AgroBIG II: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle Amharassa, toinen vaihe

Toimiala Maatalouden kehittäminen 70%
Maatalouden rahoituspalvelut 30%
Hankenumero 23816860
Profiili Hanke on toinen vaihe maatalousvetoista talouskavua tukevaa AgroBIG ohjelmaa (Programme for Agro-Business Induced Growth in the Amhara National Regional State). Hanke toteutetaan Etiopiassa Amharan osavaltiossa. OECD luokittelee Etiopian vähiten kehittyneisiin LDC maihin. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksiin kuuluu hankkeen kautta tuettujen maanviljelijöiden lisääntynyt sipulin ja maissin tuotanto. Hankkeessa perustetuista rahastoista on myönnetty tukea yli 170 erilaiseen projektiin. AgroBIG hankkeen toinen vaihe toteutetaan 2017-2021. Toisen vaiheen pitkän aikavälin tavoitteena on, että maatalous tarjoaa osalle Amharan osavaltiossa asuvaa väestöä kestävän, kunnon elinkeinon sekä parantuneen ruokaturvan. Hankkeella on kaksi tavoitetta, jotka sen odotetaan saavuttavan lyhyellä aikavälillä: 1. Hankkeen alueella on kehitettyjä arvoketjuja ja nämä arvoketjut tuottavat maanviljelijöille, osuuskunnille, prosessoijille, kauppiaille ja yksityisille palveluntuottajille lisää tuloja. 2. Arvoketjut tuottavat työpaikkoja ja tuloja mikro-, pien- ja keskisuurille yrityksille, sekä naisille ja nuorille. Hankkeen tavoitteisiin päästään saavuttamalla neljä konkreettista tulosta: 1. Arvoketjujen toimijoiden pääsy rahoituksen piiriin ja siihen liittyviin palveluihin on parantunut . 2. Valikoitujen maataloustuotteiden tuotanto on kasvanut. 3. Osuuskuntien tehokkuus arvoketjujen yhtenä toimijana on tehostunut ja niiden toiminnan taloudellinen kestävyys on parantunut. 4. Mikro-, pien- ja keskisuurilla yrityksillä on tarvittavat taidot ja resurssit ansaita tulonsa maatalouteen perustuvien aktiviteettien kautta. Hanketta tulee johtamaan valtiovarainministeriön toimisto Amharassa. Suomi kilpailuttaa hankkeen tueksi myös asiantuntijatiimin. Suomen tuki hankkeelle on 9,4 miljoonaa euroa, joka jakaantuu: 2017: 1 miljoona, 2018: 2 miljoonaa, 2019: 2,3 miljoonaa, 2020: 2,6 miljoonaa ja 2021: 1,5 miljoonaa
Kesto 2017-2021
Kohdealue Etiopia
Kokonaisrahoitus

9 400 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

AgroBIG: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle Amharassa 10.031400, 38.430176 AgroBIG: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle AmharassaAgroBIG: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle AmharassaAmhara, Etiopia (Ajo-ohjeet)