Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

FIDA: Kyläkehitysohjelma Pohjois-Laosissa

Maa Laos
Kumppani Laosin opetusministeriö, Assemblies of God Lao PDR -järjestö
Kesto 2004-2014
Toimiala Opetuksen infrastruktuuri
Tavoitteet Parantaa opetuksen tasoa ja oppimisolosuhteita viidellä yläasteella
Toiminnot

Koulutetaan opettajia ja toimitetaan kirjoja ja opetusmateriaalia kouluille. Ohjataan opettajia sekä oppilaiden vanhempia koulurakennusten korjaami-sessa.

Budjetti 2011 160 000 €

loading map - please wait...

FIDA: Kyläkehitysohjelma Pohjois-Laosissa 17.964027, 102.610229 FIDA: Kyläkehitysohjelma Pohjois-Laosissa

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Parempia palveluja rakentamisen avulla

Maa Etelä-Afrikka, Mosambik, Namibia, Sambia ja Zimbabwe
Kumppani

Building and Wood Workers’ International (BWI) ja sen jäsenliitot hankemaissa sekä Labour Resource Service (LRS)

Kesto

(2008-2010 Etelä-Afrikassa stadiontyömaiden työolojen parissa), 2011-2013 alueellisena

Toimiala Työpolitiikka ja työvoimahallinto
Tavoitteet

Liittojen jäsenmäärien kasvu, paremmat työehdot ja työsuojelu rakennusalalla, alan sääntely ja toimintaohjeistukset lähempänä ihmisarvoisen työn standardeja.

Toiminnot

Toteutetaan jäsenhankintakampanjoita, liittojen mediakampanja ja tiedostusta. Järjestetään koulutusta vaihtoehtoisista järjestäytymismenetelmistä, annetaan tuki TES-neuvotteluille neuvonnan ja strategianmuodostuksen avulla, kartoitetaan alan tilanne (yrityksistä ja niiden työoloista, ay-toiminnan edellytyksistä yms.), verkostoidutaan ja rakennetaan liittoutumia kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Budjetti 2011 32 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Parempia palveluja rakentamisen avulla 46.188550, 6.133606 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Parempia palveluja rakentamisen avulla

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Mustanmeren rauhanrakennusverkosto

Maa Aasia (erittelemätön)
Kumppani Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS) Institute for Public Policy (IPP), Moldova

International Centre for Human Development (ICHD), Armenia Azeri Citizens Assembly Helsinki committee, Cha

Toimiala Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen
Tavoitteet Tasapainottaa Mustanmeren aluetta kokonaisvaltaisesti.
Toiminnot

Tuetaan neljän maan kansalaisyhteiskuntien verkostoitumista ja yhteyksiä poliittisiin päättäjiin ja eurooppalaisiin instituutioihin.

Tuki 2011 455 200 €
Aiempi tuki 2009: 194 000 €, 2010 455 200 €

loading map - please wait...

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Mustanmeren rauhanrakennusverkosto 41.694666, 44.793169 CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Mustanmeren rauhanrakennusverkosto

KIRKON ULKOMAANAPU: Oikeustietoisuus ja osallisuus, Libanon

Maa Libanon
Kumppani Nahwa al-Muwatiniya Na-aM (Towards Citizenship)
Kesto 2010
Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Tavoitteet Aktivoida nuoria ja nuoria aikuisia osallistumaan päätöksentekoon.
Toiminnot

Kaksi pientä projektia, joista yksi keskittyy nykyisen ja vaihtoehtoisten vaalijär-jestelmien esittelyyn yläaste/lukioikäisille, ja toinen antaa nuorille valmiuksia aktivoida kunnallistason päättäjiä. Järjestetään vaalisimulaatioita kouluissa, koulutusta, yhteisötapaamisia, lobbausaktiviteetteja ja dokumenttiohjelman tuottamista.

Budjetti 2011 70 000 €

loading map - please wait...

KIRKON ULKOMAANAPU: Oikeustietoisuus ja osallisuus, Libanon 33.896476, 35.532863 KIRKON ULKOMAANAPU: Oikeustietoisuus ja osallisuus, Libanon

 

Naisten poliittisen osallistumisen tuki Tansaniassa

Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%

Vaalit 25%

Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 25%

Hankenumero 28235773
Profiili Hankkeen päätavoitteena on naisten oikeuksien erityisesti yhteiskunnallisen tasa-arvon ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. Siihen pyritään mm. uudistamalla lainsäädäntöä, vahvistamalla naisten ja nuorten poliittista osallistumista puolueiden sisällä sekä vaalityössä, vaikuttamalla yleisiin asenteisiin paikallisyhteisöjen ja uskonnollisten johtajien ja median piirissä.
Kesto 2014-2016
Kohdealue Tansania
Toteuttaja YK:n tasa-arvojärjestö (UNWomen) ja Kehitysmaan kansalaisjärjestö
Kokonaisrahoitus 1 500 000 €
Evaluointi UNWomen Leadership Political Participation Tanzania Final Evaluation 2017

loading map - please wait...

Naisten poliittisen osallistumisen tuki Tansaniassa -6.760826, 39.274433 Naisten poliittisen osallistumisen tuki Tansaniassa

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Tutkimus ja koulutus ay-liikkeen tukena, Namibia

Maa Namibia
Kumppani

Labour Resource and Research Institute (LaRRI), Namibian ay-keskusjärjestöt (NUNW ja TUCNA) sekä niiden jäsenliitot

Kesto 2010-2011
Toimiala Työpolitiikka ja työvoimahallinto
Tavoitteet

Edistää demokratiaa ay-liikkeessä tuottamalla tutkimuksia yhteiskunnallisista ja työoloihin liittyvistä asioista, avustamalla liittoja strategioiden ja kampanjoiden suunnittelussa, vaikuttamalla julkiseen poliittiseen keskusteluun, vahvistamalla liittojen toimintakykyä sekä ylläpitämällä tutkimus- ja koulutuskeskus LaRRI:n resurssikeskusta.

Toiminnot

Toteutetaan talous- ja työelämään liittyviä tutkimushankkeita, julkaisuja, koulutusmateriaalituotantoa, tiedotusta, verkostotoimintaa ja lobbausta.

Järjestetään diplomitasoista pitkäkestoista ay-koulutusta sekä räätälöityjä lyhytkursseja liitoille. Resurssikeskuksen ja kirjaston ylläpito yleisön käyttöön. Yksi African Labour Research Network –verkoston avainjäsenistä.

Budjetti 2011 80 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Tutkimus ja koulutus ay-liikkeen tukena,Namibia -22.532329, 17.060346 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Tutkimus ja koulutus ay-liikkeen tukena,Namibia

INTERPEDIA RY: ”Meidän koulu on paras koulu” – alakoulujen kehittämishanke, Nepal

Maa Nepal
Kumppani Loo Niva Child Concern Group
Toimiala Opettajien koulutus
Tavoitteet

Vähentää koulun keskeytyksiä parantamalla kouluympäristöä ja vahvistamal-la lasten oikeuksien toteutumista.

Toiminnot

Vahvistetaan opettajien roolia opetustyössä, luodaan verkostoja opettajien välillä järjestämällä seminaareja ja koulutusta. Tuotetaan koulutusmateriaalia. Tuodaan lasten oikeuksia esiin kouluissa. Levitetään lapsiystävällisen koulun konseptia koko hankealueella.

Varaus 2013 30 000 €
Varaus 2012 40 000 €
Tuki 2011 30 000 €

loading map - please wait...

INTERPEDIA RY: ”Meidän koulu on paras koulu” – alakoulujen kehittämishanke, Nepal 27.641476, 85.306306 INTERPEDIA RY: ”Meidän koulu on paras koulu” – alakoulujen kehittämishanke, Nepal

Asiantuntijatuki Magaliesbergin biosfäärialueen perustamiseksi, Etelä-Afrikka / Support to Founding the Magaliesberg Biodiversity Area, South Africa

Toimiala Biosfäärin suojelu
Hankenumero 289 234 01
Profiili Päätavoite: ympäristöapu, kestävä kehitys

Merkittävä osatavoite: biodiversiteetin vaalinta, osallistava kehitys / hyvä

hallinto

Kesto 2010-2013
Kohdealue Luoteisläänin maakunta ja osa Gautengin maakunnasta
Toteuttaja Suomen Ympäristökeskus, Keski-Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Afrikan Luoteisläänin maakunnan ympäristöhallinto
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 500 000 EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Hankkeessa tuetaan Magaliesbergin biosfäärialueen perustamista ja kasvatetaan Luoteisläänin maakunnan ympäristöhallinnon osaamista.
Hankkeen tarkoitus Perustaa biosfäärialue Etelä-Afrikan Magaliesbergiin ja saada alue listatuksi Unescon tiedeohjelmaan (Unesco Man and Biosphere Programme). Hanke toteutetaan siten, että alueen perustamisessa huomioidaan kestävä kehitys, ympäristön ja luonnonvarojen suojelu ja kulttuurin säilyminen, kestävän turismin harjoittaminen, köyhyyden vähentäminen ja työllisyyden lisääminen sekä opetus ja tutkimus.
Toteutustapa Hanke toteutetaan asiantuntijatukeen perustuvana instituutioiden välisenä yhteistyöprojektina Etelä-Afrikan Luoteisläänin maakunnan ympäristöhallinnon ja Suomen Ympäristökeskuksen ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen välillä.

loading map - please wait...

Asiantuntijatuki Magaliesbergin biosfäärialueen perustamiseksi, Etelä-Afrikka / Support to Founding the Magaliesberg Biodiversity Area, South Africa -25.794379, 27.637310 Asiantuntijatuki Magaliesbergin biosfäärialueen perustamiseksi, Etelä-Afrikka / Support to Founding the Magaliesberg Biodiversity Area, South Africa

WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Metsäluonnon, elintapojen ja ympäristöpalvelujen ylläpito, Indonesia

Maa Indonesia
Kumppani WWF Indonesia
Toimiala Luonnon monimuotoisuus
Tavoitteet

Säilyttää Borneon sydämen metsät. Lisätä paikallisyhteisöjen toimeentulomahdollisuuksia. Kehittää alueella toimivien metsäyhtiöiden toimintatapoja perustuen metsien kestävään hyödyntämiseen.

Toiminnot

Tuotetaan Gunung Muller – Schwaner -alueen taustatutkimus ja kartoitus maankäytön suunnittelun ja hankkeen seurannan pohjaksi. Tuetaan paikallisyhteisöjen, paikallisviranomaisten ja hakkuukonsessiofirmojen yhteistyötä. Tuetaan yhteisöjen elinkeinotoimintaa ja vaikutetaan suojelutoimintaa säätelevään lainsäädäntöön.

Varaus 2013 289 096 €
Varaus 2012 330 700 €
Tuki 2011 321 568 €
Aiempi tuki 2008: 211 802 €, 2009: 222 592 €, 2010: 255 796 €

loading map - please wait...

WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Metsäluonnon, elintapojen ja ympäristöpalvelujen ylläpito, Indonesia -6.296470, 106.830143 WWF (MAAILMAN LUONNONSÄÄTIÖ): Metsäluonnon, elintapojen ja ympäristöpalvelujen ylläpito, Indonesia

PELASTAKAA LAPSET RY: Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus, Intia

Maa Intia
Kumppani Pelastakaa Lapset Intia – Bal Raksha Bharat (SCBR) ja Jeevika/Bihar Rural Livelihoods Project (BRLP)
Kesto 2011-2013
Toimiala Sosiaaliturva ja -palvelut
Tavoitteet

Lasten oikeudet kasvuun, kehitykseen ja suojeluun toteutuvat Nalandan alueella Biharissa. Vähentää lapsiköyhyyttä ja tukea kaikkein köyhimpien kotitalouksien mahdollisuutta saada valtion tarjoamaa tukea lasten ravinnon, koulutuksen, terveyspalveluiden takaamiseksi.

Toiminnot

Selvitetään kaikkein köyhimpien kotitalouksien/lasten tilanne ja tuetaan näi-den mahdollisuuksia saada valtion tarjoamaa tukea. Tiedotus- ja vaikuttamityötä, tuetaan yhteistyötä paikallishallinnon, viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa.

Budjetti 2011 100 000 €

loading map - please wait...

PELASTAKAA LAPSET RY: Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus, Intia 28.553716, 77.253456 PELASTAKAA LAPSET RY: Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus, Intia