikteja ja niistä saatavia opetuksia (lessons learned) ja parantunut mahdollisuus soveltaa tietoa tulevaisuuden välitystoiminnassa. Tavoitteena on, että koordinaatio välitystoimintaan osallistuvien tahojen, kuten AU:n , Afrikan alueellisten järjestöjen ja YK:n välillä tehostuu. Viime kädessä tuloksena on AU:n välityskyvyn parantuminen.
Kesto 2012-2014
Kohdealue Afrikka
Toteuttaja African Union (excluding peacekeeping facilities)
Kokonaisrahoitus 3 000 000 €
Evaluointi  Final Evaluation of the African Union Mediation Support Capacity Project Phase II

loading map - please wait...

Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe II 8.969523, 38.781738 Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe IIAfrican Union Office, Dejamach Beyene Merid Street, Addis Abeba, Ethiopia (Ajo-ohjeet)