YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO-Tuki maarekisteriohjelmiston kehittämiselle ja pilotoinnille / FAO-Developing and Piloting Open Source Cadastre and Registration (OSCAR Shell)

Suomen taloudellinen tuki 2012 550 000 EUR / yleisavustus
Tehtävä Parantaa köyhien maanomistus- ja maanhallintaoikeuksia edesauttamalla kestävän maarekisterijärjestelmän toimeenpanoa. Hanke keskittyy maarekisteriohjelmiston kehittämiseen, ohjelmiston pilotointiiin kolmessa maassa (Ghana, Nepal ja Samoa), tuotetta kehittävän verkkoyhteisön pystyttämiseen ja teknisen tuen varmistamiseen. Hankkeesta hyötyvät pilottimaiden lisäksi ne kehitysmaat, joilta puuttuu resursseja uudistaa maarekisterijärjestelmäänsä, näissä maissa elävät köyhät maanomistajat ja maan hankintaa suunnitteleva köyhä väestö.
Suomen painopisteet Suomen maatalouden ja ruokaturvan kehityspoliittisen linjauksen mukaan erityisenä painopisteenä on maankäyttöön ja -omistajuuteen liittyvän monenvälisen yhteistyön hyödyntäminen linjauksen täytäntöönpanossa. Maarekisteriolojen kohentaminen on perusedellytys pienviljelijävaltaisen maatalouden tuottavuuden parantamisessa ja tasa-arvon huomioimisessa osana maan käyttöä, minkä ennakkoehtona on toimiva maarekisterijärjestelmä.
Lisätietoja www.fao.org

loading map - please wait...

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO-Tuki maarekisteriohjelmiston kehittämiselle ja pilotoinnille / FAO-Developing and Piloting Open Source Cadastre and Registration (OSCAR Shell) 41.882707, 12.489449 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO-Tuki maarekisteriohjelmiston kehittämiselle ja pilotoinnille / FAO-Developing and Piloting Open Source Cadastre and Registration (OSCAR Shell)FAO of the Un, Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italy (Ajo-ohjeet)