Palaa kohteeseen Hankkeet toimialoittain

Ympäristö, biodiversiteetti, mineraalit

loading map - please wait...

Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen, Ukraina / Geo-sector Information Management System Development, Ukraine: 50.451150, 30.509720
Sääpalvelujen kehittäminen instituutioiden välisenä yhteistyönä, Institutional cooperation in Hydrometeorological Services: 27.694767, 85.326986
Ympäristöhallinnon kehittäminen (SEAM) Strengthening of Environmental Administration and Management at the Local Level (SEAM): 27.678733, 85.317775
Päästöjen mittauskapasiteetin vahvistaminen instituutioiden välisenä yhteistyönä / Capacity Enhancement of Emissions Measurement: 28.655715, 77.295122
Ympäristöhallinnon vahvistamishanke / Environmental Management Support Programme: 17.973308, 102.617719
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 27.646487, 85.323687
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 28.482591, 77.126764
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 27.473157, 89.641593
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 39.947703, 116.326396
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 23.780450, 90.379007
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 33.683585, 73.064275
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 27.692810, 85.325752
ICIMOD/Tulvainformaatiojärjestelmä Hindu Kush-Himalajan alueelle ICIMOD/ Hindu Kush-Himalayan Hydrological Cycle Observing System: 46.223252, 6.146078
Mekongin ympäristöohjelma / Core Environment Programme: 13.746700, 100.539579
Mekongin ympäristöohjelma / Core Environment Programme: 14.588063, 121.058602
MRC/Päätöksenteko- ja informaatiojärjestelmä MRC/Information and Knowledge Management Programme: 17.965550, 102.598701
MRC/Vesihuollon rahasto MRC/Water Management Trust Fund: 17.965590, 102.598660
Ympäristökasvatus ja kestävien elinkeinomuotojen edistäminen Borjomin alueella / Promoting Sustainable Livelihoods and Responsible Attitude to Environment: 41.707550, 44.774426
Euroopan naapuruuspolitiikan alainen investointiväline / NIF Neighbourhood Investment Facility Trust Fund: 50.844703, 4.371750
Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen Keski-Aasiassa, II-vaihe / Information Management System for the Geological Sector in Central Asia, phase II: 39.452030, 71.015625
Meteorologian alan yhteistyö Keski-Aasiassa Capacity Building in Meteorology in Central Asia: 41.327548, 69.291967
KIRKON ULKOMAANAPU: Turvattu toimeentulo ympäristöllisesti haavoittuvilla alueilla, Haiti: 18.507027, -72.284417
Ympäristö- ja turvallisuusaloite (ENVSEC) / Environment and Security Initiative: 46.212766, 6.110950
Ympäristö- ja turvallisuusaloite (ENVSEC) / Environment and Security Initiative: 41.318636, 55.998591
KEHITYSMAAYHDISTYS PÄÄSKYT RY: Cuna Nazarethin kierrätyskeskus, Peru: -12.061683, -77.081989
LIANA RY: Säästä polttopuuta, Tansania: -3.727455, 37.665939
OULU-MATAGALPA-YSTÄVYYSSEURA RY: Ympäristöämme suojelevat nuoret, Nicaragua: 12.919855, -85.912828
SETLEMENTTINUORTEN LIITTO RY: Ympäristökasvatuksen ja ympäristöllisesti kestävien pienyrittäjien tukeminen, Senegal: 14.740133, -17.320633
SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ: Perun sademetsäkylien kestävän kehityksen tukeminen: -12.120831, -77.019334
SUOMEN YK-LIITTO RY: Marginaaliset äänet kuuluviin YK:n ilmastoprosessissa, kehitysmaat: -6.777438, 39.233551
SUOMEN YK-LIITTO RY: Marginaaliset äänet kuuluviin YK:n ilmastoprosessissa, kehitysmaat: -6.789661, 39.276035
SUOMEN YK-LIITTO RY: Marginaaliset äänet kuuluviin YK:n ilmastoprosessissa, kehitysmaat: -23.692248, -46.505990
SUOMEN YK-LIITTO RY: Marginaaliset äänet kuuluviin YK:n ilmastoprosessissa, kehitysmaat: 9.925848, 78.111248
TURUN TAITEILIJASEURA RY: Santhiaban jätehuoltohanke, Senegal: 16.029632, -16.507902
WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Maaseudun köyhyyden vähentäminen kestävän luonnonvarojen käytön kautta, Bhutan: 27.480947, 89.631727
WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Metsäluonnon, elintapojen ja ympäristöpalvelujen ylläpito, Indonesia: -6.296470, 106.830143
WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Metsäluonnon, elintapojen ja ympäristöpalvelujen ylläpito, Indonesia: -1.567187, 113.236084
WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Biodiversiteetin suojeleminen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, Nepal: 27.681783, 85.315694
WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Biodiversiteetin suojeleminen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, Nepal: 27.730212, 85.331604
YMPÄRISTÖ JA KEHITYS RY: Uuden liesimallin kehittäminen, Kenia: -1.035655, 37.083921
Bolivian geosektorin kapasiteetin vahvistaminen / AEROPOLI Capacity Enhancement of the Geo-sector in Bolivia: 60.180252, 24.831001
Bolivian geosektorin kapasiteetin vahvistaminen / AEROPOLI Capacity Enhancement of the Geo-sector in Bolivia: -16.499326, -68.135340
Bolivian geosektorin kapasiteetin vahvistaminen / AEROPOLI Capacity Enhancement of the Geo-sector in Bolivia: -16.501812, -68.130554
Ecuadorin reaaliaikaisen säähavainnoinnin ja luonnonkatastrofien riskikartoitukseen liittyvä järjestelmien kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen / Capacity Enhancement of Weather Monitoring and Natural Disaster Risk Assessment Systems in Ecuador: -0.177104, -78.486993
Ecuadorin reaaliaikaisen säähavainnoinnin ja luonnonkatastrofien riskikartoitukseen liittyvä järjestelmien kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen / Capacity Enhancement of Weather Monitoring and Natural Disaster Risk Assessment Systems in Ecuador: 60.203928, 24.961152
Kolumbian luonnonsuojelualueiden hallinnon kehittäminen / Capacity Enhancement of the National Parks System, Colombia: 4.608074, -74.072903
Kolumbian luonnonsuojelualueiden hallinnon kehittäminen / Capacity Enhancement of the National Parks System, Colombia: 60.290829, 25.044810
Kolumbian luonnonsuojelualueiden hallinnon kehittäminen / Capacity Enhancement of the National Parks System, Colombia: 11.378958, -73.132210
Kolumbian luonnonsuojelualueiden hallinnon kehittäminen / Capacity Enhancement of the National Parks System, Colombia: 4.745009, -75.584221
Kolumbian säämonitoroinnin kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen / Capacity Enhancement of Weather Monitoring in Colombia: -4.200448, -69.943278
Kolumbian säämonitoroinnin kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen / Capacity Enhancement of Weather Monitoring in Colombia: 60.203485, 24.961324
Life Web/Atiquipa Lomas -alueen luonnonsuojelu, Peru / Life Web/Nature Conservation in the Atiquipa Lomas region, Peru: -12.123054, -77.021209
Life Web/Atiquipa Lomas -alueen luonnonsuojelu, Peru / Life Web/Nature Conservation in the Atiquipa Lomas region, Peru: -15.758003, -74.395294
Andien alueellinen biodiversiteettiohjelma BioCAN / Regional Biodiversity Programme in Andean: -12.102162, -77.026488
Andien alueellinen biodiversiteettiohjelma BioCAN / Regional Biodiversity Programme in Andean: -0.228195, -78.478775
Andien alueellinen biodiversiteettiohjelma BioCAN / Regional Biodiversity Programme in Andean: -16.508736, -68.111115
Andien alueellinen biodiversiteettiohjelma BioCAN / Regional Biodiversity Programme in Andean: 4.678630, -73.850098
Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuus / Energy and Environment Partnership in the Andean Region: -16.536763, -68.045052
Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuus / Energy and Environment Partnership in the Andean Region: -12.028128, -77.039566
Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuus / Energy and Environment Partnership in the Andean Region: -0.202789, -78.533707
Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuus / Energy and Environment Partnership in the Andean Region: 4.572090, -74.044418
Andien Paramos-alueiden paikallisyhteisöjen kapasiteetin vahvistaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa / Enhancement of local communities’ climate change adaptation capacities in the Andean Region: -0.186921, -78.475460
Andien Paramos-alueiden paikallisyhteisöjen kapasiteetin vahvistaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa / Enhancement of local communities’ climate change adaptation capacities in the Andean Region: -12.039768, -77.135010
Andien Paramos-alueiden paikallisyhteisöjen kapasiteetin vahvistaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa / Enhancement of local communities’ climate change adaptation capacities in the Andean Region: 4.641217, -74.034119
Hydrometeorologisen kapasiteetin vahvistaminen Karibian alueella / Hydrometeorological Capacity Building in the Caribbean Region: 10.667154, -61.521549
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America: 13.684098, -89.261051
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America: 14.590056, -90.509555
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America : 17.269241, -88.765411
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America : 9.924439, -84.107208
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America : 14.075087, -87.251358
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America : 12.130075, -86.282330
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America : 8.991340, -79.545135
Keski-Amerikan alueellinen energia- ja ympäristöhanke / Energy and Environment Partnership in Central America : 18.492525, -70.018272
Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus, V vaihe / UN Convention to Combat Desertification in West Asia and North Africa, Phase V: -1.248237, 36.782945
Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus, V vaihe / UN Convention to Combat Desertification in West Asia and North Africa, Phase V: 36.759699, 3.034286
Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus, V vaihe / UN Convention to Combat Desertification in West Asia and North Africa, Phase V: 32.163213, 36.276855
Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus, V vaihe / UN Convention to Combat Desertification in West Asia and North Africa, Phase V: 33.887993, 35.516396
Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus, V vaihe / UN Convention to Combat Desertification in West Asia and North Africa, Phase V: 33.989298, -6.853409
Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus, V vaihe / UN Convention to Combat Desertification in West Asia and North Africa, Phase V: 36.822844, 10.193253
Tuki Baselin konvention toimeenpanoon arabimaissa / Strengthening of the Regional Cooperation of Arab States in Hazardous Waste Management and Trans-boundary Control: 30.027532, 31.207373
Tuki eteläiselle naapurustolle (NIF) / Neighborhood Investment Facility (NIF): 50.831290, 4.355843
Tuki eteläiselle naapurustolle (NIF) / Neighborhood Investment Facility (NIF): 34.010361, -6.796417
Tuki eteläiselle naapurustolle (NIF) / Neighborhood Investment Facility (NIF): 36.808002, 10.192566
Tuki eteläiselle naapurustolle (NIF) / Neighborhood Investment Facility (NIF): 30.034424, 31.271210
Tuki eteläiselle naapurustolle (NIF) / Neighborhood Investment Facility (NIF): 31.921667, 35.952072
Tuki eteläiselle naapurustolle (NIF) / Neighborhood Investment Facility (NIF): 31.903598, 35.187836
Tuki eteläiselle naapurustolle (NIF) / Neighborhood Investment Facility (NIF): 33.854261, 35.511932
Kestävän kehityksen tukeminen Dragashin kunnassa, Kosovo / Supporting Sustainable Development in Dragash Municipality, Kosovo: 42.665473, 21.155130
Kestävän kehityksen tukeminen Dragashin kunnassa, Kosovo / Supporting Sustainable Development in Dragash Municipality, Kosovo: 42.060849, 20.647602
Biodiversiteettisuunnitelmaverkosto, Länsi-Balkan / Local Biodiversity Action Planning Network for Sustainable Development in the Western Balkans: 51.561724, 5.063292
Biodiversiteettisuunnitelmaverkosto, Länsi-Balkan / Local Biodiversity Action Planning Network for Sustainable Development in the Western Balkans: 47.684565, 19.082576
Kestävä kehitys suojelluilla raja-alueilla, Länsi-Balkan / Sustainable Development in Protected Border Regions, West Balk: 46.417210, 6.270889
Kestävä kehitys suojelluilla raja-alueilla, Länsi-Balkan / Sustainable Development in Protected Border Regions, West Balk: 52.086722, 4.312866
Metsäopetuksen lujittaminen Kaakkois-Euroopassa / Supporting Forestry Education in South-Eastern Europe (FOPER II): 45.820072, 15.998433
Ympäristö ja turvallisuus -aloite Länsi-Balkanilla / Environment and Security in the Western Balkans: 46.212851, 6.110925
Erityisopetuksen tukihanke, Etiopia / Special Needs Education Program, Ethiopia: 9.032768, 38.762738
Geoinformaation tuottamisen ja hallinnan kehittäminen, Etiopia / Capacity Building for Accelerated Geoinformation Production, Ethiopia: 9.018658, 38.812273
Maanhallintasektorin tuki, Etiopia / Responsible and Innovative Land Administration, Ethiopia: 11.045444, 35.551758
Geotietojen tiedonhallintainfrastruktuurin kehittäminen, Sambia / Development of Geological Information Management Infrastructure, Zambia: -15.394411, 28.333526
Julkisen ympäristöhallinnon kapasiteetin kehittäminen, Sambia / Capacity Building of Environmental Administration, Zambia: -15.418284, 28.281040
Kansalaisjärjestöjen ympäristötuki, Sambia / NGO Support for Environmental Actions, Zambia: -15.411540, 28.344383
Sansibarin kestävän maankäytön ja ympäristön hallinnan tukihanke, toteutuksen II-vaihe, Tansania / Sustainable Management of Land and Environment (SMOLE), Implementation Phase II, Tanzania: -6.163576, 39.186784
Sansibarin kestävän maankäytön ja ympäristön hallinnan tukihanke, toteutuksen II-vaihe, Tansania / Sustainable Management of Land and Environment (SMOLE), Implementation Phase II, Tanzania: -5.072250, 39.799347
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla, Sudan / Improving Weather Services to Promote Adaptation to Climate Change, Sudan: 15.548343, 32.503738
Asiantuntijatuki Magaliesbergin biosfäärialueen perustamiseksi, Etelä-Afrikka / Support to Founding the Magaliesberg Biodiversity Area, South Africa: -25.794379, 27.637310
Uraanipolitiikan ja mineraalitietokannan kehittäminen, Namibia / Uranium Policy and Mineral Database Development, Namibia: -22.600617, 17.082710
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa: 55.691183, 12.554149
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa: 13.516948, 2.094269
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa: 5.567922, -0.191574
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa: -1.260122, 36.830978
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukiohjelma / Climate Change Adaptation Learning Programme for Africa: -25.958250, 32.601242
Ilmastonmuutoksen vaikutus ekojärjestelmiin Itä-Afrikassa / Impact of Climate Change on Ecosystems in Eastern Africa: -1.221725, 36.895877
Itä-Afrikan yhteisön Viktoriajärven valuma-alueen kumppanuusrahasto / Lake Victoria Basin Commission, LVBC: -0.100772, 34.751258
Länsi- ja Itä-Afrikan ruokaturvahanke / Improving Food Security in West and East Africa: 14.740798, -17.317886
Länsi- ja Itä-Afrikan ruokaturvahanke / Improving Food Security in West and East Africa: 3.864711, 11.493759
Tuki Baselin sopimuksen Pretorian alueelliselle keskukselle / Support to the Basel Convention Regional Centre in Pretoria: -25.741779, 28.202516
Tianjinin jätteenkäsittelyhanke, Kiina / Tianjin Waste Treatment Project, China: 39.906425, 116.352269
Tianjinin jätteenkäsittelyhanke, Kiina / Tianjin Waste Treatment Project, China: 39.087791, 117.216568
Erityisilmastorahasto SCCF / Special Climate Change Fund: 50.718292, 7.126962
GGCA – Sukupuoli ja ilmasto -aloite / Global Gender and Climate Alliance: 46.415876, 6.277249
Ilmansaastumisen partikkeleiden monitorointihanke Intiassa / Air pollution monitoring in India: 28.635201, 77.225411
Kansainvälinen kestävän kehityksen instituutti IISD, Earth Negotiations Bulletin -julkaisu / International Institute of Sustainable Development, Earth Negotiations Bulletin: 46.214246, 6.110968
Kehitysmaiden osallistuminen kansainvälisiin ympäristökokouksiin / Participation of developing countries in international meetings on environmental issues: 60.168315, 24.972932
Maailmanlaajuinen ympäristörahasto / Global Environment Facility (GEF): 38.901828, -77.043638
Otsonirahasto / Multilateral Ozone Fund: -1.232276, 36.816001
Suomen ja IUCN:n puitesopimus / Framework Agreement, International Union for Conservation of Nature: 46.415417, 6.277549
TWAP – Kansainvälisen vesiprojektin soveltamisvaihe / UNEP-GEF Transboundary Waters Assessment Programme (TWAP): 38.962626, -77.086172
UNEP-Ilmastonmuutostyön tukeminen Kaakkois-Aasiassa / UNEP-Support to Climate Change Work in South-East Asia: 13.763248, 100.508332
Vihreä ilmastorahasto / Green Climate Fund: 37.396318, 126.634920
Vähiten kehittyneiden maiden ilmastorahasto / Least Developed Countries Fund (LDCF): 50.704356, 7.162399
YK:n aavikoitumissopimus, Globaalimekanismi / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), the Global Mechanism: 41.829812, 12.494604
YK:n aavikoitumissopimus, Tuki sihteeristön kautta / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Secretariat Funding: 41.829902, 12.494258
YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmistelut / UN Conference on Sustainable Development (UNCSD2012): 40.749132, -73.967106
YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP): -1.232315, 36.815615
Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN: -22.141620, -66.269531
Building biocarbon and rural development in West Africa (BIODEV): 12.364149, -6.064453
ADB Mekongin ympäristöohjelma: 13.102218, 104.194336
Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus (CCD), Pohjois-Afrikka: 33.897383, 35.503188
Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGE: -1.233511, 36.815186