Palaa kohteeseen Hankkeet toimialoittain

Hyvä hallinto ja ihmisoikeudet

loading map - please wait...

IDEA/Tuki Nepalin perustuslakiprosessille, IDEA/ Support to Constitution Building in Nepal: 27.725443, 85.328483
UN Women/ Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminen UN Women / Strengthening Implementation of the Women, Peace and Security Agenda in Nepal: 27.688687, 85.338487
Tuki Nepalin kansalliselle ihmisoikeuskomissiolle (NHRC) Support to Human Rights and Peace Process in Nepal (NHRC): 27.680145, 85.313783
Paikallinen yhteistyö, Nepal Local Cooperation Fund: 27.721956, 85.335443
Tuki Yksi YK -prosessille, One UN: 21.025039, 105.844479
Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF): 38.899020, -77.042606
Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF): 34.529418, 69.178113
Kaivossektorin tukeminen, Support to the Mining Sector: 34.529167, 69.198582
Maakuntien huumekontrollin vahvistaminen / Strengthening Provincial Drug Control: 34.539833, 69.154236
Suomen TST (Transition Support Team) -pienhankkeet Support to Small Projects in TST MeS: 34.535716, 69.187000
Tuki poliisi-syyttäjäkoulutukselle/ II-vaihe Manual Consolidation and Training Programme (MCTP): 62.836382, 27.651376
Tuki poliisi-syyttäjäkoulutukselle/ II-vaihe Manual Consolidation and Training Programme (MCTP): 34.531629, 69.165487
Tuki riippumattomalle ihmisoikeuskomissiolle / Support to Afghanistan Independent Human Rights Commission: 34.528455, 69.171703
Paikallinen yhteistyö, Afghanistan, Local Cooperation Fund: 34.535716, 69.187000
Paikallinen yhteistyö, Filippiinit Local Cooperation Fund: 14.560779, 121.016389
Paikallinen yhteistyö, Indonesia Local Cooperation Fund: -6.227230, 106.826441
Paikallinen yhteistyö, Intia Local Cooperation Fund: 28.595567, 77.185162
Itä-Timorin vaalikapasiteetin kehittäminen Improving electoral capacity in East Timor: -8.561586, 125.573022
Paikallinen yhteistyö, Itä-Timor/ Local Cooperation Fund, East Timor: -6.227230, 106.826441
Oikeusalan yhteistyö, Kiina / Judicial Cooperation, China: 39.921153, 116.436131
Kansainvälisten sopimusten toimeenpano, vaihe III Support for Implementation of Treaties and Conventions, Phase III: 17.969351, 102.617764
Kansallisen maatietojärjestelmän vahvistamishanke / Strengthening National Geographic Services in Lao PDR: 17.974100, 102.616918
Tuhoutuneen säähavaintoverkon kunnostamisen tuki / Support to Fix the Early Warning System for Floods: 33.718151, 73.060547
YK:n pääsihteerin Pakistanin-erityisedustajan toimiston tuki / Support to UN Special Envoy for Assistance to Pakistan: 33.714972, 73.063191
Paikallinen yhteistyö, Pakistan / Local Cooperation Fund: 33.720640, 73.089450
Paikallinen yhteistyö, Thaimaa, Myanmar ja Kambodža Local Cooperation Fund, Thailand, Myanmar: 13.743699, 100.541317
Paikallinen yhteistyö, Thaimaa, Myanmar ja Kambodža Local Cooperation Fund, Thailand, Myanmar: 19.750018, 96.100449
Paikallinen yhteistyö, Thaimaa, Myanmar ja Kambodža Local Cooperation Fund, Thailand, Myanmar: 11.558831, 104.917445
Oikeudenkäyntien tarkkailuhanke, ETYJ/ Trial Monitoring Programme, OSCE: 40.375981, 49.851126
Tilastoalan kehittämishanke Kirgisiassa / Development of the Statistics Sector in Kyrgyzstan: 42.870022, 74.587883
Säteilyturva-alan yhteistyö / Capacity Building of SNRCU in use of a mobile laboratory: 50.430401, 30.538393
FIDA: Naisvankien ja ihmiskaupan uhrien yhteiskuntaan sopeuttaminen, Albania: 41.326367, 19.810794
FIDA: Yhteisökehitysohjelma, Bosnia-Hertsegovina: 44.537345, 18.673401
FIDA: Yhteisön kehittämis- ja kumppanin kapasiteetin rakentamisohjelma, Egypti: 28.250160, 29.974053
FIDA: Nuoriso- ja urheiluaktiviteettien kehitysohjelma, Malediivit: 4.178161, 73.513671
FIDA: Yhteisökehitysohjelma, Myanmar: 16.800000, 96.150000
FIDA: Yhteisökehitysohjelma Gazassa ja Länsirannalla: 31.830146, 35.225070
FIDA: Kumppanin tukeminen vastuulliseen johtamiseen, Sri Lanka: 6.848751, 79.866115
FIDA: Pohjois-Sudanin yhteisökehityshanke: 15.550101, 32.532241
FIDA: Yhteisökehitysohjelma Khatlonin alueella, Tadžikistan: 37.836180, 68.779907
KUUROJEN LIITTO RY: Gambian kuurojen ja huonokuuloisten taitojen vahvistaminen järjestötyössä: 13.454092, -16.673344
KUUROJEN LIITTO RY: Malawin kuurojen liiton järjestön kehittämis- ja koulutusprojekti: -15.786111, 35.005833
KUUROJEN LIITTO RY: Ugandan viittomakieli- ja edunvalvontahanke: 0.342525, 32.593004
KYNNYS RY: Kuurosokeiden voimaantuminen Etiopiassa: 9.022736, 38.746799
NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY: Namibian näkövammaisten ihmisten itsenäisen elämän edellytysten ja heidän yhteiskunnallisen asemansa parantaminen: -22.560551, 17.078093
Oikeussektorin tukiohjelma Keski-Aasiassa / koulutus Justice Sector Support Facility in Central Asia: 48.596574, 7.774855
Oikeussektorin tukiohjelma Keski-Aasiassa / koulutus Justice Sector Support Facility in Central Asia: 41.041797, 69.433594
KIRKON ULKOMAANAPU: Oikeustietoisuus ja osallisuus, Libanon: 33.896476, 35.532863
KIRKON ULKOMAANAPU: Maattomat ryhmät, Nepal: 27.736479, 85.330421
KIRKON ULKOMAANAPU: Demokraattisen prosessin edistäminen Palestiinassa: 31.899636, 35.204223
KIRKON ULKOMAANAPU: Kansalaisyhteiskunnan demokratian koulutus, Sudan: 4.850000, 31.600000
PELASTAKAA LAPSET RY: Yhteisötason lasten suojelujärjestelmien tukeminen, Etiopia: 5.335598, 37.437029
PELASTAKAA LAPSET RY: Lapset osallistuvat Kenian hallintoon: -1.292066, 36.821946
PELASTAKAA LAPSET RY: Lapsille turvallinen kasvuympäristö, Nepal (Sindhupalchowk): 27.736479, 85.330421
PELASTAKAA LAPSET RY: Lapsille turvallinen kasvuympäristö, Nepal (Sindhupalchowk): 27.951203, 85.684578
PELASTAKAA LAPSET RY: Lasten oikeus osallistua Somalimaan hallintoon: 9.550000, 44.066667
PELASTAKAA LAPSET RY: Lasten oikeus osallistua Somalimaan hallintoon: 9.546865, 44.070110
PELASTAKAA LAPSET RY: Lasten oikeus osallistua Somalimaan hallintoon: 10.433333, 45.016667
PELASTAKAA LAPSET RY: Lasten oikeus osallistua Somalimaan hallintoon: 9.933056, 43.181667
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Lapsiystävällisen ja lasten oikeuksiin perustuvan paikallishallinnon kehittäminen, Bolivia: -16.539738, -68.087468
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Bakojen ihmisoikeudet ja ihmisarvo, Kamerun: 3.876537, 11.515675
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan integroiminen ohjelmatyöhön, Vietnam: 21.046195, 105.795164
SUOMEN LÄHETYSSEURA: Chab Dai: Ihmiskaupan uhrien auttaminen, Kambodža: 11.524822, 104.918714
FIDA: Kirkkojen ympäristöosaamisen tukiohjelma, Kenia: -1.261994, 36.888469
KYNNYS RY: Oikeusasiamiehen toimiston vammaisosaamisen kehittäminen Etiopiassa: 9.006168, 38.767819
KYNNYS RY: Vammaisliikkeen vahvistaminen Etiopiassa: 9.012703, 38.735390
KIRKON ULKOMAANAPU: Ekumeeninen seurantaohjelma palestiinalaisalueilla ja Israelissa (EAPPI): 31.952162, 35.233154
KIRKON ULKOMAANAPU: Human Trafficking Aasiassa: 13.742422, 100.482492
PELASTAKAA LAPSET RY: Yhteisötason lasten suojelujärjestelmien tukeminen, Etiopia: 5.333467, 37.510071
PELASTAKAA LAPSET RY: Towards Greater Impact in East Africa Region: -1.332201, 36.820679
PELASTAKAA LAPSET RY: Towards Greater Impact in East Africa Region: 8.794607, 39.506836
PELASTAKAA LAPSET RY: Towards Greater Impact in East Africa Region: 9.986987, 44.700614
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Vaikuttamistyö ja nuorten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen, Kenia: -1.285831, 36.785730
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan integroiminen osaksi neljällä alueella: -1.285369, 36.785139
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan integroiminen osaksi neljällä alueella: 14.691150, -17.470644
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan integroiminen osaksi neljällä alueella: 9.003967, -79.575796
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Lapsiin kohdistuvan väkivallan poistaminen, Länsi-Afrikka: -1.285965, 36.785284
PLAN SUOMI SÄÄTIÖ: Yhteistyö Afrikan lapsityöläisten liikkeen kanssa, Afrikka (maittain erittelemätön): -1.286040, 36.785558
SUOMEN LÄHETYSSEURA: LML:n maailmanpalveluosaston maaohjelma, Kolumbia: 4.662916, -74.061676
SUOMEN LÄHETYSSEURA: LML:n maailmanpalveluosaston maaohjelma, Kolumbia: 4.682509, -74.043331
FIDA: Alueellinen vaikuttamisohjelma, Itäinen Afrikka: -1.262608, 36.888925
FIDA: Alueellinen vaikuttamisohjelma, Itäinen Afrikka: -6.789466, 39.270512
FIDA: Alueellinen vaikuttamisohjelma, Itäinen Afrikka: 0.312880, 32.607422
FIDA: Alueellinen vaikuttamisohjelma, Itäinen Afrikka: 8.994053, 38.750839
FIDA: Alueellinen vaikuttamisohjelma, Itäinen Afrikka: 15.520954, 32.529144
FIDA: Kumppanien johtajuuden kehittämisohjelma, Itäinen Afrikka: -1.302820, 36.804886
FIDA: Kumppanien johtajuuden kehittämisohjelma, Itäinen Afrikka: -6.832466, 39.254837
FIDA: Kumppanien johtajuuden kehittämisohjelma, Itäinen Afrikka: 0.311507, 32.559357
FIDA: Kumppanien johtajuuden kehittämisohjelma, Itäinen Afrikka: 9.030448, 38.735046
FIDA: Kumppanien johtajuuden kehittämisohjelma, Itäinen Afrikka: 15.538155, 32.510605
Paikallinen yhteistyö (PYM), Argentiina/ Local Cooperation Fund, Argentina: -34.595192, -58.379152
Paikallinen yhteistyö (PYM), Argentiina/ Local Cooperation Fund, Argentina: -34.883611, -56.181944
Paikallinen yhteistyö (PYM), Argentiina/ Local Cooperation Fund, Argentina: -25.282197, -57.635100
CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Liberian julkishallinnon suunnittelukyvykkyyden parantaminen, Liberia: 6.315717, -10.805023
CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Syntymä- ja kuolematiedon keräys väestörekisteröintiä varten, Liberia: 6.263534, -10.715575
CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Syntymä- ja kuolematiedon keräys väestörekisteröintiä varten, Liberia: 6.293847, -10.785774
CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Syntymä- ja kuolematiedon keräys väestörekisteröintiä varten, Liberia: 6.268733, -10.732166
EVANKELIS-LUTERILAINEN LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ RY: Ihmisarvoinen elämä, Azerbaidžan: 40.374973, 49.841051
EVANKELIS-LUTERILAINEN LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ RY: Arhangain läänin vammaisten tukiprojekti, Mongolia: 47.922478, 106.884613
EVANKELIS-LUTERILAINEN LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ RY: Arhangain läänin vammaisten tukiprojekti, Mongolia: 47.897110, 100.724017
EVANKELIS-LUTERILAINEN LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ RY: Arhangain läänin vammaisten tukiprojekti, Mongolia: 48.069515, 100.728149
EVANKELIS-LUTERILAINEN LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄ RY: Arhangain läänin vammaisten tukiprojekti, Mongolia: 47.880280, 100.694504
FINDECO – SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖLIITTO RY: Verkosto väkivaltaa kokeneiden naisten tukemiseksi, Gambia: 13.454092, -16.673344
FINNWID – NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY: Paikallisyhteisöjen naisjohtajien kapasiteetin vahvistaminen, Intia: 28.546151, 77.255837
HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ: Ihmiskaupan vastainen hanke eteläisessä Afrikassa: -26.126351, 28.266234
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA: Naisten ja tyttöjen oikeudet ja oikeusneuvonta, Sambia: -13.630695, 32.651024
INTERPEDIA RY: Lapsen oikeuksien edistäminen koulutuksen avulla, Nepal: 27.687595, 85.329019
INTERPEDIA RY: Yhteistyöjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, Intia, Kolumbia, Nepal, Thaimaa: 28.618081, 77.187881
INTERPEDIA RY: Yhteistyöjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, Intia, Kolumbia, Nepal, Thaimaa: 4.583726, -74.040985
INTERPEDIA RY: Yhteistyöjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, Intia, Kolumbia, Nepal, Thaimaa: 27.669339, 85.348663
INTERPEDIA RY: Yhteistyöjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen, Intia, Kolumbia, Nepal, Thaimaa: 13.709813, 100.561981
KALEVI SORSA-SÄÄTIÖ RS: Vähemmistöjen integroituminen ja osallistuminen, Makedonia: 41.996864, 21.417384
KALEVI SORSA-SÄÄTIÖ RS: Vähemmistöjen integroituminen ja osallistuminen, Makedonia: 41.991480, 21.397247
KYNNYS RY: Vammaisten itsenäinen elämä ja ihmisoikeudet, Bosnia-Hertsegovina: 44.537553, 18.680545
KYNNYS RY: Vammaisten itsenäinen elämä ja ihmisoikeudet, Bosnia-Hertsegovina: 44.532819, 18.670578
KYNNYS RY: Vammaisten opiskelijoiden vahvistaminen Addis Abeban yliopistossa, Etiopia: 9.047019, 38.759830
KYNNYS RY: Vammaiset naiset Keski-Aasiassa, Kazakstan: 43.227673, 76.926613
NAISTEN KULTTUURIYHDISTYS RY: Naisverkostosta voimaantumiseen, Marokko: 33.585833, -7.606230
NAKURUN LAPSET RY: Kummitoimintaselvitys, Kenia: -1.308989, 36.818128
OPERAATIO MOBILISAATIO RY: Vammaisten afgaanien vahvistaminen, Afganistan: 34.515232, 69.175758
OPERAATIO MOBILISAATIO RY: Vammaisten yhteisöperustainen kuntoutusprojekti Afganistanissa: 34.518957, 69.180565
ORTAID RY: FATE ihmiskauppaa vastaan, Moldova: 48.163070, 28.307304
TAKSVÄRKKI RY: Lasten oikeuksien edistäminen ja lasten suojelu lapsityöltä, Kambodža: 11.535748, 104.922464
UHUSIANO RY: Morogoron alueen kansalaisyhteiskunta, Tansania: -6.821159, 37.667141
VASEMMISTONUORET RY: Solidaarisuutta Palestiinaan – mahdollisuuksia maaseudun nuorille, Palestiinalaisalueet: 31.892377, 35.204487
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Ihmisoikeudet ja demokratia Keski-Aasiassa: 43.646439, -79.402699
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Ihmisoikeudet ja demokratia Keski-Aasiassa: 51.160256, 71.394653
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Ihmisoikeudet ja demokratia Keski-Aasiassa: 42.874287, 74.605408
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Ihmisoikeudet ja demokratia Keski-Aasiassa: 40.054600, 70.816326
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Ihmisoikeudet ja demokratia Keski-Aasiassa: 38.535186, 68.752785
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Keski-Aasian journalistiliitto: 51.174034, 71.399460
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Keski-Aasian journalistiliitto: 42.882338, 74.575195
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Keski-Aasian journalistiliitto: 38.534560, 68.804626
VIESTINTÄ JA KEHITYS -SÄÄTIÖ: Keski-Aasian journalistiliitto: 50.842886, 4.380479
YHTEISET LAPSEMME RY: Bolivian lasten ja nuorten kansalaisoikeuksien puolesta, Bolivia: -17.970739, -67.135499
YMPÄRISTÖ JA KEHITYS RY: Paikallisdemokratiaa Vietnamissa: 21.017654, 105.856863
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 52.247127, 21.010518
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 40.162433, 44.520035
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 40.443115, 49.853897
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 41.730159, 44.794006
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 51.184795, 71.442719
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 42.857679, 74.609528
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 47.022241, 28.817139
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 38.521131, 68.748322
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 37.939685, 58.343582
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 50.462167, 30.522079
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 41.269377, 69.242706
Tuki lainsäädännön kehittämistyöhön / ODIHR Legislation Review Fund and Programme on Democratic Law-making: 53.905821, 27.588043
Paikallinen yhteistyö (PYM), Brasilia / Local Cooperation Fund, Brazil: -15.822768, -47.888128
Paikallinen yhteistyö, Chile / Local Cooperation Fund,Chile: -33.416992, -70.588971
UNDP/Tuki rankaisemattomuuden vastaiselle komissiolle Guatemalassa (CICIG) / Commission against Impunity in Guatemala: 14.619368, -90.512066
UNDP/Tuki rankaisemattomuuden vastaiselle komissiolle Guatemalassa (CICIG) / Commission against Impunity in Guatemala: 40.751265, -73.970164
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Kolumbian toimiston tuki / Support to the UN High Commissioner for Human Rights Office in Colombia: 4.691926, -74.034532
Paikallinen yhteistyö, Meksiko / Local Cooperation Fund, Mexico: 19.426463, -99.203955
Paikallinen yhteistyö, Meksiko / Local Cooperation Fund, Mexico: 17.256127, -88.756485
Paikallinen yhteistyö, Meksiko / Local Cooperation Fund, Mexico: 23.126258, -82.411880
Paikallinen yhteistyö, Meksiko / Local Cooperation Fund, Mexico: 18.516509, -72.328491
Julkishallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja tilivelvollisuus - ohjelma, Nicaragua / Transparency and Accountability, Nicaragua: 12.129248, -86.281520
Julkishallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja tilivelvollisuus - ohjelma, Nicaragua / Transparency and Accountability, Nicaragua: 12.115663, -86.270270
Julkishallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja tilivelvollisuus - ohjelma, Nicaragua / Transparency and Accountability, Nicaragua: 12.116588, -86.268602
Kansalaisyhteiskuntarahasto lisääntymisterveyden ja tasa-arvon tukemiselle, FED, Nicaragua / Joint Civil Society Fund for Gender Equality and Reproductive Health and Rights, FED, Nicaragua: 12.128926, -86.281396
Tuki ihmisoikeusjärjestö CENIDH:n toiminnalle, Nicaragua / Support to Institutional Plan of Human Rights Organization CENIDH, Nicaragua: 12.149029, -86.290172
Andien maiden paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Andean Region: -12.097367, -77.037380
Andien maiden paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Andean Region: -16.473182, -68.155746
Andien maiden paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Andean Region: -0.234947, -78.537827
Andien maiden paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Andean Region: 4.578935, -74.111023
Keski-Amerikan paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Central America: 12.128005, -86.282094
Keski-Amerikan paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Central America: 9.946984, -84.110641
Keski-Amerikan paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Central America: 14.622565, -90.481339
Keski-Amerikan paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Central America: 14.051109, -87.212906
Keski-Amerikan paikallinen yhteistyö / Local Cooperation Fund, Central America: 9.026605, -79.543762
Tuki Amerikan valtioiden järjestölle / Support to the Organization of American States: 10.480172, -66.861860
Tuki Amerikan valtioiden järjestölle / Support to the Organization of American States: 38.897537, -77.042846
Venezuelan ja Karibian alueen paikallinen yhteistyö / Local Cooperation, Venezuela and the Caribbean region: 10.514368, -66.853180
Venezuelan ja Karibian alueen paikallinen yhteistyö / Local Cooperation, Venezuela and the Caribbean region: 17.046719, -61.822128
Venezuelan ja Karibian alueen paikallinen yhteistyö / Local Cooperation, Venezuela and the Caribbean region: 15.474416, -61.351776
Venezuelan ja Karibian alueen paikallinen yhteistyö / Local Cooperation, Venezuela and the Caribbean region: 18.472662, -70.307007
Venezuelan ja Karibian alueen paikallinen yhteistyö / Local Cooperation, Venezuela and the Caribbean region: 14.015803, -60.970001
Tuki maanhallinnan kehittämiseksi, Länsiranta / Pal Second Land Administration Project (LAP2), West Bank: 31.892085, 35.202084
Paikallinen yhteistyö, palestiinalaisalueet (Ramallah) / Local Cooperation Fund, Palestinian territory: 31.899251, 35.193243
Institutionaalisen kapasiteetin kehittäminen tasa-arvokoulutuksessa ja YKTN päätöslauselma 1325 toimeenpanossa, Egypti / Institutional Capacity Enhancement in Gender Equality Training and Implementing UNSC Resolution 1325, Egypt: 30.006481, 31.265717
Institutionaalisen kapasiteetin kehittäminen tasa-arvokoulutuksessa ja YKTN päätöslauselma 1325 toimeenpanossa, Egypti / Institutional Capacity Enhancement in Gender Equality Training and Implementing UNSC Resolution 1325, Egypt: 62.836342, 27.651654
Paikallinen yhteistyö, Egypti / Local Cooperation Fund, Egypt: 30.069236, 31.218456
Naisten poliittisen voimaannuttamisen seminaari, Libya / Seminar on Empowering Women, Libya: 32.896261, 13.205566
Naisten poliittisen voimaannuttamisen seminaari, Libya / Seminar on Empowering Women, Libya: 60.173334, 24.941029
Paikallinen yhteistyö, Marokko / Local Cooperation Fund, Morocco: 33.990472, -6.831232
Tuki YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Tunisian toimistolle / Support to the OHCHR Office in Tunisia: 36.837512, 10.173082
Anna Lindh -säätiö kulttuurien välisen dialogin edistämiseksi / Anna Lindh Foundation for Cultural Dialogue: 31.188329, 29.955597
Anna Lindh -säätiö kulttuurien välisen dialogin edistämiseksi / Anna Lindh Foundation for Cultural Dialogue: 61.493700, 23.781195
Maailmanpankin MENA Trust Fund / World Bank MENA Trust Fund: 38.899121, -77.042152
UN Women- Naisten poliittinen voimaannuttaminen Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä / UN Women- Political empowerment of women in North Africa and the Middle East: 29.966096, 31.265298
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Beirutin alueellisen toimiston Gender-neuvonantajan toiminnan tukeminen / Support to the Gender adviser at the High Commissioner for Human Rights office in Beirut: 33.868515, 35.551071
Paikallinen yhteistyö, Tunisia ja Libya / Local Cooperation Fund, Tunisia and Libya: 36.832571, 10.229301
Paikallinen yhteistyö, Tunisia ja Libya / Local Cooperation Fund, Tunisia and Libya: 32.863824, 13.152008
Avunantajien yhteisrahaston tuki, Kosovo / Multi Donor Trust Fund, Kosovo: 42.657499, 21.156667
Desentralisaatiokehityksen tuki, Kosovo / Decentralisation Support, Kosovo: 42.662580, 21.160727
Kansainvälisen siviilitoimiston tuki, Kosovo / Support to the International Civilian Office in Kosovo: 42.659896, 21.146493
Paikallinen yhteistyö, Kosovo / Local Cooperation Fund, Kosovo: 42.657095, 21.158606
Paikallinen yhteistyö, Serbia / Local Cooperation Fund, Serbia: 44.801687, 20.464734
Paikallinen yhteistyö, Turkki / Local Cooperation Fund, Turkey: 39.893914, 32.867382
Köyhyydentilan seurantajärjestelmän kehittäminen, Etiopia / Poverty Monitoring and Evaluation Systems, Ethiopia: 9.028493, 38.754079
Paikallinen yhteistyö, Etiopia / Local Cooperation Fund, Ethiopia: 8.998701, 38.724961
Ihmisoikeusperustaisen kehityksen tukeminen Kenian hallinnossa, Kenia / Support to the Progressive Realization of Human Rights and Access to Justice in Kenya: -1.289011, 36.770039
Ihmisoikeusperustaisen kehityksen tukeminen Kenian hallinnossa, Kenia / Support to the Progressive Realization of Human Rights and Access to Justice in Kenya: -1.300238, 36.814799
Ihmisoikeusperustaisen kehityksen tukeminen Kenian hallinnossa, Kenia / Support to the Progressive Realization of Human Rights and Access to Justice in Kenya: -1.288771, 36.824101
MDG-integrointi kansalliseen suunnitteluun, vaihe II, Kenia / Millennium Development Goal Integration in Kenya’s Development Process, Phase II: -1.289040, 36.824616
Naiset ja hallinto -ohjelma, Kenia / Gender and Governance Programme, Kenya: -1.300817, 36.814477
Naiset ja hallinto -ohjelma, Kenia / Gender and Governance Programme, Kenya: -0.095606, 34.273261
Tuki Kenian itsenäiselle vaalikomissiolle / Support to Kenyan Independent Election and Boundaries Comission (IEBC): -1.281524, 36.816570
Paikallinen yhteistyö, Kenia / Local Cooperation Fund, Kenya: -1.268524, 36.806892
Budjettituen kapasiteetin kehittäminen, Mosambik / Development of Budget Support Capacity, Mozambique: -25.977841, 32.575707
Yleinen budjettituki, Mosambik / General Budget Support, Mozambique: -25.977821, 32.575847
Julkishallinnon taloushallinnon reformi, II-vaihe, Sambia / Public Expenditure Management and Financial Accountability, phase II, Zambia: -15.420828, 28.305920
Paikallinen yhteistyö, Sambia / Local Cooperation Fund, Zambia: -15.415987, 28.319439
Kestävän kehityksen instituutti, Tansania / Institute for Sustainable Development, Tanzania: -6.812103, 39.286230
Kuntien valtionosuusjärjestelmien kehittäminen, Tansania / Local Government Development Grant (LGDG), Tanzania: -6.812126, 39.300842
Köyhyyden vähentämisrahaston tuki, Tansania / Poverty Reduction Budget Support Facility, Tanzania: -6.847578, 39.251404
Ohjelman suunnittelu, Tansania / Programme Planning, Tanzania: -6.842124, 39.300156
Paikallishallintouudistus, Tansania / Local Government Reform Programme (LGRP II), Tanzania: -6.180717, 35.747656
Yksi YK -ohjelma Tansaniassa / One UN Tanzania (UNDAP): -6.772892, 39.277453
Paikallinen yhteistyö, Sudan / Local Cooperation Fund, Sudan: 15.543448, 32.503738
Paikallinen yhteistyö, Sudan / Local Cooperation Fund, Sudan: 30.068580, 31.218081
Paikallinen yhteistyö, Etelä-Afrikka, vaihe IV / Local Cooperation Fund, Phase IV, South Africa: -25.764520, 28.204801
Paikallinen yhteistyö, Malawi / Local Cooperation Fund, Malawi: -15.416932, 28.320029
Paikallinen yhteistyö, Malawi / Local Cooperation Fund, Malawi: -13.991596, 33.747253
Paikallinen yhteistyö, Namibia / Local Cooperation Fund, Namibia: -22.559916, 17.085966
Ihmiskaupan vastainen toiminta/NAPTIP:in tukeminen, Nigeria / Support to Activities Against Human Trafficking (NAPTIP), Nigeria: 9.063918, 7.458424
Ihmiskaupan vastainen toiminta/NAPTIP:in tukeminen, Nigeria / Support to Activities Against Human Trafficking (NAPTIP), Nigeria: 14.770081, -17.388128
Paikallinen yhteistyö, Zimbabwe / Local Cooperation Fund, Zimbabwe: -15.415115, 28.319106
Paikallinen yhteistyö, Zimbabwe / Local Cooperation Fund, Zimbabwe: -17.842615, 31.042900
IGAD:n toiminta- ja hankekapasiteetin kasvattaminen / Institutional Strengthening of IGAD: 11.594268, 43.145751
Kuntayhteistyöohjelma / North South Local Authority Cooperation: -25.726509, 28.247910
Kuntayhteistyöohjelma / North South Local Authority Cooperation: -22.562871, 17.053528
Kuntayhteistyöohjelma / North South Local Authority Cooperation: -26.345935, 31.148987
Kuntayhteistyöohjelma / North South Local Authority Cooperation: -6.797808, 39.277496
Kuntayhteistyöohjelma / North South Local Authority Cooperation: -1.273165, 36.795959
Kuntayhteistyöohjelma / North South Local Authority Cooperation: 5.561087, -0.210800
Kuntayhteistyöohjelma / North South Local Authority Cooperation: 14.762157, -17.397194
YK:n kehitysohjelma / United Nations Development Programme (UNDP): 40.751286, -73.970148
YK:n kehitysryhmän sihteeristö / United Nations Development Operations Co-ordination Office (UNDOCO): 40.750515, -73.968700
YK:n lastenrahasto / United Nations Children’s Fund (UNICEF): 40.750404, -73.970049
YK:n tasa-arvojärjestö / United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women): 40.749584, -73.973077
YK:n rahasto- Naisiin kohdistuvan väkivallan vastustaminen / UN Trust Fund to Eliminate Violence against Women: 40.749812, -73.973404
Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Development: 50.831264, 4.356015
MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network: 48.861357, 2.270200
KEPA, Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry: 60.177690, 24.924771
Oikeudenkäyntien tarkkailuhanke, Azerbaidžan / Trial Monitoring Programme, Azerbaijan: 40.292620, 49.899902
Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe II: 8.969523, 38.781738
Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö Kirgisiassa: 40.965382, 74.531250
Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahasto: 32.826519, -4.394531