Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF)

Toimiala Jälleenrakennus
Hankenumero 625 033 01
Profiili Päätavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto
Kesto 2002 
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Maailmanpankki
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 600 milj. USD/vuosi, Suomen osuus 2012: 8,5 milj. EUR
Edelliset vaiheet Suomen osuus 2002-2012 yhteensä 36 milj. EUR
Yleinen kehitystavoite Afganistanin valtion ja yhteiskunnan palauttaminen normaalille, kestävän kehityksen tielle. Afganistanin jälleenrakennusrahasto kohdentaa varoja valtionbudjetin juokseviin kuluihin ja pääomakuluihin sekä rahoittaa Afganistanin jälleenrakennuksen prioriteettihankkeita ja -ohjelmia. Suomi tukee ARTF:n kautta paikallistason kehitys- ja demokratiahanketta (NSP) ja maaseudun yrittäjyyttä (AREDP).
Hankkeen tarkoitus Afganistanin jälleenrakennuksen tukeminen. Afganistanin mittaviin jälleenrakennushaasteisiin vastaaminen edellyttää, että Afganistanin valtiolla on riittävät institutionaaliset ja taloudelliset edellytykset suunnitella, käynnistää ja toteuttaa itsenäisesti maan kehittymistä sotien runtelemasta avun vastaanottajamaasta vakaaksi ja toimintakykyiseksi yhteiskunnaksi.
Toteutustapa

Rahastoa hallinnoi Maailmanpankki (IBRD), ja sen varojen käytöstä päättävät yhteisesti IBRD, UNDP ja Aasian kehityspankki Afganistanin hallitusta konsultoiden. Varoista noin 80 prosenttia käytetään hallituksen siviilisektorin juokseviin menoihin, noin 5 prosenttia poliisien palkkoihin ja noin 15 prosenttia investointeihin.

Evaluointi EQUIP Education Afganistan Final Evaluation 2016

loading map - please wait...

Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 38.899020, -77.042606 Afganistanin jälleenrakennusrahasto, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF)The World Bank, H Street Northwest, Washington, District of Columbia (Ajo-ohjeet)