SUOMEN PUNAINEN RISTI: Suunnittelu ja evaluaatio, globaali

Maa Globaali
Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansalliset yhdistykset
Kesto 2007-2012
Toimiala PMER
Tavoitteet Kehittää hankkeiden sisäisiä oppimismekanismeja ja arviointia.
Toiminnot

Huomio keskittyy kehitysyhteistyön laatua vahvistaviin toimintoihin kuten SPR:n neuvonantajien tukeen hankkeiden väliarvioinneille, loppuevaluoin-neille ja hankkeiden seurannalle. Erityisesti aloitettaessa uutta hanketta sekä siirryttäessä maantieteelliseltä alueelta toiselle tai uudelle aktiviteettialueelle, tehdään entistä systemaattisemmin alkuarvio. Hyvin tehty alkuarviointi on kynnyskysymys luotettavalle vaikuttavuuden arvioinnille hankkeen välivai-heessa ja sen loputtua. Tuetaan uuden CBHFA-lähestymistavan työkalujen integroimista katastrofivalmius- ja terveyshankkeisiin. Kehitetään hankkeiden seurantaa niin, että arviointien ja seurantamatkojen tulokset syötetään yhteisymmärryksessä kumppanin kanssa heti sisään itse hankeyhteistyöhön, sulauttamalla monitorointi- ja suunnittelutyökaluja ja kehittämällä hankkeita ohjaavia monitorointijärjestelmiä erityisesti kahdenvälisissä hankkeissa.

Budjetti 2011 49 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Suunnittelu ja evaluaatio, globaali 46.221873, 6.126283 SUOMEN PUNAINEN RISTI: Suunnittelu ja evaluaatio, globaaliIFRC - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Chemin des Crêts, Servette - Petit-Saconnex, Switzerland (Ajo-ohjeet)