Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCE / Trade Capacity Development, PROPEMCE, Nicaragua

Hanke Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCETrade Capacity Development
Toimiala Kauppapolitiikka ja -hallinto
Hankenumero 364 209 01
Profiili Päätavoite: suora köyhyyden vähentäminen, yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminenMerkittävä osatavoite: sukupuolten välinen tasa-arvo, osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Kesto 2009-2013
Kohdealue Nicaragua
Toteuttaja Niras Oy
Tukipalvelut Niras Oy
Kokonaisrahoitus 7,3 milj. EUR, josta Suomen osuus 3 milj. EUR
Edelliset vaiheet Iso-Britannian (DFID) toteuttama PEMCE-hanke.
Yleinen kehitystavoite Edistää tasapuolista talouskasvua, köyhyyden vähentämistä ja Nicaraguan kauppakapasiteetin vahvistumista.
Hankkeen tarkoitus Löytää yhdessä mikro-, pien- ja keskisuurten yrittäjien kanssa innovatiivisia ratkaisuja markkinoillepääsyn ongelmiin, kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja helposti syrjäytyvien ryhmien osallistumismahdollisuuksien parantamiseen.
Toteutustapa Hankkeen toteutuksen aikana perustetaan monen avunantajan välinen yksityisyrittäjyysrahasto. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Niras Oy.
Evaluointi Final Evaluation Enhancing Small Enterprise Growth of Nicaragua through the Development of Existing Value Chains PROPEMCE

loading map - please wait...

Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCE / Trade Capacity Development, PROPEMCE, Nicaragua 12.143703, -86.239929 Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCEManagua, Nicaragua (Ajo-ohjeet)