Etusivu

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla. Palvelusta vastaa yksityinen FINNIDA ry.

loading map - please wait...

Suomen rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita maailmalla: 14.559483, 22.851563

Tuhoutuneen säähavaintoverkon kunnostamisen tuki / Support to Fix the Early Warning System for Floods

Toimiala Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi
Hankenumero 665 032 01
Profiili Päätavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto
Kesto 2011-2012
Kohdealue Pakistan
Toteuttaja Ilmatieteen laitos
Tukipalvelut -
Kokonaisrahoitus Suomen osuus 2011: 200 000 EUR
Edelliset vaiheet -
Yleinen kehitystavoite Vähentää tulviin liittyviä riskejä.
Hankkeen tarkoitus Kunnostaa viime vuoden tulvien tuhoamaa säähavaintoverkkoa.
Toteutustapa Hankkeen toteuttaa Ilmatieteen laitos.

loading map - please wait...

Tuhoutuneen säähavaintoverkon kunnostamisen tuki / Support to Fix the Early Warning System for Floods 33.718151, 73.060547 Tuhoutuneen säähavaintoverkon kunnostamisen tuki / Support to Fix the Early Warning System for Floods

Kestävät yhdyskunnat -täydennyskoulutuskurssi / Further Education Course on Sustainable Communities

Suomen taloudellinen tuki 2012 85 000 EUR
Tehtävä Edistää kestävää kaupunkisuunnittelua järjestämällä kestävän

rakentamisen ja suunnittelun täydennyskoulutuskurssi kehitysmaiden asiantuntijoille. Hanke tukee YK:n vuosituhattavoitteita erityisesti ympäristökestävyydessä (MDG7) kestävän yhdyskuntarakentamisen avulla. Hankkeen tarkoituksena on luoda foorumi alan asiantuntijoille, virkamiehille ja tutkijoille ideoiden, ajatusten ja kokemusten vaihtoon.

Suomen painopisteet Kestävän kaupunkirakentamisen kehittämisen tukeminen kehitysmaissa.

loading map - please wait...

Kestävät yhdyskunnat -täydennyskoulutuskurssi / Further Education Course on Sustainable Communities -1.231904, 36.816709 Kestävät yhdyskunnat -täydennyskoulutuskurssi / Further Education Course on Sustainable Communities

Paikallinen yhteistyö, Afghanistan, Local Cooperation Fund

Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Hankenumero 625 039 01
Profiili Päätavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto

Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, tasa-arvon edistäminen

Kesto Vuosittain
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Kansalaisjärjestöt
Tukipalvelut -
Kokonaisrahoitus Suomen osuus vuonna 2012: 500 000 EUR
Edelliset vaiheet Paikallisen yhteistyön määräraha 2003-2012: yht. 3,4 milj. EUR
Yleinen kehitystavoite Edistää tasa-arvoa, naisten asemaa ja demokratiakehitystä ja vahvistaa turvallisuutta.
Hankkeen tarkoitus Vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja tukea maan

demokratisaatioprosessia ja siviiliyhteiskunnan uudelleenluomista tukemalla etenkin naisten hyväksi toteutettuja hankkeita. Merkittäviä osatavoitteita ovat hyvä hallinto, tasa-arvon edistäminen, siirtymäajan oikeuden edistäminen ja köyhyyden vähentäminen.

Toteutustapa

Suomen Kabulin suurlähetystön hallinnoimalla määrärahalla tuetaan mm. paikallisten kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen pienhankkeita.

Lisätietoa Suomen suurlähetystö, Kabulwww.finland.org.af

loading map - please wait...

Paikallinen yhteistyö, Afghanistan, Local Cooperation Fund 34.535716, 69.187000 Paikallinen yhteistyö, Afghanistan, Local Cooperation Fund

SUOMEN PAKOLAISAPU RY: Nuorten työllisyys- ja koulutushanke, Liberia

Maa Sierra Leone
Kumppani

Craftshare Vocational Training Centre, Development Alliance Skills Training Centre, Rural Women Vocational Training Centre, Southern Agro Industrial Development Associate Centre, Vocational Tailoring Centre, War Affected Girls and Adults, muita yhteityötahoja ovat mm. opetusministeriö, nuoriso- ja urheiluministeriö ja työministeriö

Toimiala Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille
Tavoitteet Integroida nuoriso paremmin paikallisyhteiskuntaan ja parantaa turvallisuutta.
Toiminnot Järjestetään ammatillista ja lukutaitokoulutusta sekä työharjoittelua.
Tuki 2011 212 500 €
Aiempi tuki 2007: 63 750 €, 2008: 148 750 €, 2009: 212 500 €, 2010: 212 500 €

loading map - please wait...

SUOMEN PAKOLAISAPU RY: Nuorten työllisyys- ja koulutushanke, Liberia 6.314900, -10.800247 SUOMEN PAKOLAISAPU RY: Nuorten työllisyys- ja koulutushanke, Liberia

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Beirutin alueellisen toimiston Gender-neuvonantajan toiminnan tukeminen / Support to the Gender adviser at the High Commissioner for Human Rights office in Beirut

Toimiala Ihmisoikeudet ja tasa-arvo
Hankenumero 866 131 01
Profiili Päätavoite: sukupuolten välinen tasa-arvoMerkittävät osatavoitteet: osallistuva kehitys / hyvä hallinto
Kesto 2010-2012
Kohdealue Libanon, Jordania, Syyria, Jemen
Toteuttaja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Lähi-idän alueellinen toimisto, Beirut, Libanon
Tukipalvelut -
Kokonaisrahoitus 400 000 EUR
Edelliset vaiheet -
Yleinen kehitystavoite Edistää demokratiakehitystä, tasa-arvoa, naisten asemaa
Hankkeen tarkoitus Gender-neuvonantajan työn tavoitteena on edistää ja turvata naisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutumista Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueella.
Toteutustapa Neuvonantaja monitoroi naisten oikeuksien toteutumista ja kehittää ohjelmia ja hankkeita naisten oikeuksien edistämiseksi. Tuella vahvistetaan ihmisoikeusvaltuutetun alueellisen toimiston asiantuntemusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä ja varmistetaan, että naisten oikeudet esiintyvät läpileikkaavana teemana kaikissa OHCHR:n hankkeissa.

loading map - please wait...

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Beirutin alueellisen toimiston Gender-neuvonantajan toiminnan tukeminen / Support to the Gender adviser at the High Commissioner for Human Rights office in Beirut 33.868515, 35.551071 YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Beirutin alueellisen toimiston Gender-neuvonantajan toiminnan tukeminen / Support to the Gender adviser at the High Commissioner for Human Rights office in Beirut

Wuwein kaukolämpöhanke, Kiina / Central Heating Project for Chengnan District of Wuwei City, China

Hankenumero 730 145 01
Luoton määrä 4,53 milj. EUR
Korkotuki 2,55 milj. EUR
Luoton saaja Bank of China
Toimittaja YIT Environment Ltd.
Myöntövuosi 2006
Luottoaika 15 vuotta
Kohde Paikallisten saastuttavien boilerien ja mahdollisesti osan liesistä poistaminen käytöstä ja uusien boilerien ja kaukolämpöverkoston hankkiminen.

loading map - please wait...

Wuwein kaukolämpöhanke, Kiina / Central Heating Project for Chengnan District of Wuwei City, China 39.906743, 116.352124 Wuwein kaukolämpöhanke, Kiina / Central Heating Project for Chengnan District of Wuwei City, China

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Tutkimus ja koulutus ay-liikkeen tukena,Namibia

Maa Namibia
Kumppani

Labour Resource and Research Institute (LaRRI), Namibian ay-keskusjärjestöt (NUNW ja TUCNA) sekä niiden jäsenliitot

Kesto 2010-2011
Toimiala Työpolitiikka ja työvoimahallinto
Tavoitteet

Edistää demokratiaa ay-liikkeessä tuottamalla tutkimuksia yhteiskunnallisista ja työoloihin liittyvistä asioista, avustamalla liittoja strategioiden ja kampanjoiden suunnittelussa, vaikuttamalla julkiseen poliittiseen keskusteluun, vahvistamalla liittojen toimintakykyä sekä ylläpitämällä tutkimus- ja koulutuskeskus LaRRI:n resurssikeskusta.

Toiminnot

Toteutetaan talous- ja työelämään liittyviä tutkimushankkeita, julkaisuja, koulutusmateriaalituotantoa, tiedotusta, verkostotoimintaa ja lobbausta.

Järjestetään diplomitasoista pitkäkestoista ay-koulutusta sekä räätälöityjä lyhytkursseja liitoille. Resurssikeskuksen ja kirjaston ylläpito yleisön käyttöön. Yksi African Labour Research Network –verkoston avainjäsenistä.

Budjetti 2011 80 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Tutkimus ja koulutus ay-liikkeen tukena,Namibia -22.532329, 17.060346 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Tutkimus ja koulutus ay-liikkeen tukena,Namibia

FIDA: Hammashuollon tukiohjelma, Pohjois-Korea

Maa Pohjois-Korea
Kumppani Paikallisviranomaiset, Korea Education Fund
Kesto 2009-2014
Toimiala Terveystietouden edistäminen
Tavoitteet Pyongyangin alueen nuorten ja heidän huoltajiensa lisääntynyt tietämys suun terveydestä
Toiminnot

Koulutetaan hammaslääkäreitä hammaslääketieteen eri alojen perusteissa. Toimitetaan välineistöä yhteistyösairaaloille. Kehitetään hammaslääketieteen opetusta yhdessä lääketieteellisen yliopiston kanssa. Koulutetaan ehkäisevän hammashoidon kouluttajia ja jaetaan kouluille hammasharjoja, -tahnoja, sekä opetusmateriaalia.

Budjetti 2011 90 000 €

loading map - please wait...

FIDA: Hammashuollon tukiohjelma, Pohjois-Korea 39.031859, 125.753765 FIDA: Hammashuollon tukiohjelma, Pohjois-Korea

Opetussektorin siirtymäkauden rahaston tuki, Zimbabwe / Education Sector Transition Fund, Zimbabwe

Toimiala Opetuksen infrastruktuuri, koulutuspolitiikka ja -hallinto
Hankenumero 289 230 01
Profiili Päätavoite: köyhyyden vähentäminen, ulottaa peruskoulutus kaikille Merkittävä osatavoite: tasa-arvon edistäminen
Kesto 2010-2013
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja UNICEF
Tukipalvelut -
Kokonaisrahoitus Suomen osuus 4,7 milj. EUR, kokonaisrahoitus 75 milj. USD
Edelliset vaiheet -
Yleinen kehitystavoite Zimbabwen opetusjärjestelmän uudelleenrakentaminen.
Hankkeen tarkoitus Parantaa opetuksen laatua ja vähentää koulujärjestelmästä pudonneiden määrää opetusmateriaalin avulla ja kehittää opetussektorin keskeisiä osa-alueita teknisen tuen avulla.
Toteutustapa UNICEF:n säännöillä hallinnoitava yhteisrahasto ja UNICEF:n kautta annettava tekninen apu.

loading map - please wait...

Opetussektorin siirtymäkauden rahaston tuki, Zimbabwe / Education Sector Transition Fund, Zimbabwe -17.812627, 31.045883 Opetussektorin siirtymäkauden rahaston tuki, Zimbabwe / Education Sector Transition Fund, Zimbabwe

PELASTAKAA LAPSET RY: South Asia Regional Capacity Building

Maa Etelä-Aasia (Intia, Nepal ja Bangladesh)
Kumppani

Pelastakaa Lapset Intia (SC BRB), Prayatn Samiti (PS), Shiv Shiksha Samiti Ranoli (SSSR) ja Jeevika /Bihar Rural Livelihoods Project (BRLP),WaterAid Nepalissa, Intiassa ja Bangladeshissa, Nepal Water for Health (NEWAH), Village Education Resource Center (VERC), Bangladesh ja Samarthan, Intia

Kesto 2011-2013
Toimiala Lasten oikeudet / Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Tavoitteet

Parantaa kumppaneiden ja viranomaisten kykyä toteuttaa Pelastakaa Lasten rahoittamia hankkeita ja varmistaa valittujen teemojen näkyvyys hankesuunnitelmissa, toteutuksessa ja seurannassa. Tekninen asiantuntijuus.

Toiminnot

Järjestetään koulutusta ja alueellisia työpajoja, organisoidaan tutkimuksia ja kansallisen tason vaikuttamistyö lastensuojelu- ja sosiaaliturvasektoreilla.

Budjetti 2011 200 000 €

loading map - please wait...

PELASTAKAA LAPSET RY: South Asia Regional Capacity Building 28.553603, 77.251782 PELASTAKAA LAPSET RY: South Asia Regional Capacity Building