FIDA: Kyläyhteisön terveys- ja ympäristökoulutusohjelma Yunnanin maakunnassa

Maa Kiina
Kumppani Dalin prefektuurialueen terveysvirasto
Kesto 2011-2014
Toimiala Terveystietouden edistäminen
Tavoitteet

Kasvattaa terveydenhuoltoalan henkilökunnan osaamista tasokkaiden terve-ydenhuoltopalveluiden tuottamiseksi omilla alueillaan

Toiminnot Järjestetään terveys- ja kehitysyhteistyökoulutusta terveydenhuollon ja

ympäristöterveydenhuollon henkilökunnille sekä paikallisille asukkaille.
Valmennetaan kouluttajia, jotka vievät tietotaitoa eteenpäin omiin yhteisöi-hinsä.

Budjetti 2011 30 000 €

loading map - please wait...

FIDA: Kyläyhteisön terveys- ja ympäristökoulutusohjelma Yunnanin maakunnassa, Kiina 25.606990, 100.268784 FIDA: Kyläyhteisön terveys- ja ympäristökoulutusohjelma Yunnanin maakunnassaDali, Yunnan, China (Ajo-ohjeet)