Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGE

Toimiala Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 40%
Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%
Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 20%
Hankenumero 89892239
Profiili UNEP:n, UNDP:n, ILO:n, UNIDO:n ja UNITAR:n kumppanuusaloite (Partnership for Green Economy, PAGE) vihreän talouden edistämiseksi auttaa maita luomaan inklusiivisia vihreän talouden politiikkoja. Tätä kautta pyritään saavuttamaan tasa-arvoinen ja kestävä kansallisten talouksien muutos, mikä mahdollistaisi köyhyyden vähentämisen ja säällisten työpaikkojen luomisen naisille ja miehille ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tähän pyritään muuttamalla investointeja ja politiikkoja suosimaan puhtaita teknologioita, puhdasta energian tuotantoa ja resurssitehokasta infrastruktuuria sekä edistämällä hyvää hallintoa ja henkilöstön koulutusta. PAGE tukee osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta luomalla kehitysmaissa sellaisia toimintaympäristöjä ja politiikkoja, jotka edistävät vastuullista yritystoimintaa ja ihmisarvoisia työpaikkoja. Tavoitteena on luoda kehitysmaihin rakenteita, verkostoja ja politiikkatoimia, joiden turvin ne voivat ottaa omistajuutta vihreän inklusiivisen talouden jatkuvuudesta vuoden 2020 jälkeen. Aloite edistää erityisesti kehityspoliittisen selonteon painopiste II:n tavoitteita, mutta myös luonnonvarojen kestävämpää käyttöä ja energian tuotannon kestävöittämistä painopiste IV:n mukaisesti. PAGE toimii tällä hetkellä 13 maassa ja tavoitteena on saavuttaa 20 maata vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi PAGE toimii globaalisti tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi vihreästä taloudesta. PAGEsta tehdyn väliarvion mukaan sen toiminta on relevanttia ja tuloksellista ml. Agenda 2030 ja ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamisen tukena kehitysmaissa. Suomen ensimmäisellä rahoituskaudella 2013-2016 PAGE on tukenut 11 maata sekä toiminut globaalisti vihreän talouteen liittyvän osaamisen edistämiseksi. Suomi tuki aloitetta 1,3 MEUR:illa vuosina 2013-2016. Nyt haetaan jatkorahoitusta 2 MEUR kaudelle 2017-2021, mistä 500 000 euroa on KEO-60:n vuoden 2017 määrärahasta ja 1,5 MEUR KEO-60:n vuoden 2017 valtuuksista.
Kesto 2013-2021
Kohdealue Erittelemätön
Toteuttaja UNEP, UNDP, ILO, UNIDO, UNITAR
Kokonaisrahoitus 1 300 000 € (2013-2016)

2 000 000 € (2017-2021)

Evaluointi UN PAGE Green Economy Mid Term Evaluation 2017

loading map - please wait...

Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGE -1.233511, 36.815186 Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGEUNEP Headquarters, Nairobi, Kenia (Ajo-ohjeet)