Julkishallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja tilivelvollisuus – ohjelma, Nicaragua / Transparency and Accountability, Nicaragua

Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, demokratia
Hankenumero 364 203 01
Profiili

Päätavoite: edistää hallituksen ja yhteiskunnan yhteisvastuuta ja sitoutumista hyvään hallintoon ja korruptionvastaiseen taisteluun kansallisella ja paikallisella tasolla

Kesto 2010-2012
Kohdealue Koko Nicaragua
Toteuttaja Ohjelman toimeenpanijoina toimivat kansalaisyhteiskunnan edustajat ja kansalliset kansalaisjärjestöt: Ética y Transparencia (Transparency Internationalin kansallinen osasto), IEEPP (Instituutio kansallisen kehittämisstrategian ja julkishallinnon kehittämiseksi), kansalliset yliopistot ja muut demokratia- ja ihmisoikeustyötä tekevät kansallisen ja paikallistason järjestöt.
Tukipalvelut Hyvän hallinnon rahaston tukipalvelut ostetaan IBIS DK:lta.
Kokonaisrahoitus 5,46 milj. EUR
Edelliset vaiheet Kansalaisyhteiskuntarahasto demokratian ja hyvän hallinnon edistämiselle 2007-2009 (Suomen osuus 1,2 milj. EUR). Rahastoa tuettiin vuonna 2006 Managuan edustuston paikallisen yhteistyön määrärahoista.
Yleinen kehitystavoite Demokraattisen ja hyvän hallinnon edistäminen köyhyyden vähentämiseksi.
Hankkeen tarkoitus Edistää julkishallinnon läpinäkyvyyttä, kansalaisoikeuksien tuntemusta ja toteutumista, demokraattisen osallistumisen ja dialogin edellytyksiä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista, jotka kaikki edesauttavat yhteiskunnallisen tasa-arvon vahvistumista.
Ohjelma koostuu kuudesta eri osasta: 1) Paikallishallinnon läpinäkyvyyden parantaminen, 2) julkisen hallinnon läpinäkyvyyden kohentaminen köyhyyden vähentämiseksi ja demokratian turvaamiseksi, 3) rahasto demokratian ja hyvän hallinnon edistämiselle ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistamiselle valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisen vuoropuhelun parantamiseksi.
Toteutustapa

4) Elämädemokratiassa -ohjelma, jolla tuetaan nuorten ja yksinhuoltajaäitien voimaannuttamista ja näkyvyyden lisäämistä mediassa, 5) hyvän ja demokraattisen hallinnon seurantajärjestelmä ja 6) tuki kansalliselle vaalitarkkailulle.

loading map - please wait...

Julkishallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja tilivelvollisuus - ohjelma, Nicaragua / Transparency and Accountability, Nicaragua 12.129248, -86.281520 Julkishallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja tilivelvollisuus - ohjelma, Nicaragua / Transparency and Accountability, NicaraguaCasa Pellas, Paseo Naciones Unidas, Managua, Nicaragua (Embajada de Finlandia) (Ajo-ohjeet)