SUOMEN PUNAINEN RISTI: Psykososiaalinen tuki haavoittuville lapsille

Hanke Psykososiaalinen tuki haavoittuville lapsille
Maa Uganda
Kumppani Ugandan Punainen Risti
Kesto 2010-2012
Toimiala Terveystietouden edistäminen
Tavoitteet Parantaa ihmisten psykososiaalista hyvinvointia konfliktialueella.
Toiminnot

Koulutetaan vapaaehtoisia psykososiaalisesta tuesta, minkä myötä he teke-vät kotikäyntejä ja järjestävät vapaa-ajan urheilu- ja teatteritoimintaa lapsille. Integroimalla vanhempia keskinäiseen tukitoimintaan pyritään jälleenraken-tamaan yhteisöllisyyttä. Jaetaan lapsille perustarvikkeita ja vanhempien muo-dostamat ryhmät saavat pienviljelyä varten siemeniä ja maanviljelyvälineitä. Kotikäyntien ohessa vapaaehtoiset suorittavat perushygienia- ja sanitaatiova-listusta sekä ohjaavat hiv/aidsia sairastavan hoitoon.

Budjetti 2011 225 000 €

loading map - please wait...

SUOMEN PUNAINEN RISTI: Psykososiaalinen tuki haavoittuville lapsille, Uganda 0.305321, 32.560518 SUOMEN PUNAINEN RISTI: Psykososiaalinen tuki haavoittuville lapsilleUganda Red Cross, Rubaga Road, Kampala, Central Region, Uganda (Ajo-ohjeet)