UN Women/Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminen

Toimiala Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot, konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Hankenumero 66013501
Profiili Yleinen kehitystavoite: Nepalin kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman toimeenpano

Päätavoite: sukupuolten välinen tasa-arvo

Merkittävä osatavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus” 31.10.2000. Päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa. Nepalin kansallinen 1325-toimintaohjelma julkistettiin helmikuussa 2011. Nepal oli ensimmäinen toimintaohjelman julkistanut Etelä-Aasian maa. Suomi tukee UN Womenin koordinoivaa roolia YK:n Nepalin maaohjelman tasa-arvoasioiden edistämisessä ja laaja-alaisessa huomioimisessa.

Hankkeen luonne on työvoimavaltainen painottuen erityisesti vaikuttamistoimintaan ja koulutukseen. Konfliktista kärsineitä naisia autetaan pääsemään olemassa olevien palvelujen ja tukimuotojen piiriin. UN Women suunnittelee yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa koulutusta ja kehittää tulonlähteitä sekä tukee pienimuotoista elinkeinotoimintaa. Järjestö tekee läheistä yhteistyötä kansallisesta 1325-toimintaohjelmasta vastaavien ministeriöiden, mm. Rauhanministeriö ja Naisten, lasten ja hyvinvoinnin ministeriön kanssa. Paikalliset kansalaisjärjestöt ovat niin ikään tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Kesto 2012-2014
Kohdealue Nepal
Toteuttaja UN Women Nepal
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 1,3 milj. EUR
Evaluointi Women Peace Security Nepal Mid Term Evaluation 2016

loading map - please wait...

UN Women/Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminen 27.692016, 85.321471 UN Women/Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminenUN Women Nepal Country Office (Ajo-ohjeet)