Metsäsektorin monenkeskinen yhteistyöohjelma (MSFP), Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP)

Toimiala Metsäpolitiikka ja -hallinto
Hankenumero 660 141 01
Profiili Päätavoite: suora köyhyyden vähentäminen

Merkittävä osatavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto, ympäristöapu, maaseudun kehitys, työpaikkojen luominen, ilmastonmuutokseen varautuminen

Kesto 2012-2015
Kohdealue Koko Nepal
Toteuttaja Toteutus delegoitu Sveitsin Kathmandun suurlähetystölle
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 10,2 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Nepalin metsäsektorin ja kansallisen metsäpolitiikan ja -strategian kehittäminen yhteistyössä Nepalin metsäministeriön kanssa.
Hankkeen tarkoitus Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP) on suunniteltu kattamaan kymmenen vuoden ajanjakso (2011-2021). Pyrkimys on edetä ohjelmalliseen lähestymistapaan metsäsektorilla. Nepalin metsähallinnon heikkous (mm. korruptio ja valtion budjettien viivästyminen) ei toistaiseksi mahdollista sektoriohjelman aloittamista suoraan Nepalin hallinnoimana korirahoituksena. Sen vuoksi ohjelman toteutus aloitetaan 4-vuotisella siirtymävaiheella 2012-2015.
Toteutustapa Suomen ja DFID:n määrärahat on delegoitu Sveitsille. Suomen, Sveitsin ja DFID:n yhteistyönä on laadittu suunnitelma Nepalin metsäohjelman kehittämiseksi (Multi Stakeholder Forestry Program, MSFP). Ohjelma koostuu neljästä komponentista, jotka keskittyvät metsähallinnon kehittämiseen, yksityismetsätalouden ja yhteisömetsätalouden edimtämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen.
Evaluointi MultiStakeholder Forestry Programme Nepal MTR 2015

loading map - please wait...

Metsäsektorin monenkeskinen yhteistyöohjelma (MSFP), Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP) 27.669466, 85.311204 Metsäsektorin monenkeskinen yhteistyöohjelma (MSFP), Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP)Switzerland Consulate Nepal, Ekantakuna Road, Patan, Central Region, Nepal (Embassy of Switzerland) (Ajo-ohjeet)