Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

SUOMEN LÄHETYSSEURA: GGG: Gwai-isoäidit orpolasten tukena, Zimbabwe

Maa Zimbabwe
Kumppani Gwai Grandmothers Group
Kesto 2011
Toimiala Sukupuolitaudit ml. HIV/AIDS
Tavoitteet

Tukea aids-orpojen lasten ja nuorten elämää sekä vähentää orpouden aiheuttamaa traumaa ja haavoittavuutta.

Toiminnot

Annetaan psyykkistä, henkistä, sosiaalista ja materiaalista tukea. Ohjataan ja kasvatetaan lapsijohtoisia perheitä.

Budjetti 2011 5 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN LÄHETYSSEURA: GGG: Gwai-isoäidit orpolasten tukena, Zimbabwe -20.479891, 29.913870 SUOMEN LÄHETYSSEURA: GGG: Gwai-isoäidit orpolasten tukena, Zimbabwe

 

FIDA: Siemenperunan kehittämishanke, Pohjois-Korea

Maa Pohjois-Korea
Kumppani Osuuskuntamaatilat, Maatalouden tutkimuskeskus
Kesto 2001-2014
Toimiala Ruokakasvien tuotanto
Tavoitteet

Parantaa osuuskuntatilojen varhaisperunan tuotantoa laadullisesti ja määrällisesti.

Toiminnot

Tuetaan perustettuja osuuskuntatiloja perunan viljelyssä. Kehitetään viljelytekniikkaa ja perunan varastointia edelleen.

Budjetti 2011 150 000 €

loading map - please wait...

FIDA: Siemenperunan kehittämishanke, Pohjois-Korea 39.031859, 125.753765 FIDA: Siemenperunan kehittämishanke, Pohjois-Korea

Paikallinen yhteistyö, Nepal Local Cooperation Fund

Toimiala Monisektoriapu
Hankenumero 660 077 01, 660 000 01
Profiili Päätavoite: köyhyyden vähentäminen

Merkittävä osatavoite: sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien

edistäminen, osallistuva kehitys / hyvä hallinto

Kesto 2008-2012
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Useita eri toteuttajia
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus n. 500 000 EUR / vuosi
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Edistää demokratian, ihmisoikeuksien, osallistamisen, tasa-arvon ja hyvän hallinnon toteutumista sekä vähentää köyhyyttä erityisesti kaikkein köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien keskuudessa.
Hankkeen tarkoitus Tukea ja täydentää Suomen kehitysyhteistyöohjelmaa Nepalissa. Paikallinen yhteistyö koostuu kahdesta osasta:

  1. Konfliktin ehkäisy ja rauhanrakentaminen:

– ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan vahvistaminen, – edustuksellisen politiikan ja demokratian vahvistaminen tukemalla taloudellista, poliittista, sosiaalista ja kulttuurista osallistumista, sekä – sovittelu ja kuntouttaminen.

  1. Innovatiiviset ideat erityisesti Suomen ja Nepalin välisen kehitysyhteistyön pääsektoreilla.
Toteutustapa Toteuttajina ovat paikalliset kansalaisjärjestöt, kyläyhteisöt, akateemiset instituutiot ja koulutusjärjestöt. Suomen Kathmandun suurlähetystö valvoo hankkeita ja raportoi ulkoministeriölle niiden toteutumisesta vuosittain.
Lisätietoa Suomen suurlähetystö, Kathmanduwww.finland.org.np

loading map - please wait...

Paikallinen yhteistyö, Nepal Local Cooperation Fund 27.721956, 85.335443 Paikallinen yhteistyö, Nepal Local Cooperation Fund

FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Palaavien pakolaisten kotiuttaminen, Burundi

Järjestö Finlands svenska pingstmission
Maa Burundi
Kumppani Pentecostal Churches Community in Burundi
Kesto 2009-2015
Toimiala Monisektoriapu
Tavoitteet Tarjotaan palaaville pakolaisille starttipaketti, joka koostuu majoituksesta,maatalousvälineistöstä, koulutuksesta ja ohjauksesta

Toiminnot

Rakennetaan taloja perheiden, odottavien äitien ja orpojen käyttöön. Anne-taan tietoutta burundilaisesta yhteiskunnasta sekä hiv/aids-valistusta ja ohja-usta. Varustetaan terveysklinikka, avustetaan omatoimiseen tulonhankintaan.

Budjetti 2011 50 000 €

loading map - please wait...

FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Palaavien pakolaisten kotiuttaminen, Burundi -3.375498, 29.359717 FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Palaavien pakolaisten kotiuttaminen, Burundi

 

Tuki UN DPA:n rauhanvälitystoimille Syyriassa / Support to UN DPA Peace Mediation Activities in Syria

Toimiala Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK)
Hankenumero 573 004 03
Profiili Päätavoite: rauhantilan ja turvallisuuden edistäminen
Merkittävä osatavoite: osallistava kehitys / hyvä hallinto
Kesto 2012
Kohdealue Syyria
Toteuttaja YK:n Poliittisten asioiden osasto
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 170 000 EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Rauhan edistäminen
Hankkeen tarkoitus Tavoitteena on saavuttaa poliittinen ratkaisu Syyrian kriisiin tavalla, joka vastaa Syyrian kansalaisten pyrkimyksiä vapaaseen, oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.
Toiminta pyrkii vahvistamaan YK:n yksiköiden ja paikallisten organisaatioiden välistä yhteistyötä ja sen koordinointia.
YK ja Arabiliitto ovat nimittäneet erityisedustajan toimimaan Syyrian kriisin ratkaisemiseksi. YK:n poliittisten asioiden osasto tukee erityisedustajan ja eri toimijoiden välisen työryhmän (IATF) toimia.
Toteutustapa  Lisäksi edistetään yhteistyötä ja dialogia paikallisten organisoiden, erityisesti Arabiliiton sekä muiden jäsenvaltioiden kanssa.

loading map - please wait...

Tuki UN DPA:n rauhanvälitystoimille Syyriassa / Support to UN DPA Peace Mediation Activities in Syria 40.750562, -73.966184 Tuki UN DPA:n rauhanvälitystoimille Syyriassa / Support to UN DPA Peace Mediation Activities in Syria

SUOMEN LÄHETYSSEURA: IELA:n aids-työ, Angola

Maa Angola
Kumppani Angolan evankelisluterilainen kirkko (IELA)
Kesto 2011-2012
Toimiala Sukupuolitaudit, ml. hiv/aids
Tavoitteet Aids-tietoisuuden lisääntyminen ja tartuntojen väheneminen Angolassa.
Toiminnot

Tehdään kirkon aids-työn puitteissa hiv/aids-testausta, tuetaan sairastuneita ja heidän perheitään. Puututaan sairastuneiden stigmatisoitumiseen ja yhteisöstä eriytymiseen. Koulutetaan vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä tukihenkilöiksi aidstyöhön.

Budjetti 2011 25 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN LÄHETYSSEURA: IELA:n aids-työ, Angola -14.924937, 13.492928 SUOMEN LÄHETYSSEURA: IELA:n aids-työ, Angola

Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (Maailmanpankki) markkinavalmiuskumppanuus / WB-International Bank for Reconstruction and Development, Partnership for Market Readiness

Suomen taloudellinen tuki 2012 4,11 milj. EUR
Tehtävä Partnership for Market Readiness -rahasto kasvattaa hiilimarkkinavalmiuksia kehitysmaissa sekä siirtymätalousmaissa. Rahaston kohdemaat kehittävät ja testaavat markkinamekanismeja joiden kautta vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.
Suomen painopisteet Osallistavan ja työllistävän vihreän talouden sekä luonnonvarojen kestävän hallinnan ja ympäristönsuojelun painopisteiden edistäminen kohdemaiden pilottimekanismien kautta.

loading map - please wait...

Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (Maailmanpankki) markkinavalmiuskumppanuus / WB-International Bank for Reconstruction and Development, Partnership for Market Readiness 38.898554, -77.042484 Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (Maailmanpankki) markkinavalmiuskumppanuus / WB-International Bank for Reconstruction and Development, Partnership for Market Readiness

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Oikeus oppia omalla kielellä, Senegal

Maa Senegal
Kumppani Senegalin evankelisluterilainen kirkko (ELS)
Kesto 2011-2013
Toimiala Opettajien koulutus
Tavoitteet

Kohentaa opetuksen tasoa, järjestää äidinkielistä opetusta sekä edistää lasten oikeuksien tiedostamista.

Toiminnot Koulutetaan opetushenkilökuntaa ja tuotetaan koulutusmateriaalia.
Budjetti 2011 264 600 €

loading map - please wait...

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Oikeus oppia omalla kielellä, Senegal 14.740798, -17.352219 SUOMEN LÄHETYSSEURA: Oikeus oppia omalla kielellä, Senegal

Metsäalan rahasto, Forestry Trust Fund

Toimiala Metsätalouden kehittäminen
Hankenumero 769 065 01
Profiili Päätavoite: köyhyyden vähentäminenMerkittävä osatavoite: ympäristöapu, osallistuva kehitys / hyvä hallinto
Kesto 2004-2013
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Rahaston kautta tuetaan useiden eri toteuttajien ohjelmia ja hankkeita.
Tukipalvelut Niras Finland Oy
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 17,5 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Kehittää metsien kestävää hoitoa ympäristön suojelemiseksi, metsätaloudesta elävien ihmisten elinolojen parantamiseksi ja metsätalouden osuuden kasvattamiseksi maan talouskehityksen edistäjänä.

Hankkeen tarkoitus Edistää kestävää metsätaloutta, vahvistaa metsien taloudellista ja ympäristöllistä merkitystä, kehittää köyhyyden vähentämistä tukevaa ja yksityisen sektorin kehitystä vahvistavaa maanomistusta ja maankäyttöoikeuksia, kehittää seuranta- ja suunnittelujärjestelmiä, tukea kylämetsätaloutta ja edistää luonnonmetsien kestävää käyttöä ja suojelua.
Toteutustapa Yhteisrahoitusohjelma, jonka kautta tuki kohdistetaan metsäsektorille Vietnamin kansallisen metsästrategian mukaisesti. Suomi tukee teknisen avun välityksellä vuosina 2009-2013 Vietnamin metsävarojen seurannan ja tietojärjestelmien kehittämistä.

loading map - please wait...

Metsäalan rahasto, Forestry Trust Fund 21.027164, 105.816472 Metsäalan rahasto, Forestry Trust Fund

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Viethealth: Varhaislapsuuden vammaisuuden ennaltaehkäisy, Vietnam

Maa Vietnam
Kumppani VietHealth
Kesto 2011-2013
Toimiala Terveystietouden edistäminen
Tavoitteet Ennaltaehkäistä vastasyntyneiden ja pienten lasten vammaisuutta ja vähentää äitikuolleisuutta erityisesti etnisten vähemmistöjen alueella.
Toiminnot

Tuotetaan vammaisuuden ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen liittyvä ja kansallisesti replikoitava opetusohjelma. Koulutetaan/ kurssitetaan vapaaehtoisia ja alan ammattilaisia ennen syntymää ja varhaislapsuudessa tapahtuvan vammautumisen syistä, ennaltaehkäisystä ja aikaisesta hoidosta.

Budjetti 2011 50 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN LÄHETYSSEURA: Viethealth: Varhaislapsuuden vammaisuuden ennaltaehkäisy, Vietnam 21.015221, 105.800222 SUOMEN LÄHETYSSEURA: Viethealth: Varhaislapsuuden vammaisuuden ennaltaehkäisy, Vietnam