ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights

Suomen taloudellinen tuki 150 000 EUR (2012-2013)
Tehtävä Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki. Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin kuuluvat mm. jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, ohjausryhmän jäsenyys Global Dryland Alliancessa, rinnakkaispuheenjohtajuus UNCTADin Eminent Persons Panelissa ja puheenjohtajuus Council of Women World Leadersissa. Lisäksi presidentillä on puhetilaisuuksia liittyen entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Tuki kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoidon aiheuttamien matka- ja kokouskulujen kattamiseen vuosina 2012­2013.
Suomen painopisteet Vaikuttaminen korkealla tasolla erityisesti naisten aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä kestävän kehityksen osalta.

loading map - please wait...

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights 40.706705, -74.006417 ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights125 Maiden Lane, New York, NY, United States (High-Level Task Force for the International Conference on Population and Development (ICPD) (Ajo-ohjeet)