KIRKON ULKOMAANAPU: Demokraattisen prosessin edistäminen Palestiinassa

Maa Palestiinalaisalueet, Länsiranta
Kumppani Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD)
Kesto 2010
Toimiala Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Tavoitteet

Kasvattaa yleisesti palestiinalaisten sekä nuorten ja nuorten aikuisten tietoi-suutta erityisesti Palestiinan itsenäisyysjulistukseen perustuvista demokraatti-sista periaatteista.

Toiminnot

Järjestetään työpajoja ja koulutusta oikeuskysymyksistä kuten sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, hallinnon demokraattisesta järjestelmästä, vähem-mistöjen oikeuksista, syrjimättömyydestä ja oikeusturvasta. Tuotetaan valta-kunnallisia televisioituja tilaisuuksia.

Budjetti 2011 70 000 €

loading map - please wait...

KIRKON ULKOMAANAPU: Demokraattisen prosessin edistäminen Palestiinassa 31.899636, 35.204223 KIRKON ULKOMAANAPU: Demokraattisen prosessin edistäminen PalestiinassaPalestinian Center for Peace and Democracy (PCPD), Ramallah (Edward Said Street, Sabatt Building 2nd floor, Ramallah / Palestine) (Ajo-ohjeet)