Metsätalouden kehittäminen, Mosambik / Forestry Development, Mozambique

Toimiala Metsätalouden kehittäminen
Hankenumero 259 152 01
Profiili Päätavoite: suora köyhyyden vähentäminen

Merkittävä osatavoite: ympäristöapu, sukupuolten välinen tasa-arvo,

osallistava kehitys / hyvä hallinto

Kesto 2009-2014
Kohdealue Mosambik
Toteuttaja Mosambikin maatalousministeriö
Tukipalvelut Indufor
Kokonaisrahoitus Yhteensä 11,45 milj. EUR, vuonna 2012 3,1 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite

Edistää taloudellista, luonnontaloudellista ja yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä Mosambikin maatalousministeriön metsäosaston ohjauksessa.

Hankkeen tarkoitus Päivittää kansallinen metsäohjelma ajan tasalle.
Toteutustapa Koulutuksella ja metsätutkimuksen tuella vahvistetaan osaamista ja lisätään metsäalan ammattitaitoa. Erityistä huomiota kiinnitetään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen torjuntaan sekä yksityisen sektorin toimintaedellytysten parantamiseen.

loading map - please wait...

Metsätalouden kehittäminen, Mosambik / Forestry Development, Mozambique -25.934537, 32.580503 Metsätalouden kehittäminen, Mosambik / Forestry Development, MozambiqueMinisterio da Agricultura, Avenida Acordos De Lusaka, Maputo, Maputo City, Mozambique (Ajo-ohjeet)