UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen

Toimiala Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
Ihmisoikeudet 30%
Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 40%
Hankenumero 66014218
Profiili Suomi haluaa osallistua YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta Nepalin oikeusvaltion vahvistamiseen ja oikeuden saatavuuden edistämiseen. Ohjelman toteutuksessa päävastuu on Nepalin korkeimmalla oikeudella ja oikeusministeriöllä. Nepalin kansallinen ihmisoikeuskomissio ja kansalaisjärjestöt osallistuvat ohjelman toimeenpanoon. Ohjelma täydentää Suomen tukea rauhan ja oikeuden alalla Nepalissa sillä se kohdentaa toimia nimenomaan ”perinteisille” oikeusvaltion vahvistamisen aloille. Hankkeeseen osallistuminen nähdään pitkän tähtäimen sitoumuksena (vähintään ohjelman kesto 5 vuotta). Hankkeen ruohonjuuritason osallistava lähestymistapa tukee haavoittuvimpien ryhmien parempaa oikeuden saantia. Vaikka perustuslakiprosessi on edelleen kesken, voidaan paikallistasolla vahvistaa olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa, tuomioistuinten toimintaa, oikeusapua ja kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja palveluista. Laillisten oikeuspalveluiden tarjoamisella syrjäytyneille ryhmille halutaan taata tasa-arvoiset oikeudelliset palvelut kaikille. Oikeusministeriö on vastuussa oikeusapujärjestelmän kehittämisestä ja lainsäädännöstä, joka tällä hetkellä ei vastaa kansainvälisiä standardeja. Nepalissa on tarve parantaa oikeuden saatavuutta erityisesti seksuaalirikosten ja kastiin perustuvan syrjinnän uhriksi joutuneille. Tavoitteena on kehittää sosiaalisen oikeusavun palveluita, joiden kautta uhreille tarjotaan mahdollisuus turvakotiin, lastensuojeluun ja neuvontaan. Suomen lisäksi ohjelman rahoitukseen osallistuvat Norja ja myöhemmin Tanska. UNDP:n ohjelman kokonaisbudjetti vuosina 2013-2017 on arviolta USD 24 miljoonaa, josta Suomen osuus tulee olemaan MEUR 5,8 vuosina 2014-2017.
Kesto 2014-2017
Kohdealue Nepal
Toteuttaja UNDP Nepal
Kokonaisrahoitus 5 400 000 €
Evaluointi UNDP Rule of Law Human Rights Nepal Mid Term Review 2016

loading map - please wait...

UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen 27.680524, 85.316058 UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminenUNDP Nepal (Ajo-ohjeet)