YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Suomen taloudellinen tuki 2012 3 milj. EUR
Tehtävä Kansainvälisen yhteisön ja varsinkin YK-järjestelmän humanitaarisen toiminnan koordinointi ja resurssien suuntaamisesta vastaaminen katastrofi- ja konfliktitilanteissa. Lisäksi tehtävänä on edistää jatkumoa hätäavusta jälleenrakennukseen ja kehitykseen. OCHA:lla on myös johtava rooli humanitaarisen reformin toimeenpanossa.
Suomen painopisteet Suomen tuki on yleisavustus OCHA:lle. OCHA koordinoi YK-järjestöjen tarvearviot, julkistaa järjestöjen yhteiset vetoomukset rahallisen tuen saamiseksi hätäaputyölle, järjestää tukijoiden kokoukset ja seurantatoimet, seuraa vetoomusten tuloksena saatujen varojen tilannetta ja julkaisee raportteja, joiden avulla avustajat ja muut pidetään tilanteesta ajan tasalla.
Lisätietoja ochaonline.un.org

loading map - please wait...

YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 46.222820, 6.139067 YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Place des Nations, Pâquis-Nations, Switzerland (Ajo-ohjeet)