Tietoa palvelusta

FINNIDA -verkkosivupalvelussa suomalaiset kehitysyhteistyöhankkeet esitellään ensimmäistä kertaa niiden maantieteellisen sijainnin perusteella.

Palvelun tarkoitus on edistää kehitysyhteistyön avoimuutta ja julkisten varojen käytön läpinäkyvyyttä. Verkkosivuilla esitellään vain niitä kehitysyhteistyöhankkeita, joissa on käytetty Suomen valtion varoja. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki tälläiset hankkeet ovat esillä verkkosivuilla. Esiteltävien hankkeiden toteutuksessa ovat olleet mukana useat eri tahot, esimerkiksi YK- järjestöt, Suomen valtion virastot, kansalaisjärjestöt ja suomalaiset yritykset.

Vanhin verkkosivuille merkitty hanke on vuonna 1957-1958 toteutettu Dehra Dun:n metsäntutkimuslaitoksen tukihanke Intiassa. Uusimmat hankkeet ovat edelleen käynnissä olevia hankkeita. Erityisesti hankkeiden maantieteellisen sijainnin oikeellisuuden varmistamiseksi toivomme yhteistyötä niiden suomalaisten järjestöjen ja yritysten kanssa, jotka toteuttavat julkisin varoin tuettuja kehitysyhteistyöhankkeita.

FINNIDA-verkkosivuilla kansalaiset ja kehitysyhteisyöntekijät voivat myös kommentoida kehitysyhteistyöhankkeita. Tämän lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus lähettää info(at)finnida.fi -osoitteeseen tarinoita ja valokuvia hankkeista, joissa he ovat vierailleet tai olleet töissä. Mielellämme myös lisäämme hankkeita pyyntöjen perusteella. Kaikkien tekstien ja valokuvien tekijäoikeudet säilyvät niiden omistajilla. FINNIDA -verkkosivut tarjoavat avoimen ja ilmaisen julkaisukanavan kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille.

Verkkosivuilla olevat tiedot perustuvat joko julkiseen tietoon, pääsääntöisesti ulkoasiainministeriön julkaisemiin tietoihin ja tavoitteisiin kehitysyhteistyöstä tai käyttäjiltä saatuihin tietoihin. Palvelun ylläpitämisestä vastaa FINNIDA ry, joka on vuonna 2013 patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröity yhdistys.

Tämän verkkosivupalvelun tarkoituksena on tuoda uudelleen suomalaisten tietoon myös vuosikymmeniä sitten päättyneitä Suomen valtion rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita. Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötoimisto on käyttänyt vuosia sitten nimeä Finnish International Development Agency, mutta sen käytöstä on luovuttu. Kunnioituksesta jo tehtyyn kehitysyhteistyöhön, koemme, että FINNIDA ry ja www.finnida.fi antavat vanhoille hankkeille niiden ansaitseman asiayhteyden. FINNIDA ry on siis itsenäinen yhdistys eikä valtionhallinnon osa, ja se pyrkii edistämään sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävää kansainvälistä kehitystä. FINNIDA ry kerää ja jakaa tietoa kehitysyhteistyöstä sekä kansainvälisestä kaupasta eri sidosryhmille.

FINNIDA-verkkopalvelun ylläpito- ja kehitystyöhön on saatu Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyön evaluaatioyksikön rahoitusta v. 2017.

Tervetuloa!

FINNIDA -tiimi