Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

Mekong-alueen yrittäjyyden kehittämishanke, III-vaihe / IFC: Mekong Private Sector Development, Phase III

Toimiala Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen
Hankenumero 798 043 02
Profiili Päätavoite: yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen
Kesto 2008-2012
Kohdealue Mekong: Vietnam, Kambodža ja Laos
Toteuttaja International Finance Corporation (IFC)
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 6 milj. EUR
Edelliset vaiheet I-vaihe 1997-2002, II-vaihe 2003-2007
Yleinen kehitystavoite Yksityissektorin toimintaedellytysten parantaminen hankkeen kohdemaissa Vietnamissa, Kambodžassa ja Laosissa. Hanke korostaa yksityisen sektorin (pk-yritysten) roolia taloudellisen kasvun lähteenä ja köyhyyden vähentämisessä.
Uusien yritysten perustaminen, olemassa olevien yritysten
Hankkeen tarkoitus vahvistaminen, uusien työpaikkojen luonti ja siten köyhyyden vähentäminen yksityisen sektorin vahvistamisen kautta.
Hanke pohjautuu viiteen osa-alueeseen:
1)yksityissektorin institutionaalisen toimintaympäristön kehittäminen,

  1. rahoituspalvelujen kehittäminen (ml. pienrahoitus),
  2. yritysten kilpailukyvyn ja jalostusarvon lisääminen erityisesti agribusiness-sektorilla, ja uusina elementteinä
Toteutustapa
  1. innovatiiviset infrastruktuurihankkeet perustuen kumppanuusmalleihin,
  2. kestävyys (ml. yritysten sosiaalinen vastuu, Corporate Social
Responsibility, CSR) poikkileikkaavana teemana.

Hankkeessa replikoidaan yhdessä maassa saatuja kokemuksia ja osaamista muihin kohdealueen maihin ottaen huomioon kuitenkin erilaiset toimintaympäristöt ja vaatimukset.

loading map - please wait...

Mekong-alueen yrittäjyyden kehittämishanke, III-vaihe / IFC: Mekong Private Sector Development, Phase III 21.024864, 105.857043 Mekong-alueen yrittäjyyden kehittämishanke, III-vaihe / IFC: Mekong Private Sector Development, Phase III

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Yhteisöperustainen terveyshanke, Länsi-Afrikka: Ghana ja Norsunluurannikko

Maa Länsi-Afrikka: Ghana ja Norsunluurannikko
Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto
Kesto 2010-2012
Toimiala Yhteisöperustainen terveys
Tavoitteet

Lisääntyneen tietämyksen kautta edistää terveyttä ja vähentää sairauksia sekä kehittää terveyskatastrofeihin vastaamista. Samalla kehitetään kansallisten yhdistysten kapasiteettia pilotoimalla terveystyössä käytettävää CBHFA -menetelmää.

Toiminnot

Ohjataan kansallisia yhdistyksiä CBHFA-lähestymistavan käyttöönotossa ja koulutetaan vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset osallistuvat terveysongelmien ja -riskien identifioimiseen ja tekevät hygienia- ja terveysvalistusta omissa yhteisöissään. Hankkeeseen osallistuvat maat tekevät alueellista yhteistyötä.

Budjetti 2011 176 722 €

loading map - please wait...

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Yhteisöperustainen terveyshanke, Länsi-Afrikka: Ghana ja Norsunluurannikko 46.221310, 6.125613 SUOMEN PUNAINEN RISTI: Yhteisöperustainen terveyshanke, Länsi-Afrikka: Ghana ja Norsunluurannikko

Paikallinen yhteistyö, Afghanistan, Local Cooperation Fund

Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Hankenumero 625 039 01
Profiili Päätavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto

Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, tasa-arvon edistäminen

Kesto Vuosittain
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Kansalaisjärjestöt
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus vuonna 2012: 500 000 EUR
Edelliset vaiheet Paikallisen yhteistyön määräraha 2003-2012: yht. 3,4 milj. EUR
Yleinen kehitystavoite Edistää tasa-arvoa, naisten asemaa ja demokratiakehitystä ja vahvistaa turvallisuutta.
Hankkeen tarkoitus Vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja tukea maan

demokratisaatioprosessia ja siviiliyhteiskunnan uudelleenluomista tukemalla etenkin naisten hyväksi toteutettuja hankkeita. Merkittäviä osatavoitteita ovat hyvä hallinto, tasa-arvon edistäminen, siirtymäajan oikeuden edistäminen ja köyhyyden vähentäminen.

Toteutustapa

Suomen Kabulin suurlähetystön hallinnoimalla määrärahalla tuetaan mm. paikallisten kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen pienhankkeita.

Lisätietoa Suomen suurlähetystö, Kabulwww.finland.org.af

loading map - please wait...

Paikallinen yhteistyö, Afghanistan, Local Cooperation Fund 34.535716, 69.187000 Paikallinen yhteistyö, Afghanistan, Local Cooperation Fund

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Yhteisönkehittämishanke SKY, Kambodža

Maa Kambodža
Kumppani International Cooperation Cambodia (ICC)
Kesto 2011-2012
Toimiala Elämän perustaitojen opetus nuorille ja aikuisille
Tavoitteetelämän Orpokodeissa kasvaneiden nuorten integroituminen yhteiskuntaan ja oman hallinnan parantuminen koulutuksen ja työllistymisen avulla.
Toiminnot

Koulutetaan orpokotien henkilökuntaa nuorten uudelleenintegroitumisen edistämiseksi ja laitostumisen ehkäisemiseksi. Perustetaan nuorisoklubeja orpokoteihin nuorten äänen saamiseksi kuuluville orpokotien päätöksenteossa. Tuetaan nuorten ammattikoulutusta ja oppisopimusmahdollisuuksia.

Koulutetaan vapaaehtoisten roolimalli-mentorit nuorten ”kasvukumppaneiksi”. Tuetaan nuorten sosiaalisia kykyjä ja elämäntaitojen hallintaa kannustavaa toimintaa. Perustetaan ja koulutetaan kylätason tukiverkkoryhmiä. Järjestetään perheiden yhdistämiseen valmentavia tapaamisia.

Budjetti 2011 98 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Yhteisönkehittämishanke SKY, Kambodža 11.524713, 104.912910 SUOMEN LÄHETYSSEURA: Yhteisönkehittämishanke SKY, Kambodža

Meteorologian alan yhteistyö Keski-Aasiassa / Capacity Building in Meteorology in Central Asia

Toimiala Ympäristötutkimus
Hankenumero 690 029 01
Profiili Päätavoite: ympäristöapu, kestävä kehitys

Merkittävä osatavoite: suora köyhyyden vähentäminen, uuden teknologian ja erityisesti informaatioteknologian hyötyjen saattaminen kehitysmaiden käyttöön yhdessä yksityisen sektorin kanssa

Kesto 2009-2013
Kohdealue Keski-Aasia
Toteuttaja Ilmatieteen laitos
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 526 000 EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Vahvistaa meteorologian alan kapasiteettia Keski-Aasian maissa.
Hankkeen tarkoitus Kehittää meteorologian alan laitosten välistä yhteistyötä ja vahvistaa kapasiteettia Keski-Aasian maissa Uzbekistanissa sijaitsevasta koulutuskeskuksesta käsin.

Toteutustapa

Hanke keskittyy Uzbekistaniin, jossa on WMO:n hyväksymä koulutuskeskus. Hanke kouluttaa kuitenkin myös muiden Keski-Aasian maiden asiantuntijoita. Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä (IKI-hanke).

loading map - please wait...

Meteorologian alan yhteistyö Keski-Aasiassa Capacity Building in Meteorology in Central Asia 41.327548, 69.291967 Meteorologian alan yhteistyö Keski-Aasiassa / Capacity Building in Meteorology in Central Asia

Baotoun kaukolämpöhanke / Baotou District Heating Project

Hankenumero 730 121 01
Luoton määrä 4,95 milj. EUR
Korkotuki 2,36 milj. EUR
Luoton saaja Kiinan valtiovarainministeriö ja Eximbank of China
Toimittaja LPM Group
Myöntövuosi 2002
Luottoaika 12 vuotta
Kohde Kaukolämpöjärjestelmän toimittaminen Baotoun kaupungin energialaitokseen. Kaukolämmön avulla voidaan poistaa käytöstä suuri määrä saastuttavaa ruskohiiltä polttavaa kattilakalustoa.

loading map - please wait...

Baotoun kaukolämpöhanke / Baotou District Heating Project 39.914941, 116.336160 Baotoun kaukolämpöhanke / Baotou District Heating Project

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Syntymä- ja kuolematiedon keräys väestörekisteröintiä varten, Liberia

Maa Liberia
Kumppani Liberian terveys- ja sosiaaliministeriö,Liberian tilasto- ja geoinformatiikan instituutti (LISGIS)

Plan Liberia ja Plan Suomi Säätiö

Toimiala Siviilikriisinhallinta
Tavoitteet

Liberian valtionhallinnon parantaminen sekä tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittyminen.

Toiminnot

Ensimmäisessä vaiheessa (2009) kohderyhmänä on yhden Liberian maakunnan koko väestö, jonka syntymä- ja kuolematiedot rekisteröidään. Toisessa vaiheessa (2010–2012) malli otetaan käyttöön koko maassa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää tietotekniikkaa hyväksikäyttävä, yleispätevä ”Population Information Management” (PIM) -menetelmä, joka tukisi erityisesti konflikteista toipuvien maiden hallintoja.

Varaus 2012 280 000 €
Tuki 2011 280 000 €
Aiempi tuki 2009: 213 410 €, 2010: 172 000 €

loading map - please wait...

CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Syntymä- ja kuolematiedon keräys väestörekisteröintiä varten, Liberia 6.263534, -10.715575 CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE RY: Syntymä- ja kuolematiedon keräys väestörekisteröintiä varten, Liberia

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY: Opettajajärjestön järjestöllinen kehittäminen, Togo

Maa Togo
Kumppani Federation des Syndicats de l’Education Nationale (FESEN)
Toimiala Demokraattinen osallistuminen ja kansalaisyhteiskunta
Tavoitteet Vahvistaa järjestön osaamista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Toiminnot

Koulutetaan kumppanijärjestöä hankehallintoon ja järjestötoimintaan liittyen. Hankitaan tietokoneita ja kehitetään tietoliikenneyhteyksiä sekä järjestetään opettajajärjestölle taloushallinnollista ja tietoteknistä koulutusta. Toteutetaan järjestökoulutusta kuudella alueella, vahvistetaan aluetoimistoja sekä hankitaan niille työvälineitä. Järjestetään internet-koulutusta.

Varaus 2013 17 800 €
Varaus 2012 15 000 €
Tuki 2011 14 450 €
Aiempi tuki 2008: 16 150 €, 2009: 14 450 €, 2010: 14 450 €

loading map - please wait...

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY: Opettajajärjestön järjestöllinen kehittäminen, Togo 6.133699, 1.205063 OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY: Opettajajärjestön järjestöllinen kehittäminen, Togo

Sähkönjakelujärjestelmä (MiniScada), Vietnam / Upgrading of the Electricity Supply Network System (MiniScada), Vietnam

Hankenumero 769 074 01
Luoton määrä 11,53 milj. EUR
Korkotuki 7,96 milj. EUR
Luoton saaja Ministry of Finance, Vietnam
Toimittaja ABB Oy Finland
Myöntövuosi 2006
Luottoaika 12,5 vuotta
Kohde Hankkeen tarkoituksena on automatisoida neljän Keski-Vietnamissa sijaitsevan kaupungin sähköjakelu. Tuloksena on häviöiden pieneneminen ja sähköjakelun luotettavuuden parantaminen. Hanke parantaa syrjäseudun loppukäyttäjien sähköjakelua ja vähentää siten köyhyyttä.

loading map - please wait...

Sähkönjakelujärjestelmä (MiniScada), Vietnam / Upgrading of the Electricity Supply Network System (MiniScada), Vietnam 21.020395, 105.855846 Sähkönjakelujärjestelmä (MiniScada), Vietnam / Upgrading of the Electricity Supply Network System (MiniScada), Vietnam

Paikallinen yhteistyö, Marokko / Local Cooperation Fund, Morocco

Toimiala Monisektoriapu
Hankenumero 136 00 805 – 810
Profiili Päätavoite: sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen, ympäristöapu

Merkittävä osatavoite: ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen, osallistava kehitys

Kesto 2012
Kohdealue Marokko
Toteuttaja Paikalliset kansalaisjärjestöt
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 150 000 EUR / vuosi
 
Yleinen kehitystavoite Tukea marokkolaista yhteiskuntaa muutoksessa kohti tasa-arvoisen demokraattisen yhteiskunnan rakentamista, lisätä ympäristötietoisuutta ja tukea kestävää kehitystä.
Hankkeen tarkoitus Paikallisen yhteistyön määrärahan painopisteet ovat vuonna 2012 naisten aseman parantaminen ja tasa-arvo sekä ympäristö ja kestävä kehitys.
Toteutustapa Suomen Rabatin-suurlähetystö hallinnoi määrärahaa, josta myönnetään tukea paikallisten kansalaisjärjestöjen toimintaan. Suurlähetystö valvoo hankkeita ja raportoi ulkoasiainministeriölle niiden toteutumisesta vuosittain.
Lisätietoa Suomen suurlähetystö, Rabat www.finlande.ma

loading map - please wait...

Paikallinen yhteistyö, Marokko / Local Cooperation Fund, Morocco 33.990472, -6.831232 Paikallinen yhteistyö, Marokko / Local Cooperation Fund, Morocco