SUOMEN PUNAINEN RISTI: Swazimaan ruokaturva ja hiv/aids-hanke

Maa Swazimaa
Kumppani Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto
Kesto 2004-2012
Toimiala Ruokaturva
Tavoitteet

Parantaa kaikkein haavoittuvimpien kotitalouksien ruokaturvatilannetta sekä vahvistaa yhteisöjen tietämystä ja selviytymiskeinoja kuivuuden ja ruokatur-vatilanteen yleisen heikkenemisen varalta.

Toiminnot

Perustetaan yhteisöpuutarhoja kotitalouksien käyttöön antamalla aitamate-riaalia, siemeniä, varusteita kastelujärjestelmän pystyttämiseksi, sekä järjes-tämällä koulutusta kestävistä viljelysmenetelmistä sekä puutarhanhoidosta. Koulutetaan avunsaajia lajien monipuolistamisesta esim. sekaviljelyn tai lajien kierron avulla. Järjestetään koulutusta terveellisestä ruokavaliosta ja sen tär-keydestä, terveellisen ruoan valmistuksesta sekä vihannesten ja hedelmien säilönnästä osana terveellistä ruokavaliota. Lisäksi ohjelmassa lisätään kotita-louksien tuloja pienprojektien avulla.

Budjetti 2011 110 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Swazimaan ruokaturva ja hiv/aids-hanke -26.491183, 31.370773 SUOMEN PUNAINEN RISTI: Swazimaan ruokaturva ja hiv/aids-hankeManzini, Swaziland (ICRC) (Ajo-ohjeet)