Maatalousbiotekniikka-alan yhteistyö Nicaraguan ja Suomen välillä, NIFAPRO / Nicaragua-Finland Agrobiotechnology Programme, NIFAPRO

Toimiala Maatalousneuvonta
Hankenumero 364 199 01
Profiili Päätavoite: uuden teknologian hyötyjen saattaminen kehitysmaiden käyttöön

Merkittävä osatavoite: ympäristöapu, tasa-arvon edistäminen, osallistava kehitys / hyvä hallinto

Kesto 2007-2012
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Helsingin yliopisto (HY) ja Nicaraguan maatalousteknologian instituutti (INTA)
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 716 650 EUR vuosille 2007-2012
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Edistää maaseutukehityksen sektoriohjelman tavoitteiden saavuttamista. Tekninen apu täydentää Suomen Nicaraguan maaohjelman maaseutukehityksen sektoria.
Hankkeen tarkoitus Vahvistaa Nicaraguan toimintakykyä agrobiotekniikan ja bioturvallisuuden aloilla ympäristön kestävä kehitys huomioon ottaen. Ohjelmaa toteutetaan kouluttamalla nicaragualaisia opiskelijoita biotekniikan asiantuntijoiksi. Lisäksi HY tarjoaa INTA:lle teknistä apua instituution strategisessa suunnittelussa ja kansallisen biotekniikkastrategian käytännön toteuttamisessa.
Toteutustapa Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston soveltavan biologian laitoksen ja Nicaraguan maatalousteknologian instituutin yhteistyönä.
Evaluointi Final Evaluation of Nicaragua-Finland Agro-biotechnology Programme, NIFAPRO 2013

loading map - please wait...

Maatalousbiotekniikka-alan yhteistyö Nicaraguan ja Suomen välillä, NIFAPRO / Nicaragua-Finland Agrobiotechnology Programme, NIFAPRO 11.907841, -86.179440 Maatalousbiotekniikka-alan yhteistyö Nicaraguan ja Suomen välillä, NIFAPRO / Nicaragua-Finland Agrobiotechnology Programme, NIFAPROINTA, Masaya, Nicaragua (Ajo-ohjeet)