Tuki Yksi YK -prosessille, One UN

Toimiala Monisektoriapu
Hankenumero 769 078 01
Profiili Päätavoite: kestävä kehitys

Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen, informaatioteknologian edistäminen, osallistuva kehitys / hyvä hallinto

Kesto 2012-2016
Kohdealue Vietnam
Toteuttaja Vietnamissa toimivat YK:n maatoimistot ja järjestöt
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 2 milj. EUR
Edelliset vaiheet Suomi on tukenut Vietnamin Yksi YK -prosessia vuosina 2008-2010 ja 2010-2011.
Yleinen kehitystavoite Yhtenäistää ja vahvistaa YK:n toimintakykyä tarjota Vietnamin hallitukselle politiikkatason neuvonantaja- ja kapasiteetinvahvistamispalveluita maan uusien kehityshaasteiden edessä.
Hankkeen tarkoitus Tukea sekä Vietnamin pitkän tähtäimen kehitystavoitteita että YK:n reformiprosessia Vietnamin maapilotin kokemusten kautta.
Toteutustapa Tuetaan Yksi YK -prosessia ja YK:n yhteisen suunnitelman (One Plan)

tavoitteiden saavuttamista. YK:n yhteinen ohjelma kohdistuu

vahvistamaan

– oikeudenmukaista talouskasvua edistävää sosiaali- ja talouspolitiikkaa,

– kaikille tarjolla olevia sosiaalipalveluja,

– luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristön suojelua,

– hallinnon kehittämistä sekä

– luonnonkatastrofeihin ja tarttuviin tauteihin liittyvien riskien

vähentämistä ja niihin valmistautumista.

loading map - please wait...

Tuki Yksi YK -prosessille, One UN 21.025039, 105.844479 Tuki Yksi YK -prosessille, One UNUnited Nations Vietnam, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hanoi, Vietnam (Ajo-ohjeet)