Maaseutukehityksen hanke, Mosambik / Project for Rural Development, Phase II (PRODEZA II), Mozambique

Toimiala Maaseudun kehittäminen
Hankenumero 259 141 01
Profiili Päätavoite: köyhyyden vähentäminen

Merkittävä osatavoite: osallistava kehitys / hyvä hallinto, sukupuolten

välisen tasa-arvon lisääminen

Kesto 2010-2014
Kohdealue Zambézian provinssi
Toteuttaja Zambézian provinssi
Tukipalvelut Finnish Consulting Group
Kokonaisrahoitus Suomen osuus 7 milj. EUR vuosina 2010-2014, vuonna 2012 1,5 milj. EUR
Edelliset vaiheet Suomen ja Mosambikin välisissä yhteistyöneuvotteluissa vuonna 2003 päätettiin, että maaseutukehityksestä tulee Suomen kehitysyhteistyöohjelman kolmas pääsektori Mosambikissa. PRODEZA II on jatkoa vuosina 2006-2010 toimineelle PRODEZA I -hankkeelle.
Yleinen kehitystavoite Ympäristön kestävän kehityksen takaaminen ja taistelu HIV/aidsia vastaan sekä yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen.
Hankkeen tarkoitus Mosambikin maaseudun kehittäminen erityisesti Zambézian läänissä ja köyhyyden vähentäminen ja maaseudun kehittäminen suuntaamalla voimavaroja muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon parantumiseen, pienyrittäjyyden tukemiseen ja neuvontapalveluiden saatavuuteen.
Toteutustapa Hanke tukee maaseudun kehitystä.

loading map - please wait...

Maaseutukehityksen hanke, Mosambik / Project for Rural Development, Phase II (PRODEZA II), Mozambique -16.668646, 36.699829 Maaseutukehityksen hanke, Mosambik / Project for Rural Development, Phase II (PRODEZA II), MozambiqueZambezia Province, Mozambique (Ajo-ohjeet)