Kategoria arkisto: Monenkeskinen yhteistyö

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Suomen taloudellinen tuki 2012 110 000 EUR (vuosiavustus)
Tehtävä MOPAN on 16 maan verkosto, joka arvioi rahoittamiensa monenkeskisten järjestöjen tehokkuutta maatasolla. Tarkoitus on saada vankkaa tietoa järjestöjen tehokkuudesta oman toiminnan tueksi sekä kehitystiedotuksen tarpeisiin, käydä vuoropuhelua …

Jatka lukemista »

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights

Suomen taloudellinen tuki 150 000 EUR (2012-2013)
Tehtävä Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki. Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin kuuluvat mm. jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, ohjausryhmän jäsenyys Global Dryland …

Jatka lukemista »

Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa Institute

Suomen taloudellinen tuki 2012 Suomen yleistuki 1,2 milj. EUR (2011-2013) eli 400 000 EUR / vuosi, lisäksi vuonna 2011 tuki ECAS4-Afrikantutkimuskonferenssille 30 000 EUR.
Tehtävä Pohjoismainen Afrikka-instituutti on tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus, jonka tavoitteena on Afrikkaa …

Jatka lukemista »

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy Management

Suomen taloudellinen tuki 2012 200 000 EUR
Tehtävä Hankkeella pyritään kehityspolitiikkaan liittyvän ajankohtaisen tiedon lisäämiseen ja hyödyntämiseen Suomen ja EU:n kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. ECDPM on itsenäinen tutkimuslaitos, joka keskittyy EU:n kehityspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin, …

Jatka lukemista »

Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Development

Suomen taloudellinen tuki 2012 90 000 EUR
Tehtävä ERD:n tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista näkökulmaa kehityskysymyksiin, edistää kehitystutkimuksen yhteyksiä päätöksentekoon ja tukea näin EU:n globaalin roolia. Hankkeen lopputuote on vuosittain julkaistava ERD-raportti.
Suomen …

Jatka lukemista »

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Suomen taloudellinen tuki 2012 7 milj. EUR
Tehtävä UNHCR:n päätehtävänä on pakolaisten suojelu ja avustaminen. Ratkaisuja pakolaisuuteen etsitään kolmen ns. pysyvän ratkaisun avulla, jotka ovat vapaaehtoinen paluumuutto, paikallinen tai alueellinen integraatio ja pakolaisten uudelleensijoittaminen. Järjestö pyrkii …

Jatka lukemista »

YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

Suomen taloudellinen tuki 2012 4,5 milj. EUR
Tehtävä Edistää palestiinalaispakolaisten hyvinvointia, tukea pakolaisyhteisöjen omatoimisuutta ja tarjota koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluja 4,8 miljoonalle rekisteröityneelle palestiinalaispakolaiselle Lähi-idässä.
Suomen painopisteet Yleisavustus. Suomi näkee …

Jatka lukemista »

YK:n keskitetty hätäapurahasto / Central Emergency Response Fund (CERF)

Suomen taloudellinen tuki 2012 6,5 milj. EUR
Tehtävä Edistää ihmishenkiä pelastavaa varhaista toimintaa, nopeuttaa reagointia kiireellisiin tarpeisiin ja vahvistaa humanitaarista avustustoimintaa. Tarkoitus on nopeuttaa avustustoiminnan käynnistymistä humanitaaristen kriisien alkuvaiheissa.
Suomen painopisteet

Jatka lukemista »

YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Suomen taloudellinen tuki 2012 3 milj. EUR
Tehtävä Kansainvälisen yhteisön ja varsinkin YK-järjestelmän humanitaarisen toiminnan koordinointi ja resurssien suuntaamisesta vastaaminen katastrofi- ja konfliktitilanteissa. Lisäksi tehtävänä on edistää jatkumoa hätäavusta jälleenrakennukseen ja kehitykseen. OCHA:lla on myös johtava …

Jatka lukemista »

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea / International Committee of the Red Cross (ICRC)

Suomen taloudellinen tuki 2012 1 milj. EUR
Tehtävä Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on järjestö, jolla on valtioiden sille Geneven sopimuksilla antama erityinen kansainvälinen valtuutus toimia konfliktitilanteissa. Komitea tarkkailee jatkuvasti sotien ja selkkausten luonnetta ja pyrkii …

Jatka lukemista »

Vanhemmat artikkelit «