FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Lastenkylä -hanke Biharamulossa, Tansania

Järjestö Finlands svenska pingstmission
Maa Tansania
Kumppani Free Pentecostal Churches in Tanzania (FPCT)
Kesto 2004-2014
Toimiala Sosiaaliturva ja -palvelut
Tavoitteet

Kehittää orpolasten parissa tehtävää toimintaa, jatkokouluttaa paikallista henkilökuntaa sekä lisätä paikallisväestön perustietoa hygieniasta, lastenhoi-dosta ja ympäristönsuojelusta.

Toiminnot

Kehitetään lasten kotihoitoon liittyvää toimintaa. Tuetaan kyläyhteisöjä per-heiden ohjauksen kautta.

Budjetti 2011 35 000 €

loading map - please wait...

FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Lastenkylä -hanke Biharamulossa, Tansania -2.633333, 31.316667 FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS RF: Lastenkylä -hanke Biharamulossa, TansaniaBiharamulo, Kagera, Tanzania (Ajo-ohjeet)