Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN

Toimiala Luonnon monimuotoisuus 100%
Hankenumero 48903301
Profiili Ohjelman tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja ympäristön kestävän käytön ja suojelun edistäminen, mihin pyritään tukemalla Andien Yhteisön alueellisen biodiversiteettistrategian neljää toimintalinjaa. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kapasiteettiä biodiversiteetin kestävän käytön suunnittelussa ja antaa teknistä biodiversiteettiin liittyvissä temaattisissa kysymyksissä. Ohjelma on suunniteltu tukemaan maankäytön suunnittelua osallistavan suunnittelun ja uusien teknisten ja teknologisten metodien avulla (esm Ecological and Economic Zoning, ZEE) ja maiden alueellisessa biodiversiteettistrategiassa ekosysteemien säilyttämiselle ja kestävälle käytölle määriteltyjä toimintalinjoja. Yksi keskeinen tavoite on tukea paikallisen kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan kehittämistä ja hallinnon kapasiteettia tämän edistämiseen. Alueellista hanketta on edeltänyt Perun BIODAMAZ-hanke, joka jatkui vuoteen 2007. Tämän hankkeen tulokset ovat olleet kansainvälisesti merkittäviä ja BioCAN-hankkeessa pyritäänkin hyödyntämään BIODAMAZ-projektin kokemuksia ja laajentaa hyviksi havaittuja käytäntöjä naapurimaihin. Alueellista biodiversitettihanketta toteutetaan yhteistyössä Andien yhteisön (CAN) kanssa. CAN:n Ympäristö- ja kehitysministereistä koostuva neuvosto (CAAAM) antoi maaliskuussa 2005 tukensa tälle alueellisen hankkeen suunnitelmalle todeten, että se edistäisi yhteisön kehittämisstrategian päämääriä. Samalla hanke tukee CAN:n roolia Brasilian rinnalla Amazonian alueen kestävän käytön hankkeissa ja vahvistaa informaatioyhteiskuntaa. Hanke tukee myös alueen maiden pyrkimyksiä vuosituhattavoitteiden toteutumiseen paikallistason pienhankkeiden kautta.
Kesto 2010-2013
Kohdealue Andit
Kokonaisrahoitus

6.275 miljoonaa euroa

Evaluointi

loading map - please wait...

Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN -22.141620, -66.269531 Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCANAndit (Ajo-ohjeet)