Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC)

Toimiala Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
Perus sanitaatio (maaseutu) 40%
Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 30%
Hankenumero 89892106
Profiili Vesihuollon ja sanitaation yhteistyöneuvosto (Water Supply & Sanitation Collaborative Council WSSCC) on erityisesti kaikkein köyhimpien sanitaation parantamiseen ja hygieniatyöhön keskittyvä monitoimijaverkosto. WSSCC:n toiminta jakautuu maatason työhön joka rahoitetaan globaalista sanitaatiorahastosta (Global Sanitation Fund, GSF) sekä informaation tuottamiseen, kampanjointiin ja tiedottamiseen, jotka rahoitetaan Sanitation Leadership Trust Fundista (SLTF). WSSCC:n oikeudellinen isäntäorganisaatio on UNOPS. WSSCC:n työn painopiste on maaseudulla vähiten kehittyneissä maissa Afrikassa ja Aasiassa. Maatasolla WSSCC noudattaa Community Lead Total Sanitation (CLTS) -mallia. WSSCC ei rahoita käymälöiden rakentamista, vaan tähtää käyttäytymisen muutokseen jakamalla tietoa ja valistusta. Suomi on myöntänyt yleistukea WSSCC:n keskipitkän aikavälin strategian (2012-2016) toteuttamiseen 1 MEUR vuosittain vuodesta 2012 alkaen. Suomen rahoituskaudella WSSCC:n keskeisiä tuloksia ovat olleet avoimeen maastoon ulostamisen väheneminen maaohjelmamaissa sekä kuukautishygieniaan liittyvä politiiikkatyö. Esitetään, että Suomi myöntää WSSCC:lle 500 000 euroa yleistukea keskipitkän aikavälin strategian toteuttamiseen vuodelle 2016, vuoden 2016 määrärahoista. http://wsscc.org/
Kesto 2012-2016
Kohdealue Erittelemätön
Toteuttaja Water Supply & Sanitation Collaborative Council WSSCC
Kokonaisrahoitus 1 000 000 € (2012-2016)

500 000 € (2016)

Evaluointi Water Supply Sanitation Collaborative Council Mid Term Review 2016

loading map - please wait...

Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC) 46.219662, 6.136819 Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC)Water Supply & Sanitation Collaborative Council, Geneve, Sveitsi (Ajo-ohjeet)