PELASTAKAA LAPSET RY: Lasten oikeus veteen, sanitaatioon ja hygieniaan Etelä-Aasiassa

Maa Etelä-Aasia (Intia, Nepal ja Bangladesh)
Kumppani

WaterAid India ja Samarthan, WaterAid Nepal ja Nepal Water for Health (Newah) sekä WaterAid Bangladesh ja Village Education Resource Center (VERC)

Kesto 2011-2013
Toimiala Lasten oikeudet / Vesi, sanitaatio ja hygienia
Tavoitteet

Vahvistaa lapsen oikeutta veteen, sanitaatioon ja hygieniaan Etelä-Aasiassa ja siten tukea myös lapsen oikeutta henkiinjäämiseen, suojeluun ja kehitykseen. Oikeusperustaisen ohjelmatyön vahvistaminen vesi- ja sanitaatiosektoreilla.

Toiminnot

Tuotetaan tiedotus- ja koulutusmateriaaleja ja järjestetään lapsen oikeuksia käsitteleviä työpajoja eri sidosryhmille. Järjestetään erilaisia tapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi sekä koulutetaan hankkeen henkilökuntaa. Kehitetään menetelmiä, joiden avulla haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus tulla kuulluksi voidaan taata.

Budjetti 2011 150 000 €

loading map - please wait...

PELASTAKAA LAPSET RY: Lasten oikeus veteen, sanitaatioon ja hygieniaan Etelä-Aasiassa 28.630410, 77.216085 PELASTAKAA LAPSET RY: Lasten oikeus veteen, sanitaatioon ja hygieniaan Etelä-AasiassaConnaught Place, New Delhi, Delhi, India (Water Aid India, 403,CNI Bhawan, 16,Pandit Pant Marg, Connaught Place, Delhi - 110001) (Ajo-ohjeet)