ADB Mekongin ympäristöohjelma

Toimiala Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
Luonnon monimuotoisuus 50%
Hankenumero 79810801
Profiili Mekongin ympäristöohjelma (CEP-BCI) on yksi ADB:n Mekongin alueen taloudellisen yhteistyön ohjelmista. Ohjelman tavoitteena on vähentää köyhyyttä, vahvistaa ympäristön kestävyyttä ja sosiaalista tasa-arvoa Mekongilla. CEP on kolmivaiheinen ohjelma, joka alkoi vuonna 2006 ja päättyy 2022. Suomi on rahoittanut hanketta vuodesta 2008 lähtien. Mekongin alueen maat näkevät hankkeen teeman yhdeksi kolmesta tärkeimmästä keskiaikavälintavoitteista yhdessä ruokaturvan ja energiakysymysten kanssa. Ohjelmassa vahvistetaan maiden kapasiteettia ottaa huomioon ympäristöasiat maiden kehitysstrategioissa ja investointisuunnitelmissa. Tarkoituksena on kasvattaa kapasiteettia, joka liittyy mm. strategisten ympäristövaikutusten arviointiin (SEA) ja ympäristön tilan mittaamiseen ja seurantaan (Environmental Performance Assessment). Luonnon monimuotoisuuden suojelua edistetään perustamalla suojelukäytäviä luonnonsuojelualueiden välille ja tukemalla paikallisten kylien vaihtoehtoisia elinkeinoja näillä käytäväalueilla. Tätä komponenttia on toteutettu kansalaisjärjestöjen mm. WWF:n kanssa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja mitigaatio korostuvat hankkeen II-vaiheessa. Kylissä tehdään varautumissuunnitelmia ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä varten.
Kesto 2006-2022
Kohdealue Mekong
Kokonaisrahoitus

3 026 000 €

Evaluointi

loading map - please wait...

ADB Mekongin ympäristöohjelma 13.102218, 104.194336 ADB Mekongin ympäristöohjelmaMekongin alue (Ajo-ohjeet)