Kansainvälinen strategia katastrofiriskien vähentämiseksi / International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

Suomen taloudellinen tuki 2012 1 milj. EUR
Tehtävä YK:n ISDR-sihteeristön päätehtävänä on tukea vuonna 2005 hyväksytyn Hyogon toimintaohjelman toimeenpanoa. Toimintaohjelma on kansainvälisen yhteisön yhteinen viitekehys luonnonkatastrofien aiheuttamien riskien vähentämiseksi (DRR). Sihteeristön työ painottuu luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyn sisällyttämiseen ilmastonmuutossopeuttamistoimiin, investointien lisäämisen kautta riskien vähentämiseen, katastrofeille vähemmän riskialttiiden koulujen ja sairaaloiden kehittämiseen sekä kansainvälisen DRR-järjestelmän vahvistamiseen.
Suomen painopisteet Yleisavustus
Lisätietoja www.unisdr.org

loading map - please wait...

Kansainvälinen strategia katastrofiriskien vähentämiseksi / International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) 46.220180, 6.139222 Kansainvälinen strategia katastrofiriskien vähentämiseksi / International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)Rue de Varembé 9-11, 1202 Geneva, Switzerland (UNISDR) (Ajo-ohjeet)

Humanitaarisen miinatoiminnan avustukset / Support to Humanitarian Mine Action

Suomen tuki eri maissa toteutettaviin miinatoimintahankkeisiin vuonna
2012 on yhteensä 5,5 milj. EUR.
Kirkon Ulkomaanapu: yht. 800 000 EUR (Angola 450 000 EUR ja
Kambodža 350 000 EUR)
Suomen taloudellinen tuki 2012 Kansainvälinen Punainen Risti: yht. 500 000 EUR (Tsad 150 000 EUR, Laos & Kambodža 250 000 EUR ja Etelä-Sudan 100 000 EUR)
HALO Trust: yht. 2,4 milj. EUR (Afganistan 700 000 EUR, Angola 450 000 EUR, Kambodža 1 milj. EUR ja Somalia 250 000 EUR)
UNMAS: yht. 1,6 milj. EUR (Afganistan 800 000 EUR ja yleisavustus 800 000 EUR)
GICHD: yht. 200 000 EUR yleisavustus
Rahoittamalla humanitaarista miinatoimintaa Suomi pyrkii tukemaan maan omaa kehitystä. Humanitaarisen miinatoiminnan avulla edistetään mm. maaseutukehitystä vapauttamalla viljelyskelpoista maata hyötykäyttöön, pakolaisten paluumuuttoa sekä tuetaan miinojen uhreja.
Tehtävä
Humanitaarinen miinatoiminta tukee eri avun muotojen yhteen niveltämistä luodessaan edellytyksiä varhaiselle toipumiselle, jälleenrakennukselle ja pidemmän aikavälin kehitykselle.

loading map - please wait...

Humanitaarisen miinatoiminnan avustukset / Support to Humanitarian Mine Action 46.226467, 6.136529 Humanitaarisen miinatoiminnan avustukset / Support to Humanitarian Mine ActionInternational Red Cross and Red Crescent Museum, Avenue de la Paix, Geneva, Switzerland (Ajo-ohjeet)

YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP)

Suomen taloudellinen tuki 2012 3,4 milj. EUR
Tehtävä UNEP:n tehtävänä on olla johtava globaalien ympäristökysymysten hoitaja, edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä, tuottaa tieteellistä ympäristötietoa päätöksenteon tueksi sekä toimia uusien kansainvälisten ympäristösopimusten neuvottelujen käynnistämisessä ja jo olemassa olevien sopimusten toimeenpanon tukemisessa. UNEP:n strategian prioriteetteja ovat ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit ja ympäristöön liittyvät konfliktit, ekosysteemihallinta, ympäristölainsäädäntö- ja hallinto, haitalliset aineet ja vaaralliset jätteet sekä kestävät kulutus- ja tuotantotavat.
Suomen painopisteet Suomi pyrkii UNEP:n toiminnan, aseman ja tuloksellisuuden vahvistamiseen. Painopisteinä ovat UNEP:n muuttaminen YK:n erityisjärjestöksi, ympäristö- ja turvallisuustyö sisältäen ympäristöön liittyvän konfliktien jälkeisen toiminnan, kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanon edistäminen kehitysmaissa ja näiden sopimusten synergiatyön vahvistaminen.

loading map - please wait...

YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP) -1.232315, 36.815615 YK:n ympäristöohjelma / United Nations Environment Programme (UNEP)United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya (Ajo-ohjeet)

YK:n metsäfoorumi UNFF / Trust Fund United Nations Forum on Forests (UNFF)

Suomen taloudellinen tuki 2012 100 000 EUR
Tehtävä YK:n metsäfoorumi UNFF toimii kansainvälisen metsäpolitiikan hallitusten välisenä forumina. UNFF:n Trust Fundin kautta tuetaan vapaaehtoisin avustuksin kehitysmaiden asiantuntijoiden tietämyksen hyödyntämistä foorumin työssä ja kehitysmaiden näkemysten ja tarpeiden huomioon ottamista kansainvälisessä metsäpolitiikassa.
Suomen painopisteet Kehitysmaiden osallistumisen tukeminen UNFF:n työohjelman toimeenpanoon 2010-2015.

loading map - please wait...

YK:n metsäfoorumi UNFF / Trust Fund United Nations Forum on Forests (UNFF) 40.753144, -73.967900 YK:n metsäfoorumi UNFF / Trust Fund United Nations Forum on Forests (UNFF)Un Plaza, United Nations Plaza, New York, NY, United States (The United Nations Forum on Forests Secretariat DC2-2301, Two UN Plaza, New York, NY 10017, USA) (Ajo-ohjeet)

YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmistelut / UN Conference on Sustainable Development (UNCSD2012)

Suomen taloudellinen tuki Yhteensä 530 000 EUR vuosina 2010-2012
Tehtävä YK:n kestävän kehityksen konferenssi UNCSD (Rio+20) järjestettiin kesäkuussa 2012 Rio de Janeirossa. Konferenssin tavoitteena oli sitouttaa jäsenmaat kestävään kehitykseen, arvioida aiempien konferenssien tulosten toimeenpanoa ja luoda uusia ratkaisuja tulevaisuutta varten. Konferenssin kaksi teemaa olivat vihreä talous ja kestävän kehityksen institutionaalinen rakenne.
Suomen painopisteet

Suomi tuki konferenssin valmisteluja ja kehittyvien maiden osallistumista prosessiin.

loading map - please wait...

YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmistelut / UN Conference on Sustainable Development (UNCSD2012) 40.749132, -73.967106 YK:n kestävän kehityksen konferenssin valmistelut / UN Conference on Sustainable Development (UNCSD2012)United Nations Secretariat Building, East 42nd Street, New York, NY, United States (Division for Sustainable Development Department of Economic and Social Affairs) (Ajo-ohjeet)

YK:n asuinyhdyskuntarahasto UN-Habitat / United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT)

Suomen taloudellinen tuki 2012 470 000 EUR
Tehtävä Kestävän kaupungistumisen ja asuntojen riittävyyden takaaminen, slummiasukkaiden olosuhteiden parantaminen, vesi- ja jätevesihuollon turvaaminen, kaupungistumiseen liittyvät ympäristö-, ihmisoikeus- ja sosiaaliset kysymykset. Habitat on laajentanut toimiaan myös konfliktinjälkeisten asumisongelmien suuntaan.
Suomen painopisteet Suomi tukee järjestön perustoimintaa ja erityisesti sen normatiivisen toiminnan vahvistamista. Keskeinen tavoite Habitatin toiminnassa on slummeja koskevan vuosituhattavoitteen saavuttaminen.

loading map - please wait...

YK:n asuinyhdyskuntarahasto UN-Habitat / United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT) -1.232655, 36.818485 YK:n asuinyhdyskuntarahasto UN-Habitat / United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT)UN-HABITAT, Nairobi, Kenya (Ajo-ohjeet)

YK:n aavikoitumissopimus, Tuki sihteeristön kautta / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Secretariat Funding

Suomen taloudellinen tuki 2012 200 000 EUR
Tehtävä YK:n aavikoitumissopimuksen toimeenpanon tehostaminen ja kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen.
Suomen painopisteet Sopimuksen toteutuksen arviointi ja tuki kehitysmaiden
kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle.

loading map - please wait...

YK:n aavikoitumissopimus, Tuki sihteeristön kautta / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Secretariat Funding 41.829902, 12.494258 YK:n aavikoitumissopimus, Tuki sihteeristön kautta / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Secretariat FundingVia Paolo di Dono, 44, Rome, 00142 Italy (The Global Mechanism of the United Nations Convention to Combat Desertification) (Ajo-ohjeet)

YK:n aavikoitumissopimus, Globaalimekanismi / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), the Global Mechanism

Suomen taloudellinen tuki 2012 200 000 EUR
Tehtävä Kehitysmaiden kapasiteetin kehittäminen aavikoitumisen ehkäisemiseksi sekä uusien markkinoiden identifiointi kuivien alueiden erityistuotteille paikallisten yhteisöjen toimeentulon parantamiseksi.
Suomen painopisteet

Ympäristö- ja kehitysyhteistyön kannalta kaikkein tärkeimmät sopimukset ja prosessit ja luonnontaloudellisesti kestävä kehitys.

loading map - please wait...

YK:n aavikoitumissopimus, Globaalimekanismi / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), the Global Mechanism 41.829812, 12.494604 YK:n aavikoitumissopimus, Globaalimekanismi / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), the Global MechanismIfad, Via Paolo di Dono, 44, Rome, 00142 Italy (The Global Mechanism of the United Nations Convention to Combat Desertification c/o IFAD) (Ajo-ohjeet)

Vähiten kehittyneiden maiden ilmastorahasto / Least Developed Countries Fund (LDCF)

Suomen taloudellinen tuki 2012 8,28 milj. EUR
Tehtävä Rahaston tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston kautta tuetaan erityisesti maiden sopeutumisohjelmien valmistelua ja toimeenpanoa.
Suomen painopisteet Vähiten kehittyneiden maiden sopeutumisen tukeminen.

loading map - please wait...

Vähiten kehittyneiden maiden ilmastorahasto / Least Developed Countries Fund (LDCF) 50.704356, 7.162399 Vähiten kehittyneiden maiden ilmastorahasto / Least Developed Countries Fund (LDCF)United Nations Framework Convention on Climate Change -Secretariat, Martin-Luther-King-Straße, Bonn, Germany (Ajo-ohjeet)

Vihreä ilmastorahasto / Green Climate Fund

Suomen taloudellinen tuki 2012 500 000 EUR
Tehtävä Kööpenhaminan sitoumuksessa sovitun uuden ilmastorahaston (Green Climate Fund) perustaminen vahvistettiin Cancúnissa 2010. Rahastosta tulee sopimuksen rahoitusmekanismin yksi operatiivinen yksikkö Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) tavoin. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä ilmastonmuutoksen hillintä-että sopeutumistoimia kehitysmaissa. Lisäksi rahasto tukee maiden toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa.
Suomen painopisteet Suomi tukee rahaston käynnistämistä.

loading map - please wait...

Vihreä ilmastorahasto / Green Climate Fund 37.396318, 126.634920 Vihreä ilmastorahasto / Green Climate Fund24-4, Songdo-dong, Incheon, South Korea (Secretariat of the Green Climate Fund) (Ajo-ohjeet)