Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa – Syyrian jälleenrakennusrahasto

Toimiala Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu) 40%
Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
Sähkönsiirto ja -jakelu 30%
Hankenumero 57300408
Profiili Syyrian jälleenrakennusrahaston perimmäisenä tavoitteena on toimia tehokkaana mekanismina syyrialaisten perustarpeiden takaamiseksi, maan jälleenrakentamiseksi sekä lievittää inhimillistä kärsimystä. Rahastosta myönnetään rahoitusta Syyrian oppositiokoalition hyväk-symille hankkeille peruselinolojen kohentamiseksi (ruoka, vesi, ener-gia, terveydenhuolto) ja aloittaa jälleenrakennus niiltä osin kuin se on mahdollista. Tukea ei suunnata itse oppositiokoalition toimintaan. Toimijoina rahoitettavissa hankkeissa voivat olla syyrialaisten sivii-lien muodostamat paikallisneuvostot, peruspalveluita tuottavat tahot, kansalaisjärjestöt, INGOt ja muita koalition hyväksymiä tahoja. Saksalainen kehityspankki KfW on teknisesti vastuussa rahaston toiminnasta. Rahaston toimintaan liittyy riskejä, joita on tässäkin esityksessä arvioitu. Riskitkin huomioiden katsomme että rahaston tuoma lisäarvo peruspalveluiden edellytysten kehittämiseksi on tervetullut elementti syyrialaisten auttamiseksi nykyisessä tilanteessa. Rahasto aloittaa toimintansa alkusyksystä 2013. Suomen rahoitukseksi esitetään 3 miljoonaa euroa.
Kesto 2013-
Kohdealue Syyria
Kokonaisrahoitus 3 000 000 €

loading map - please wait...

Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa - Syyrian jälleenrakennusrahasto 33.466103, 36.276855 Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa - Syyrian jälleenrakennusrahastoSyyria (Ajo-ohjeet)