MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Suomen taloudellinen tuki 2012 110 000 EUR (vuosiavustus)
Tehtävä MOPAN on 16 maan verkosto, joka arvioi rahoittamiensa monenkeskisten järjestöjen tehokkuutta maatasolla. Tarkoitus on saada vankkaa tietoa järjestöjen tehokkuudesta oman toiminnan tueksi sekä kehitystiedotuksen tarpeisiin, käydä vuoropuhelua arvioitavien järjestöjen ja niiden kehityskumppaneiden kanssa niin päämajoissa kuin kentällä sekä vaikuttaa tulosten soveltamiseen käytäntöjen parantamisessa.
  Verkoston jäsenillä on tavoitteena vähentää omia kahdenkeskisiä arviointejaan vastaisuudessa.
Suomen painopisteet Suomi soveltaa arviointituloksia omaan toimintaansa ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan politiikkakeskusteluun järjestöjen kanssa tarkoituksenaan kannustaa järjestöjä tehokkuutensa parantamiseen.
Lisätietoja www.mopanonline.org

loading map - please wait...

MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment Network 48.861357, 2.270200 MOPAN – monenkeskisten järjestöjen toiminnan arviointiverkosto / Multilateral Organisation Performance Assessment NetworkOECD, Rue André Pascal, Paris, France (Multilateral Organisation Performance Assessment Network) (Ajo-ohjeet)

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights

Suomen taloudellinen tuki 150 000 EUR (2012-2013)
Tehtävä Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin, ml. korkean tason ICPD-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajuuteen, liittyvä tuki. Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin kuuluvat mm. jäsenyys Global Leaders Council for Reproductive Healthissa, ohjausryhmän jäsenyys Global Dryland Alliancessa, rinnakkaispuheenjohtajuus UNCTADin Eminent Persons Panelissa ja puheenjohtajuus Council of Women World Leadersissa. Lisäksi presidentillä on puhetilaisuuksia liittyen entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Tuki kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoidon aiheuttamien matka- ja kokouskulujen kattamiseen vuosina 2012­2013.
Suomen painopisteet Vaikuttaminen korkealla tasolla erityisesti naisten aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä kestävän kehityksen osalta.

loading map - please wait...

ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights 40.706705, -74.006417 ICPD Task Force, SRHR-työryhmän rinnakkaispuheenjohtajan avustaminen / ICDP Task Force, Support to the co-chair of the High-Level Task Force for Promoting Sexual and Reproductive Health and Rights125 Maiden Lane, New York, NY, United States (High-Level Task Force for the International Conference on Population and Development (ICPD) (Ajo-ohjeet)

Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa Institute

Suomen taloudellinen tuki 2012 Suomen yleistuki 1,2 milj. EUR (2011-2013) eli 400 000 EUR / vuosi, lisäksi vuonna 2011 tuki ECAS4-Afrikantutkimuskonferenssille 30 000 EUR.
Tehtävä Pohjoismainen Afrikka-instituutti on tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus, jonka tavoitteena on Afrikkaa koskevan tutkimuksen ja opiskelun edistäminen, tiedon lisääminen Afrikan ajankohtaisista aiheista sekä afrikkalaisten ja pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyö.
  Toiminta vahvistaa suomalaista, pohjoismaista ja kehitysmaalaista tutkimuskapasiteettia, edistää globaalia kumppanuutta ja tukee välillisesti kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi.
Suomen painopisteet Suomen tuki kohdennetaan tutkimukseen, seminaareihin ja konferensseihin, julkaisuihin, kirjaston toimintaan, matka- ja opintostipendeihin sekä toiminnan yleistueksi. Suomi toimii instituutin ohjelma- ja tutkimusneuvoston puheenjohtajana vuosina 2010-2012.
Lisätietoja www.nai.uu.se

loading map - please wait...

Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa Institute 59.852159, 17.626249 Pohjoismainen Afrikka-instituutti / Nordic Africa InstituteThe Nordic Africa Institute, Villavägen, Uppsala, Sweden (Ajo-ohjeet)

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy Management

Suomen taloudellinen tuki 2012 200 000 EUR
Tehtävä Hankkeella pyritään kehityspolitiikkaan liittyvän ajankohtaisen tiedon lisäämiseen ja hyödyntämiseen Suomen ja EU:n kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. ECDPM on itsenäinen tutkimuslaitos, joka keskittyy EU:n kehityspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin, mm. EU:n ja AKT-maiden apu- ja kauppasuhteisiin.
Suomen painopisteet Tuki kostuu keskukselle myönnettävästä yleistuesta ja palvelukomponentista, jonka puitteissa ECDPM järjestää vuosittain räätälöityä koulutusta ulkoasiainministeriön tarpeisiin.
Lisätietoja www.ecdpm.org

loading map - please wait...

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy Management 50.847252, 5.692594 Kehityshallinnon eurooppalainen keskus ECDPM / European Centre for Development Policy ManagementEcdpm, Onze-Lieve-Vrouweplein, Maastricht, The Netherlands (Ajo-ohjeet)

Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Development

Suomen taloudellinen tuki 2012 90 000 EUR
Tehtävä ERD:n tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista näkökulmaa kehityskysymyksiin, edistää kehitystutkimuksen yhteyksiä päätöksentekoon ja tukea näin EU:n globaalin roolia. Hankkeen lopputuote on vuosittain julkaistava ERD-raportti.
Suomen painopisteet ERD tukee Suomen kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi sekä EU:n globaalin roolin ja eurooppalaisen kehitystutkimuskapasiteetin vahvistamiseksi.
Lisätietoja www.erd-report.eu

loading map - please wait...

Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Development 50.831264, 4.356015 Eurooppalainen kehitysraportti ERD / European Report on Developmenteuropean commission headquarters, N261, Saint-Gilles, Belgium (Ajo-ohjeet)

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Suomen taloudellinen tuki 2012 7 milj. EUR
Tehtävä UNHCR:n päätehtävänä on pakolaisten suojelu ja avustaminen. Ratkaisuja pakolaisuuteen etsitään kolmen ns. pysyvän ratkaisun avulla, jotka ovat vapaaehtoinen paluumuutto, paikallinen tai alueellinen integraatio ja pakolaisten uudelleensijoittaminen. Järjestö pyrkii myös vaikuttamaan pakolaisongelmien syihin ja ennaltaehkäisemään niiden vaikutuksia. Järjestön mandaatin mukaisesti suurin osa sen rahoituksesta suuntautuu rajat ylittäneisiin pakolaisiin, mutta järjestö auttaa myös maansisäisiä pakolaisia, joiden suhteellisen osuus ja merkitys on jatkuvasti kasvanut.
Suomen painopisteet

Yleisavustus. Tiedot Suomen operaatiokohtaisesta rahoituksesta löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja www.unhcr.org

loading map - please wait...

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 46.220968, 6.140563 YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu / United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)Rue de Montbrillant 94, Geneva, Switzerland (UNHCR) (Ajo-ohjeet)

YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

Suomen taloudellinen tuki 2012 4,5 milj. EUR
Tehtävä Edistää palestiinalaispakolaisten hyvinvointia, tukea pakolaisyhteisöjen omatoimisuutta ja tarjota koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluja 4,8 miljoonalle rekisteröityneelle palestiinalaispakolaiselle Lähi-idässä.
Suomen painopisteet Yleisavustus. Suomi näkee palestiinalaisväestön ja

palestiinalaispakolaisten elinolojen parantamisen erittäin tärkeänä alueen vakauttamisen kannalta.

Lisätietoja www.unrwa.org

loading map - please wait...

YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 31.948773, 35.832006 YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)UNRWA Jordan Field Office, Amman, Jordan (Ajo-ohjeet)

YK:n keskitetty hätäapurahasto / Central Emergency Response Fund (CERF)

Suomen taloudellinen tuki 2012 6,5 milj. EUR
Tehtävä Edistää ihmishenkiä pelastavaa varhaista toimintaa, nopeuttaa reagointia kiireellisiin tarpeisiin ja vahvistaa humanitaarista avustustoimintaa. Tarkoitus on nopeuttaa avustustoiminnan käynnistymistä humanitaaristen kriisien alkuvaiheissa.
Suomen painopisteet CERF on osoittautunut yhdeksi YK-järjestelmän tehokkaimmista rahoitusinstrumenteista. Suomi tukee rahaston tavoitetta tehostaa humanitaarista toimintaa edelleen.
Lisätietoja cerf.un.org

loading map - please wait...

YK:n keskitetty hätäapurahasto / Central Emergency Response Fund (CERF) 40.749172, -73.968287 YK:n keskitetty hätäapurahasto / Central Emergency Response Fund (CERF)United Nations Organisation, United Nations Plaza, New York, NY, United States (Central Emergency Response Fund- CERF) (Ajo-ohjeet)

YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Suomen taloudellinen tuki 2012 3 milj. EUR
Tehtävä Kansainvälisen yhteisön ja varsinkin YK-järjestelmän humanitaarisen toiminnan koordinointi ja resurssien suuntaamisesta vastaaminen katastrofi- ja konfliktitilanteissa. Lisäksi tehtävänä on edistää jatkumoa hätäavusta jälleenrakennukseen ja kehitykseen. OCHA:lla on myös johtava rooli humanitaarisen reformin toimeenpanossa.
Suomen painopisteet Suomen tuki on yleisavustus OCHA:lle. OCHA koordinoi YK-järjestöjen tarvearviot, julkistaa järjestöjen yhteiset vetoomukset rahallisen tuen saamiseksi hätäaputyölle, järjestää tukijoiden kokoukset ja seurantatoimet, seuraa vetoomusten tuloksena saatujen varojen tilannetta ja julkaisee raportteja, joiden avulla avustajat ja muut pidetään tilanteesta ajan tasalla.
Lisätietoja ochaonline.un.org

loading map - please wait...

YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 46.222820, 6.139067 YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Place des Nations, Pâquis-Nations, Switzerland (Ajo-ohjeet)

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea / International Committee of the Red Cross (ICRC)

Suomen taloudellinen tuki 2012 1 milj. EUR
Tehtävä

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea on järjestö, jolla on valtioiden sille Geneven sopimuksilla antama erityinen kansainvälinen valtuutus toimia konfliktitilanteissa. Komitea tarkkailee jatkuvasti sotien ja selkkausten luonnetta ja pyrkii aikaansaamaan parannuksia voimassa oleviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksiin. Järjestö myös avustaa ja suojelee konfliktien uhreja.

Suomen painopisteet Yleisavustus
Lisätietoja www.icrc.org

loading map - please wait...

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea / International Committee of the Red Cross (ICRC) 46.227738, 6.137463 Punaisen Ristin kansainvälinen komitea / International Committee of the Red Cross (ICRC)International Committee of the Red Cross (ICRC), Avenue de la Paix, Geneva, Switzerland (Ajo-ohjeet)