Kehitysyhteistyö ja pienhankkeet Pohjois-Afganistanissa

Toimiala Perus vesihuolto ja sanitaatio 50%
Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 25%
Opetuksen infrastruktuuri 25%
Profiili Suomi on tukenut kehitystä Pohjois-Afganistanissa vuodesta 2008. Aiempi hankenumero mm. 62504502. Tällä nykyisellä Pohjois-Afganistaniin kohdistuvalla hankkeella kanavoidaan tukea UNICEF:ille, UNDP:lle, Ruotsin Afganistan-komitean vetämälle projektille ja Suomen Kabulin suurlähetystön pienhankkeisiin. UNICEF:in WASH-ohjelma parantaa vesihuolto- ja sanitaatiotilannetta sekä lisää hygieniatietoisuutta Afganistanin pohjoisosan kouluissa. Suomen tuella on kunnostettu ja jatketaan koulujen vesi- ja saniteettitilojen rakentamista ja hygieniatiedon lisäämistä. Hankkeella parannetaan lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ja hygienian tasoa. Hyödynsaajaoppilaita UNICEF laskee projektilla olevan kaiken kaikkiaan noin 225 000. UNDP:n ohjelma (Afghan Subnational Governance Programme) vahvistaa provinssi-, alue ja kuntatason hallintokapasiteettia mm. koulutuksen ja teknisen avun kautta. Ohjelma lisää mm. teknistä budjetti- ja peruspalvelutuotantoon liittyvien prosessien osaamista paikallistasolla. Hallinnon läpinäkyvyys ja kansalaisten osallistamisvaatimukset on hankkeessa huomioitu. Ohjelma edistää kestävää kehitystä ja on välttämätöntä oikeusvaltio-kehityksen vahvistamiseksi. Suomen tukemalla Ruotsin Afganistan-komitean toteuttamalla hankkeella (Support for Right to Education & Promotion of Girls’ Education in Rural Parts of Afghanistan) tuetaan tyttöjen koulunkäyntiä ja edistetään tasa-arvon toteutumista erityisesti maaseudulla. Hankkeella mm. lisätään naisopettajien määrää ja osaamista sekä annetaan opetukseen tarvittavaa materiaalia kuten esimerkiksi liitutauluja, kirjoja ja perushuonekaluja. Hankkeella myös lisätään paikallisyhteisöjen ja vanhempien tietoisuutta koulunkäynnin tärkeydestä sekä tytöille että pojille. Suomen Kabulin suurlähetystön rahoittamissa pienhankkeissa painottuvat ihmisoikeus- ja tasa-arvotyö Pohjois-Afganistanissa.
Kesto 2008-2014
Kohdealue Pohjois-Afganistan
Kokonaisrahoitus

1000 000-3000 000 €

Toteuttaja

UNICEF, UNDP, Swedish Committee for Afghanistan (SCA) / Svenska Afghanistan kommittén (SAK)

Evaluointi

loading map - please wait...

Kehitysyhteistyö ja pienhankkeet Pohjois-Afganistanissa 34.543111, 69.304349 Kehitysyhteistyö ja pienhankkeet Pohjois-AfganistanissaUNDP Afghanistan Country Office, UNOCA Complex, Jalalabad Road, Kabol, Afganistan (Ajo-ohjeet)