SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Kuljetuskäytävien työolot Länsi-Afrikassa

Maa

Benin, Burkina Faso, Guinea, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Norsunluurannikko, Sierra Leone, Togo

Kumppani

International Transport Workers’ Federation (ITF), ITF:n maantiekuljetusliitot hankemaissa

Kesto 2001-2011
Toimiala Työpolitiikka ja työvoimahallinto
Tavoitteet

Kuljettajien työolojen paraneminen alan säännöstöjen alueellisen harmonisoinnin, liittojen vahvistumisen ja niiden jäsenistön parantuneen tietotason sekä erimaalaisten kuljettajien solidaarisuusverkoston avulla.

Toiminnot

Määritellään maakohtaiset ja alueelliset TES –tavoitteet, järjestetään järjestäy-tymiskampanjoita, koulutetaan toimitsijoita ennen varsinaisia kampanjoita ja tuotetaan kampanjamateriaalit, ml. kasetti/CD –tietopaketti rahtiliikenteen kuljettajille. Koulutetaan neuvottelijat kaikissa maissa, päivitetään jäsenrekisterit ja uudistetaan jäsenkortit. Järjestetään ECOWAS/työantajat/liitot–tapaamiset minimistandardien neuvottelemiseksi. Valtioiden rajat ylittävä solidaarisuus: luodaan alueellinen kuljettajien yhteys- ja apuverkosto. Kampanjoidaan rajanylityspaikoilla erityisesti niihin liittyvien ongelmien ratkomiseksi.

Budjetti 2011 56 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Kuljetuskäytävien työolot Länsi-Afrikassa 51.499213, -0.099148 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS RY: Kuljetuskäytävien työolot Länsi-AfrikassaInternational Transport Workers Federation, Borough Road, London, United Kingdom (Ajo-ohjeet)