Kategoria arkisto: Monenkeskinen yhteistyö

Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahasto

Toimiala Vesihuolto ja sanitaatio – suuret järjestelmät 80% Vesipolitiikka ja -hallinto 20%
Profiili Maailmanpankin PID MDTF-yhteisrahaston kautta tuetaan infrastruktuurihankkeita ja -ohjelmia miehitetyn Palestiinalaisalueen vesi, kunnallis- ja energiasektoreilla. Rahaston kehitystavoitteena …

Jatka lukemista »

Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahasto

Toimiala Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 33% Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 33% Työpolitiikka ja työvoimahallinto 34%
Profiili Maailmanpankki on perustanut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen teknisen avun rahaston …

Jatka lukemista »

FAO/Forest & Farm Facility

Toimiala Metsätalouden kehittäminen 100%
Profiili Forest and Farm Facility (FFF) on vuonna 2012 perustettu kumppanuusohjelma, jota hoitaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) yhteistyössä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja International Institute …

Jatka lukemista »

Kirgisian kalastussektorin kestävä kehittäminen ja Issyk-Kul -järven ekologisen tilan tutkimus

Toimiala Ympäristötutkimus 40% Kalatalouspolitiikka ja -hallinto 30% Kalatalouden kehittäminen 30%
Profiili FAO toteuttaa yhteistyössä Kirgisian maatalousministeriön kanssa hankkeen, jonka avulla kehitetään Kirgisian kalastussektoria. Hankkeessa koulutetaan sektorin toimijoita, edistetään alan …

Jatka lukemista »

ADB Mekongin ympäristöohjelma

Toimiala Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50% Luonnon monimuotoisuus 50%
Hankenumero 79810801
Profiili Mekongin ympäristöohjelma (CEP-BCI) on yksi ADB:n Mekongin alueen taloudellisen yhteistyön ohjelmista. …

Jatka lukemista »

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Suomen taloudellinen tuki 2012 110 000 EUR (vuosiavustus)
Tehtävä MOPAN on 16 maan verkosto, joka arvioi rahoittamiensa monenkeskisten järjestöjen tehokkuutta maatasolla. Tarkoitus on saada vankkaa tietoa järjestöjen tehokkuudesta oman toiminnan tueksi sekä kehitystiedotuksen tarpeisiin, käydä vuoropuhelua …

Jatka lukemista »

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights

Suomen taloudellinen tuki 150 000 EUR (2012-2013)
Tehtävä Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki. Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin kuuluvat mm. jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, ohjausryhmän jäsenyys Global Dryland …

Jatka lukemista »

Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa Institute

Suomen taloudellinen tuki 2012 Suomen yleistuki 1,2 milj. EUR (2011-2013) eli 400 000 EUR / vuosi, lisäksi vuonna 2011 tuki ECAS4-Afrikantutkimuskonferenssille 30 000 EUR.
Tehtävä Pohjoismainen Afrikka-instituutti on tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus, jonka tavoitteena on Afrikkaa …

Jatka lukemista »

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy Management

Suomen taloudellinen tuki 2012 200 000 EUR
Tehtävä Hankkeella pyritään kehityspolitiikkaan liittyvän ajankohtaisen tiedon lisäämiseen ja hyödyntämiseen Suomen ja EU:n kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. ECDPM on itsenäinen tutkimuslaitos, joka keskittyy EU:n kehityspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin, …

Jatka lukemista »

Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Development

Suomen taloudellinen tuki 2012 90 000 EUR
Tehtävä ERD:n tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista näkökulmaa kehityskysymyksiin, edistää kehitystutkimuksen yhteyksiä päätöksentekoon ja tukea näin EU:n globaalin roolia. Hankkeen lopputuote on vuosittain julkaistava ERD-raportti.
Suomen …

Jatka lukemista »

Vanhemmat artikkelit «