Kategoria arkisto: Monenkeskinen yhteistyö

UN Women/Nepalin kansallisen 1325-toimintaohjelman ja tasa-arvon edistäminen

Jatka lukemista »

Toimiala Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot, konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen

Suomen tuki Water Supply & Sanitation Collaborative Councilille (WSSCC)

Toimiala Perus vesihuolto ja sanitaatio 30% Perus sanitaatio (maaseutu) 40% Vesihuollon ja sanitaation opetus ja koulutus 30%
Hankenumero 89892106
Profiili Vesihuollon ja sanitaation yhteistyöneuvosto (Water Supply & Sanitation Collaborative Council WSSCC) on erityisesti kaikkein köyhimpien sanitaation parantamiseen ja hygieniatyöhön keskittyvä monitoimijaverkosto. …

Jatka lukemista »

UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen

Toimiala Lain ja oikeuden kehittäminen 30% Ihmisoikeudet 30% Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 40%
Hankenumero 66014218
Profiili Suomi haluaa osallistua YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta Nepalin oikeusvaltion vahvistamiseen ja oikeuden saatavuuden edistämiseen. Ohjelman toteutuksessa päävastuu on Nepalin korkeimmalla oikeudella ja oikeusministeriöllä. Nepalin kansallinen …

Jatka lukemista »

UNODC, alueellinen huumeidenvastainen ohjelma 2011-2014, Afganistan ja naapurimaat

Toimiala Huumevalvonta ja -valistus 90% HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 10%
Hankenumero 68800002
Profiili Suomi tukee UNODC:n alueellista huumeidenvastaista ohjelmaa (Regional Programme for Promoting Counter Narcotics Efforts in Afghanistan and Neighbouring Countries 2011-2014) joka edistää Afganistanin ja sen naapurimaiden (Iran, Kazakstan, Kirgisia, Pakistan, …

Jatka lukemista »

Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE / Partnership for Action on Green Economy PAGE

Toimiala Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 40% Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40% Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 20%
Hankenumero 89892239
Profiili UNEP:n, UNDP:n, ILO:n, UNIDO:n ja UNITAR:n kumppanuusaloite (Partnership for Green Economy, PAGE) vihreän talouden edistämiseksi auttaa maita luomaan inklusiivisia vihreän talouden politiikkoja. …

Jatka lukemista »

Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa – Syyrian jälleenrakennusrahasto

Toimiala Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu) 40% Perus vesihuolto ja sanitaatio 30% Sähkönsiirto ja -jakelu 30%
Hankenumero 57300408
Profiili Syyrian jälleenrakennusrahaston perimmäisenä tavoitteena on toimia tehokkaana mekanismina syyrialaisten perustarpeiden takaamiseksi, maan jälleenrakentamiseksi sekä lievittää inhimillistä kärsimystä. Rahastosta myönnetään rahoitusta Syyrian …

Jatka lukemista »

UNESCOn hanke ilmaisunvapauden tukemiseksi

Toimiala
Hankenumero
Profiili Hankkeen tavoitteena on tukea ilmaisunvapauden ja vapaan, itsenäisen ja monitahoisen median pyrkimyksiä edistää demokraattista transitiota ja kehitystä, kansalaisten osallistumista, ihmisoikeuksien kunnioitusta ja kestävää rauhaa Egyptissä, Libyasssa, Marokossa, Tunisiassa, Syyriassa ja Jemenissä. Hankkeen aktiviteeteilla 1) …

Jatka lukemista »

Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus (CCD), Pohjois-Afrikka

Toimiala Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%
Hankenumero 86601002
Profiili Hankkeen tavoitteena on tukea YK:n aavikoitumisentorjuntasopimuksen toimeenpanoa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Viidennen vaiheen (2012-2016) painopiste on sopimuksen kymmenvuotissuunnitelman kolmessa strategisessa tavoitteessa; kuivien alueiden asukkaiden elinolojen kohentaminen, kuivuudesta kärsivien ekosysteemien tilan kohentaminen sekä …

Jatka lukemista »

Keski-Amerikan turvallisuusstrategia / Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy Keski-Amerikassa

Jatka lukemista »

Toimiala Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 70% Lain ja oikeuden kehittäminen 15% Terveyspolitiikka ja -hallinto 15%
Hankenumero 38905903
Profiili Keski-Amerikan turvallisuusstrategiaan (ESCA) kuuluva naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyhanke. Institutionaalisen kapasiteetin kehittäminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Erityinen kohderyhmä: naiset

Kehitysyhteistyö ja pienhankkeet Pohjois-Afganistanissa

Toimiala Perus vesihuolto ja sanitaatio 50% Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 25% Opetuksen infrastruktuuri 25%
Profiili Suomi on tukenut kehitystä Pohjois-Afganistanissa vuodesta 2008. Aiempi hankenumero mm. 62504502. Tällä nykyisellä …

Jatka lukemista »

Vanhemmat artikkelit «