Tiede-, teknologia-, ja innovaatioalan yhteistyöohjelma, Mosambik / Science, Technology and Innovation Cooperation, Mozambique

Toimiala Informaatio- ja viestintäteknologia
Hankenumero 259 157 01
Profiili Päätavoite: suora köyhyyden vähentäminen
Kesto 2009-2014
Kohdealue Mosambik
Toteuttaja Mosambikin tiedeministeriö (Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT)
Tukipalvelut Niras Finland Oy
Kokonaisrahoitus Yhteensä 22 milj. EUR, vuonna 2012 3,3 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Nopeuttaa Mosambikin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä vahvistamalla maan innovaatiokapasiteettia ja tiede-, teknologia- ja innovaatiojärjestelmää ja sen palvelumekanismeja.
Hankkeen tarkoitus Tarkoituksena on kehittää tiede-, teknologia- ja innovaatiojärjestelmää, sen toimintoja ja palvelumekanismeja ja samalla ohjata palveluja ja resursseja ohjelman hyödynsaajille. Ohjelma kiinnittää erityistä huomiota ruohonjuuritason ja yhteisöjen innovaatiotoiminnan edistämiseen ja ns. köyhyyttä poistavien (pro-poor) teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. Ohjelma kanavoi tukea julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja muun muassa pienyritystoiminnan kehittämiseen. Hanke edistää myös tiede-, teknologia- ja innovaatiosektoriohjelman ja yhteisrahoitusjärjestelmien kehittymistä Mosambikissa.
Toteutustapa MCT toimii yhteistyössä muiden julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.
Evaluointi  

STIFIMO Science Innovation Mozambique Final Evaluation 2015

 

loading map - please wait...

Tiede-, teknologia-, ja innovaatioalan yhteistyöohjelma, Mosambik / Science, Technology and Innovation Cooperation, Mozambique -25.972467, 32.580090 Tiede-, teknologia-, ja innovaatioalan yhteistyöohjelma, Mosambik / Science, Technology and Innovation Cooperation, MozambiqueMinistério da Ciência e Tecnologia, Avenida Patrice Lumumba, Maputo, Maputo City, Mozambique (Ajo-ohjeet)