Indonesian energia- ja ympäristökumppanuushanke / Energy and Environment Partnership (EEP)

Toimiala Voimantuotanto uusiutuvista energialähteistä
Hankenumero 738 044 01
Profiili Päätavoite: ympäristön kestävä kehitys

Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, tasa-arvon edistäminen, yksityisen sektorin toimintaedellytysten lisääminen, osallistava kehitys / hyvä hallinto

Kesto 2011-2014
Kohdealue Keski-Kalimantan ja Riau
Toteuttaja Finnish Consulting Group Ltd. FCG
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 4 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Edistää uusiutuvan energian, puhtaamman teknologian ja energiatehokkuuden laajempaa käyttöä, lisätä energian saatavuutta syrjäseuduilla ja ottaa osaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Hankkeen tarkoitus

Modernien, saatavissa olevien ja luotettavien energiapalveluiden saatavuuden parantaminen edistämällä uusiutuvan energian ja puhtaamman teknologian käyttöä ja uusiutuvan energian käytön sisällyttämistä kansallisiin ohjelmiin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen aikaansaamiseksi.

 

Toteutustapa

Päätoiminnot ovat uusiutuvan energian tunnettuuden kehittäminen, energia- ja ympäristöhankkeiden toteuttamiseen tähtäävät selvitykset ja demonstraatiot sekä pilottihankkeet.
Evaluointi Final Evaluation of the Energy and Environment Partnership Program in Indonesia (EEP)

loading map - please wait...

Indonesian energia- ja ympäristökumppanuushanke / Energy and Environment Partnership (EEP) -1.681488, 113.382355 Indonesian energia- ja ympäristökumppanuushanke / Energy and Environment Partnership (EEP)Central Kalimantan, Indonesia (Ajo-ohjeet)