Category: Monenkeskinen yhteistyö

Andien alueen kaksikielinen koulutus / Intercultural Bilingual Education in the Andean Region, EIBAMAZ

Toimiala Opettajien koulutus
Hankenumero 489 029 01
Profiili Päätavoite: ulottaa perusopetus kaikille

Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, tasa-arvon

edistäminen, osallistava kehitys / hyvä hallinto

Kesto 2004-2012
Kohdealue Bolivia, Ecuador, Peru
Toteuttaja Unicef Ecuador alueellisena koordinaattorina yhteistyössä Bolivian ja Perun Unicefin kanssa
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 2.2 milj. EUR (2010-2012)
Edelliset vaiheet Suomi toteutti Tantanakuy-kaksikielisyysopetushankkeen Boliviassa vuosina 2002-2004. Eibamaz-hankkeen I-vaihe pohjautui kyseisestä hankkeesta ja Keski-Amerikassa toteutetusta vastaavasta hankkeesta saaduille kokemuksille. Eibamaz-hankkeen I-vaiheen (2005-2009) jälkeen toteutettu hankkeen II-vaihe (2010-2012).
Yleinen kehitystavoite Edistää alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumista ja elintason nousua, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon toteutumista vuosituhattavoitteiden mukaisesti.
Hankkeen tarkoitus

Edistää kaksikielisyysopetusta ja mahdollisuuksia saada korkealaatuista opetusta omalla äidinkielellä ja sitä kautta helpottaa oppimista.

Toteutustapa Hankkeen II-vaiheeseen sisällytyy myös aikuis- ja ammattikoulutuksen kartoitus, ja jatketaan I-vaiheen komponentteja (opettajien koulutus, kaksikieliseen opetukseen liittyvä tutkimus ja opetusmateriaalin tuotanto). Lisäksi korkeakouluyhteistyötä kehitetään Suomen ja hankemaiden välille kaksikielisyysopetuksen tutkimuksessa ja koulutuksessa. II-vaiheessa hankkeen alueellinen koordinaatio hoidetaan UNICEF:n Ecuadorin toimistosta. UNICEF:n opetusvastaavat kussakin hankemaassa toimivat yhteistyössä maan opetusviranomaisten, valittujen yliopistojen ja alkuperäisjärjestöjen kanssa.
Evaluointi EIBAMAZ Education Amazon Region Final Evalution 2015

loading map - please wait...

Andien alueen kaksikielinen koulutus / Intercultural Bilingual Education in the Andean Region, EIBAMAZ -0.189090, -78.487966 Andien alueen kaksikielinen koulutus / Intercultural Bilingual Education in the Andean Region, EIBAMAZUNICEF Ecuador, Quito Canton, Pichincha, Ecuador (Ajo-ohjeet)

Teiniraskauksien ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen, Nicaragua / Reduction of Teenage Pregnancies and Maternal Mortality, Nicaragua

Toimiala Lisääntymisterveydenhuolto ja -oikeudet, nuoriso
Hankenumero 364 215 01
Profiili Päätavoite: äitiyskuolleisuuden vähentäminen

Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, tasa-arvon edistäminen

Kesto 2011-2012
Kohdealue Matagalpa, Jinotega, RAAN, RAAS ja Rio San Juan
Toteuttaja UNFPA
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 2 milj. EUR
Edelliset vaiheet Hollanti tuki hanketta vuosina 2007-2010
Yleinen kehitystavoite Teiniraskauksien ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen.
Hankkeen tarkoitus Pienentää erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden eroja nuorten sekä afrokaribialaisen ja alkuperäisväestön keskuudessa Matagalpan, Jinotegan, RAAN:n, RAAS:n ja Rio San Juanin alueella.
Toteutustapa UNFPA toteuttaa valtaosan hankkeesta ja sen Nicaraguan maatoimisto vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja toimeenpanosta sekä koordinaatiosta yhteistyökumppaneiden kanssa ja vastaanottaa maksatukset. Sen yhteistyökumppaneita ovat viisi läänintason terveyshallinnon yksikköä (SILAIS) ja Karibian rannikon autonomisten hallitusten terveydenhuollon sihteeristöt. Kunta- ja yhteisötasolla tuetaan äitien talojen verkostoa, kätilöitä ja muita terveysalan vapaaehtoisia ja näiden toteuttamia strategioita esimerkiksi ehkäisyvälineiden saatavuuden parantamiseksi.

loading map - please wait...

Teiniraskauksien ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen, Nicaragua / Reduction of Teenage Pregnancies and Maternal Mortality, Nicaragua 12.131166, -86.280806 Teiniraskauksien ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen, Nicaragua / Reduction of Teenage Pregnancies and Maternal Mortality, NicaraguaPaseo Naciones Unidas, Managua, Nicaragua (UNFPA, Nicaragua) (Ajo-ohjeet)

Nuorten lisääntymisterveys ja vaikutusmahdollisuudet (VOZJOVEN), Nicaragua / Promotion of Sexual and Reproductive Health and Participation of Adolescents and Youth, Nicaragua

Toimiala Lisääntymisterveys ja -oikeudet, nuoriso
Hankenumero 364 208 01
Profiili Päätavoite: yhteiskunnallisesti kestävä kehitys. Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen, osallistava kehitys,tasa-arvon edistäminen, ihmisoikeudet, hyvä hallinto.
Kesto 2008-2012
Kohdealue 43 kuntaa
Toteuttaja UNFPA, Nicaraguan kuntaliitto AMUNIC, ja autonomisten alueiden (RAAN, RAAS) hallitukset
Tukipalvelut UNFPA
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 4 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Väestön, ensisijaisesti nuorten ja naisten, parantunut elämänlaatu ja lisääntymisterveys ja parantuneet vaikutusmahdollisuudet.
Hankkeen tarkoitus Luoda lisääntymisoikeuksille ja -terveydelle myönteinen kansallinen mielipideympäristö ja parantaa tietotasoa, ml. lainsäädäntökysymykset; parantaa nuorten edellytyksiä ja osaamista vaikuttaa kehitykseen paikallistasolla hyödyntäen kansalaisoikeuksiaan ja edistää lisääntymisoikeuksia ja -terveyttä Atlantin rannikkoalueilla, erityisesti nuorten osalta.
Toteutustapa Hanke pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sekä nuorison parissa tehtävän työn avulla että vaikuttamalla laajemmin lisääntymisoikeuksien edistämiseen yhteiskunnassa. Hanke koostuu valtakunnallisen vaikuttamisen ja julkisen hallinnon yhteistyöstä, paikallistason nuorisotyöstä ja toiminnasta Atlantin rannikolla. UNFPA vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja toimeenpanosta, vastaanottaa maksatukset ja koordinoi kansallisten kumppaneiden kanssa. Hankkeessa ovat mukana Hollanti, Suomi ja UNFPA.

loading map - please wait...

Nuorten lisääntymisterveys ja vaikutusmahdollisuudet (VOZJOVEN), Nicaragua / Promotion of Sexual and Reproductive Health and Participation of Adolescents and Youth, Nicaragua 12.131953, -86.281396 Nuorten lisääntymisterveys ja vaikutusmahdollisuudet (VOZJOVEN), Nicaragua / Promotion of Sexual and Reproductive Health and Participation of Adolescents and Youth, NicaraguaPaseo Naciones Unidas, Managua, Nicaragua (UNFPA, Nicaragua) (Ajo-ohjeet)

Maaseutusektorin sektoriohjelma PRORURAL, Nicaragua / Incluyente Support to Rural Development, Sectoral Programme, Nicaragua

Toimiala Maaseudun kehittäminen
Hankenumero 364 193 01
Profiili Päätavoite: köyhyyden vähentäminen ja ruokaturvan parantaminen Merkittävä osatavoite: ympäristöapu, tasa-arvon edistäminen, osallistava kehitys / hyvä hallinto
Kesto 2010-2012
Kohdealue Koko maa
Toteuttaja Maa- ja metsätalousministeriö MAGFOR, INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropequaria), INAFOR (Instituto Nacional Forestal) ja IDR (Instituto de Desarrollo Rural)
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 4,5 milj. EUR
Edelliset vaiheet Vuosina 2006-2009 neljän maan korirahasto, jonka kokonaisrahoitus yhteensä 9,3 milj. EUR
Yleinen kehitystavoite Nicaraguan maaseutusektorin kehittäminen
Hankkeen tarkoitus Sektoriohjelman tarkoituksena on köyhyyden vähentäminen, ruokaturvan ja omavaraisuuden parantaminen sekä naisten ja marginaaliryhmien olojen parantaminen.
Toteutustapa Hanke koostuu kolmesta pääohjelmasta, jotka ovat kansallinen elintarvikeohjelma, kansallinen metsäohjelma ja kansallinen ruoanjalostusohjelma. Ohjelmien seurantaa ja tukemista varten on perustettu viiden avunantajan ohjausryhmä. Norja on delegoinut osallistumisensa Suomelle vuosina 2010-2011.

loading map - please wait...

Maaseutusektorin sektoriohjelma PRORURAL, Nicaragua / Incluyente Support to Rural Development, Sectoral Programme, Nicaragua 12.094474, -86.238910 Maaseutusektorin sektoriohjelma PRORURAL, Nicaragua / Incluyente Support to Rural Development, Sectoral Programme, NicaraguaMAGFOR, Ticuantepe, Managua, Nicaragua (Ajo-ohjeet)

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Kolumbian toimiston tuki / Support to the UN High Commissioner for Human Rights Office in Colombia

Toimiala Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen
Hankenumero 473 019 01
Profiili Päätavoite: demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistäminen Merkittävä osatavoite: rauhantilan ja turvallisuuden edistäminen, sukupuolten välinen tasa-arvo
Kesto 2012-2013
Kohdealue Kolumbia
Toteuttaja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun OHCHR:n Kolumbian maatoimisto
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 600 000 EUR
Edelliset vaiheet 2009-2010
Yleinen kehitystavoite Tukea OHCHR:n Kolumbian toimiston toimintaa ihmisoikeuksien edistämisessä, kansainvälisten humanitaaristen lakien noudattamisessa sekä maan hallituksen tukemisessa ihmisoikeusvelvoitteiden ja YK:n ihmisoikeuskomitean suositusten toteutuksessa kansallisella ja paikallistasolla.
Hankkeen tarkoitus Ihmisoikeustilanteen monitorointi, institutionaalisen kapasiteetin vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen.
Toteutustapa Suomen tuki maksetaan yleistukena kokonaan vapaaehtoisrahoituksen pohjalta toimivalle OHCHR:n Kolumbian maatoimistolle.

loading map - please wait...

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Kolumbian toimiston tuki / Support to the UN High Commissioner for Human Rights Office in Colombia 4.691926, -74.034532 YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Kolumbian toimiston tuki / Support to the UN High Commissioner for Human Rights Office in ColombiaCalle 113 # 7 – 45, Bogotá - Cundinamarca, Colombia (OHCHR, Colombia) (Ajo-ohjeet)

IDB – Opetuksen ICT-ohjelma / IDB – Educational ICT-Programme, Haiti

Toimiala Esiopetus, ala-asteen opetus, informaatio- ja viestintäteknologia
Hankenumero 339 014 04
Profiili Päätavoite: ei DAC-tavoitettaMerkittävä osatavoite: sukupuolten välinen tasa-arvo, osallistuva kehitys /

hyvä hallinto

Kesto 2012-2013
Kohdealue Haiti
Toteuttaja Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 2,5 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Opetuksen laadun parantaminen 13 500 lapselle opetuksen teknisillä innovaatioilla.
Hankkeen tarkoitus Hankkeessa kehitetään koulutuksen teknisiä innovaatioita radion välityksellä toteutettavan interaktiivisen etäopetuksen ja opetuksen teknisiä innovaatioita pilotoivan rahaston kautta.
Toteutustapa Hankkeen toteuttaa Haitin opetus- ja koulutusministeriö FAESin (valtiovarain- ja talousministeriön alainen taloudellisen ja sosiaalisen tuen rahasto) avulla.

loading map - please wait...

IDB - Opetuksen ICT-ohjelma / IDB - Educational ICT-Programme, Haiti 38.898938, -77.030414 IDB - Opetuksen ICT-ohjelma / IDB - Educational ICT-Programme, HaitiIDB, New York Avenue Northwest, Washington, D.C., DC (Ajo-ohjeet)

IDB/Koulujen jälleenrakennusohjelma IDB / School Reconstruction Programme in Haiti

Toimiala Opetuksen infrastruktuuri, jälleenrakennus
Hankenumero 339 014 03
Profiili Päätavoite: ei DAC-tavoitettaMerkittävä osatavoite: ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sukupuolten välinen tasa-arvo
Kesto 2012-2013
Kohdealue Haiti
Toteuttaja Latinalaisen Amerikan kehityspankki IDB, Kirkon Ulkomaanapu KUA
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 2,5 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Lisätä opetuksen julkista tarjontaa 15 000 lapselle vuosittain rakentamalla koulukeskuksia.
Hankkeen tarkoitus Julkisen opetuksen tarjonnan kasvattaminen rakentamalla 10 uutta koulukeskusta. Koulut rakennetaan Haitin opetusministeriön määrittelemille alueille. Opetustilojen ohella kouluihin rakennetaan hallintotilat, kirjastot, saniteettitilat, koulukeittiöt sekä sähköt ja puhtaan veden saanti.
Toteutustapa Hankkeen varsinaisena toteuttajana toimii Kirkon Ulkomaanapu yhteistyössä FAESin (valtiovarain- ja talousministeriön alainen taloudellisen ja sosiaalisen tuen rahasto) kanssa.

loading map - please wait...

IDB/Koulujen jälleenrakennusohjelma IDB / School Reconstruction Programme in Haiti 38.899661, -77.030640 IDB/Koulujen jälleenrakennusohjelma IDB / School Reconstruction Programme in HaitiIDB, New York Avenue Northwest, Washington, D.C., DC (Ajo-ohjeet)

UNDP/Tuki rankaisemattomuuden vastaiselle komissiolle Guatemalassa (CICIG) / Commission against Impunity in Guatemala

Toimiala Lain ja oikeuden kehittäminen
Hankenumero 347 017 01
Profiili Päätavoite: osallistava kehitys / hyvä hallinto, demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistäminen
Kesto 2012-2013
Kohdealue Guatemala
Toteuttaja Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus 2012-2013 yhteensä 1,98 milj. EUR
Edelliset vaiheet Tuki vuonna 2007 150 000 EUR, 2010 400 000 EUR ja 2011 1,66 milj. EUR.
Yleinen kehitystavoite Tukea Guatemalan sisäministeriön toimintaa merkittävien rikostapausten selvittämisessä, vahvistaa oikeusvaltiokehitystä ja lisätä rikosten ratkaisuprosenttia.
Hankkeen tarkoitus CICIG tukee Guatemalan oikeussektorin vahvistamista kouluttamalla eri viranomaistahoja teknisen rikostutkimuksen alalla sekä tukemalla lainsäädännön uudistamistyötä. CICIG osallistuu rikostutkimuksiin, vahvistaa syyttäjien ja poliisin ammattitaitoa, tukee syyttäjänviraston ja rangaistuslaitoksen koordinaation ja yhteistyön parantamista. CICIG antaa teknistä apua ja neuvontaa valtion laitoksille rikostapauksien viemiseksi eteenpäin ja raportoi hallintoviranomaisille niistä valtion viranomaisista, jotka ovat tehneet rikkomuksia.
Toteutustapa CICIG:n toiminta katetaan kansainvälisellä rahoituksella. Komission toimintaa ovat aiemmin tukeneet mm. EU, 12 valtiota, sekä monet kansainväliset rahastot (SOROS, FOSI). Guatemalan valtio vastaa CICIG:in henkilöstön turvallisuudesta ja suojelusta sekä rikosten uhrien ja todistajien suojelusta.

loading map - please wait...

UNDP/Tuki rankaisemattomuuden vastaiselle komissiolle Guatemalassa (CICIG) / Commission against Impunity in Guatemala 14.619368, -90.512066 Tuki rankaisemattomuuden vastaiselle komissiolle Guatemalassa (CICIG) / Commission against Impunity in GuatemalaMinisterio Publico, 10A Avenida, Guatemala City, Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) (Ajo-ohjeet)

Metsäsektorin monenkeskinen yhteistyöohjelma (MSFP), Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP)

Toimiala Metsäpolitiikka ja -hallinto
Hankenumero 660 141 01
Profiili Päätavoite: suora köyhyyden vähentäminen

Merkittävä osatavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto, ympäristöapu, maaseudun kehitys, työpaikkojen luominen, ilmastonmuutokseen varautuminen

Kesto 2012-2015
Kohdealue Koko Nepal
Toteuttaja Toteutus delegoitu Sveitsin Kathmandun suurlähetystölle
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus: 10,2 milj. EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Nepalin metsäsektorin ja kansallisen metsäpolitiikan ja -strategian kehittäminen yhteistyössä Nepalin metsäministeriön kanssa.
Hankkeen tarkoitus Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP) on suunniteltu kattamaan kymmenen vuoden ajanjakso (2011-2021). Pyrkimys on edetä ohjelmalliseen lähestymistapaan metsäsektorilla. Nepalin metsähallinnon heikkous (mm. korruptio ja valtion budjettien viivästyminen) ei toistaiseksi mahdollista sektoriohjelman aloittamista suoraan Nepalin hallinnoimana korirahoituksena. Sen vuoksi ohjelman toteutus aloitetaan 4-vuotisella siirtymävaiheella 2012-2015.
Toteutustapa Suomen ja DFID:n määrärahat on delegoitu Sveitsille. Suomen, Sveitsin ja DFID:n yhteistyönä on laadittu suunnitelma Nepalin metsäohjelman kehittämiseksi (Multi Stakeholder Forestry Program, MSFP). Ohjelma koostuu neljästä komponentista, jotka keskittyvät metsähallinnon kehittämiseen, yksityismetsätalouden ja yhteisömetsätalouden edimtämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen.
Evaluointi MultiStakeholder Forestry Programme Nepal MTR 2015

loading map - please wait...

Metsäsektorin monenkeskinen yhteistyöohjelma (MSFP), Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP) 27.669466, 85.311204 Metsäsektorin monenkeskinen yhteistyöohjelma (MSFP), Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP)Switzerland Consulate Nepal, Ekantakuna Road, Patan, Central Region, Nepal (Embassy of Switzerland) (Ajo-ohjeet)