Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

SOOL, SANAAG AND HAWD DEVELOPMENT ASSOCIATION RY: Maygaagleen paimentolaisten elinolojen parantaminen, Somalia

Maa Somalia
Kumppani Nomadic Development Organization (ent. Maygaagleen kylän kylätoimikunta)
Toimiala Vesihuolto ja sanitaatio – pienet järjestelmät
Tavoitteet Parantaa ravinto- ja koulutusoloja.
Toiminnot

Ylläpidetään aiemmin rakennettujen koulujen ja vesipisteiden toimintaa, kunnostetaan uusi vesipiste eläimille ja rakennetaan kaivo talousvettä varten. Kunnostetaan ja kalustetaan 3 koulua ja rekrytoidaan opettajat. Perustetaan opetusviljelypalstoja.

Varaus 2013 40 070 €
Varaus 2012 39 460 €
Tuki 2011 38 460 €
Aiempi tuki 2009: 24 294 €, 2010: 30 024 €

loading map - please wait...

SOOL, SANAAG AND HAWD DEVELOPMENT ASSOCIATION RY: Maygaagleen paimentolaisten elinolojen parantaminen, Somalia 9.525084, 45.624762 SOOL, SANAAG AND HAWD DEVELOPMENT ASSOCIATION RY: Maygaagleen paimentolaisten elinolojen parantaminen, Somalia

FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Nyadiren missio, Zimbabwe

Järjestö Finlands svenska metodistkyrka
Maa Zimbabwe
Kumppani

The United Methodist Church, Zimbabwe Annual Conference/Christ United Methodist Church

Kesto 2011
Toimiala Perusterveydenhuollon infrastruktuuri
Tavoitteet

Parantaa sairaalan, lastenkodin ja koulujen vedensaantia, samalla paranee yleinen hygienia ja ennaltaehkäistään sairauksien leviäminen.

Toiminnot

Puhdistetaan olemassa olevat vesikanavat ja -putket. Laajennetaan vesijoh-toverkkoa ja rakennetaan vesiposteja ja säiliöitä. Hankitaan vesipumput ja koulutetaan henkilökuntaa.

Budjetti 2011 18 300 €

loading map - please wait...

FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Nyadiren missio, Zimbabwe -17.827105, 30.977684 FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Nyadiren missio, Zimbabwe

 

FIDA: Yhteisön ja maatalouden kehittämisohjelma Savannakhetin läänissä, Laos

Maa Laos
Kumppani Useat paikallisviranomaiset ja valtion toimielimet
Kesto 1998-2014
Toimiala Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille
Tavoitteet

Parannetaan paikallisten yhteisöjen kykyä kehittää itsenäisesti omia elinolosuhteitaan

Toiminnot

Järjestetään kyläyhteisöissä koulutusta ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta, maataloudesta ja pienyritystoiminnasta. Tuetaan lasten peruskoulutusta kummilapsitoiminnan kautta.

Budjetti 2011 135 000 €

loading map - please wait...

FIDA: Yhteisön ja maatalouden kehittämisohjelma Savannakhetin läänissä, Laos 16.561807, 104.751463 FIDA: Yhteisön ja maatalouden kehittämisohjelma Savannakhetin läänissä, Laos

 

FINDECO RY: Syrjäytyneiden lasten ja nuorten kuntoutus, Brasilia

Järjestö Findeco – Suomen Kehitysyhteistyöliitto ry
Maa Brasilia
Kumppani Association Geracao Esperânca, AGE NGO
Toimiala Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille
Tavoitteet Luoda syrjäytyneiden lasten ja nuorten holistinen arviointi- ja kuntoutusmalli, joka otetaan käyttöön terveyden, elämänhallinnan, ammatillisen osaamisen, toimeentulon ja yhteiskuntaan integroitumisen parantamiseksi.
Toiminnot Rakennetaan kuntoutus- ja koulutuspalveluja tarjoava keskus. Järjestetään täydennyskoulutusta opettajille, terveydenhuoltohenkilökunnalle ja kuntoutuskeskuksen henkilökunnalle. Käynnistetään terveydenhuolto, kuntoutus- ja koulutusohjelma.
Varaus 2012 187 000 €
Tuki 2011 85 000 €
Aiempi tuki 2007: 96 900 €, 2008: 85 000 €, 2009: 68 000 € 2010: 102 000 €

loading map - please wait...

Syrjäytyneiden lasten ja nuorten kuntoutus, Brasilia -13.581921, -45.703125 Syrjäytyneiden lasten ja nuorten kuntoutus, Brasilia

 

SUOMEN PIPLIASEURA RY: Pipliaseurojen AIDS-työn vahvistaminen Afrikassa

Maa Afrikka (erittelemätön)
Kumppani United Bible Societies Africa Area Service Center, Nairobi
Toimiala Hiv/aids, yhteiskunnalliset vaikutukset
Tavoitteet Vähentää hiv/aids-tartuntaan liittyvää stigmaa ja sairastuneiden syrjintää.

Kehittää ”Laupias samarialainen” (LS) HIV/AIDS -hanketyötä ja sen laatua, koordinaatiota ja synergiaetujen hyödyntämistä.

Toiminnot

Järjestetään kansallisille LS -hankekoordinaattoreille työpajoja sukupuolten tasa-arvon huomioimiseksi hankkeissa. Kehitetään uusi koulutusmoduuli, vahvistetaan kansallisten koordinaattoreiden vertaistukea ja kehitetään LS-hankkeiden taloudellista kestävyyttä.

Varaus 2013 100 000 €
Varaus 2012 100 000 €
Tuki 2011 100 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN PIPLIASEURA RY: Pipliaseurojen AIDS-työn vahvistaminen Afrikassa -1.296680, 36.777163 SUOMEN PIPLIASEURA RY: Pipliaseurojen AIDS-työn vahvistaminen Afrikassa

Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen Keski-Aasiassa, II-vaihe / Information Management System for the Geological Sector in Central Asia, phase II

Toimiala Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto
Hankenumero 690 001 02
Profiili Päätavoite: ympäristöapu, uuden teknologian ja erityisesti informaatioteknologian hyötyjen saattaminen kehitysmaiden käyttöön Merkittävä osatavoite: suora köyhyyden vähentäminen, osallistuva kehitys / hyvä hallinto, kestävä kehitys
Kesto 2011-2013
Kohdealue Keski-Aasia
Toteuttaja Geologian tutkimuskeskus
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 3 milj. EUR
Edelliset vaiheet I-vaihe n. 750 000 EUR (2009-2010)
Yleinen kehitystavoite Geoinformaation hallintajärjestelmän kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen Keski-Aasian maiden geologian laitoksissa.
Hankkeen tarkoitus Geologisen tiedon kerääminen ja tallennus kehitettäväängeoinformaation hallintajärjestelmään, järjestelmän käytön koulutus ja markkinointi.
Toteutustapa Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä (IKI-hanke).

loading map - please wait...

Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen Keski-Aasiassa, II-vaihe / Information Management System for the Geological Sector in Central Asia, phase II 39.452030, 71.015625 Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen Keski-Aasiassa, II-vaihe / Information Management System for the Geological Sector in Central Asia, phase II

 

 

Paikallinen yhteistyö (PYM), Brasilia / Local Cooperation Fund, Brazil

Toimiala Monisektoriapu
Hankenumero 431 104 03-07
Profiili Päätavoite: tukea ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja ympäristön kestävää kehitystä
Kesto 2012
Kohdealue Brasilia
Toteuttaja Paikalliset kansalaisjärjestöt
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 200 000 EUR
Edelliset vaiheet Vuonna 2011 200 000 euroa
Yleinen kehitystavoite Tukea ympäristökasvatusta ja -koulutusta, paikallisia kansalaisjärjestöjä, tasa-arvoa, vesihuollon kehittämistä, demokraattista osallistumista ja kansalaisyhteiskuntaa
Hankkeen tarkoitus Suomen Brasílian suurlähetystö tukee vuonna 2012 yhteensä kahdeksaa hanketta, joiden avulla mm.

– edistetään teknologiajätteen uusiokäyttöä ja kierrätystä opettamalla nuorille tietokoneiden korjausta;

– edistetään kestävää kehitystä ja parannetaan maaseudun naisten toimintamahdollisuuksia kehittämällä ekohelloja;

– tarjotaan puhdasta juomavettä puoliaavikolla kehittämällä parempia vesisäiliöitä maanviljelijöiden käyttöön;

– koulutetaan nuoria toimimaan yhteisönsä kehittämiseksi mm. oman tiedotustoimistonsa ja kommunikaatio- ja teknologiataitojen opettamisen kautta;

– vahvistetaan naisten asemaa, toimeentuloa ja tasa-arvoa järjestämällä talous- ja politiikkakursseja ja eettisen ja vastuullisen kulutuksen tapaamisia sekä

– parannetaan hankkeiden onnistumismahdollisuuksia kouluttamalla niitä toteuttavia kansalaisjärjestöjä.

Toteutustapa Suomen Brasílian suurlähetystö valvoo hankkeiden toteutusta.
Lisätietoa Suomen suurlähetystö, Brasília www.finlandia.org.br

loading map - please wait...

Paikallinen yhteistyö (PYM), Brasilia / Local Cooperation Fund, Brazil -15.822768, -47.888128 Paikallinen yhteistyö (PYM), Brasilia / Local Cooperation Fund, Brazil

FIDA: Gender- ja perheväkivalta-asioiden edistämis- ja seurantaohjelma, Etelä-Amerikka

Maa Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Paraguay ja Peru
Kumppani Alueen Asambleas de Dios (AdD) -kirkkokunta
Kesto 2001-2014
Toimiala Naiset kehityksessä
Tavoitteet

Parantaa kumppanin valmiutta kouluttaa gender-samanarvoisuuteen ja perheväkivaltaa koskeviin aiheisiin liittyen yhdessä toisten järjestöjen ja maiden kanssa.

Toiminnot

Motivoidaan, koulutetaan ja voimaannutetaan kumppanikirkkoja toimimaan tasa-arvoa vahvistavasti. Koulutetaan ja rakennetaan jokaisessa yhteistyömaassa vapaaehtoisten verkosto vahvistamaan työn jatkuvuutta alueella.

Budjetti 2011 50 000 €

loading map - please wait...

FIDA: Gender- ja perheväkivalta-asioiden edistämis- ja seurantaohjelma, Etelä-Amerikka -17.510619, -63.161676 FIDA: Gender- ja perheväkivalta-asioiden edistämis- ja seurantaohjelma, Etelä-Amerikka

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM RY: Global Health -opetuskokonaisuus, kehitysmaat

Maa Kehitysmaat, maittain erittelemätön
Kumppani Eri yliopistoja
Toimiala Lääketieteellinen koulutus
Tavoitteet

Vahvistaa terveyssektorin opetusta kehitysmaissa ja kouluttaa nuoria lääkä-reitä.

Toiminnot

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläintieteen edustajien osallistuminen Global Health-kursseille, joita pidetään vuorovuosina Suomessa ja kehitysmaissa. Kaikkiin kursseihin kuuluu käytännön harjoittelu kehitysmaassa ja laaja kehitysmaiden osanotto.

Varaus 2012 92 599 €
Tuki 2011 246 255 €
Aiempi tuki 2007: 200 403 €, 2008: 57 392 €, 2009: 131 825 €, 2010: 264 903 €

loading map - please wait...

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM RY: Global Health -opetuskokonaisuus, kehitysmaat 60.167302, 24.937454 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM RY: Global Health -opetuskokonaisuus, kehitysmaat

SuoTST (Transition Support Team) -pienhankkeet / Support to Small Projects in TST MeS

Toimiala Jälleenrakennus
Hankenumero 625 045 01
Profiili Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, turvallisuuden edistäminen, hallinnon ja infrastruktuurin parantaminen, tasa-arvon edistäminen, osallistuva kehitys
Kesto 2004 
Kohdealue 2004-2007 Maimana, 2008- Mazar-e-Sharif
Toteuttaja Suomen Kabulin suurlähetystö / Pääesikunta
Tukipalvelut Paikallinen väestö
Kokonaisrahoitus Suomen osuus 2012: 1,2 milj. EUR
Edelliset vaiheet Aiemmat pienhankkeet 2001-2004; Suomen osuus 2005-2012 yht. 5,3 milj. EUR. Vuosina 2005-2007 keskityttiin poliisi-infrastruktuurin alueelliseen laajentamiseen Maimanan lähialueille, poliisin varustelun parantamiseen ja paikallishallinnon kehittämiseen. Vuodesta 2008 toiminta jatkui Mazar-e-Sharifin alueella mm. vankiloiden rakentamisella.
Yleinen kehitystavoite Auttaa paikallishallintoa, parantaa toimintamahdollisuuksia ja lisätä turvallisuutta.
Hankkeen tarkoitus Vuonna 2011 varoja suunnattiin mm. UNICEF:n kouluja koskevaan vesi-ja sanitaatiohankkeeseen ja rauhanturvaajien Quick Impact Project- eli QIP-hankkeisiin, jotka ovat rauhanturvaajien identifioimia pienimuotoisia paikallishankkeita.

Toteutustapa

Afganistanin kansainvälisten rauhanturvajoukkojen (ISAF) alueellinen kehittämisryhmä TST Mazar-e-Sharif ja sen siviilikomponentti toteuttaa hankkeita ja valvoo niiden toteutumista. UNICEF vastaa vesi- ja sanitaatiohankkeesta.

loading map - please wait...

Suomen TST (Transition Support Team) -pienhankkeet Support to Small Projects in TST MeS 34.535716, 69.187000 SuoTST (Transition Support Team) -pienhankkeet / Support to Small Projects in TST MeS