Vinh Cityn vesihuoltohanke, Vietnam

Hanke Vinh Cityn vesihuoltohanke
Hankenumero 769 085 01
Luoton määrä 10,93 milj. EUR
Korkotuki 9,20 milj. EUR
Luoton saaja Ministry of Finance
Toimittaja Econet Engineering Oy
Myöntövuosi 2010
Luottoaika 15 vuotta
Kohde Uuden vedenjakelujärjestelmä rakentaminen Vinh Cityn alueelle. Alueella on kasvava tarve hyvänlaatuisen juomaveden saamiseksi kotitalouksille, julkiseen, kaupan ja teollisuuden käyttöön.

loading map - please wait...

Vinh Cityn vesihuoltohanke, Vietnam 18.689000, 105.596300 Vinh Cityn vesihuoltohanke, Vietnam(DOC) (Ajo-ohjeet)

 

 

 

Shannan-alueen jätevesipuhdistamohanke, Kiina

Hanke Shannan-alueen jätevesipuhdistamohanke
Hankenumero 730 155 01
Luoton määrä 6,25 milj. EUR
Korkotuki 3,58 milj. EUR
Luoton saaja Bank of China
Toimittaja Econet Engineering Oy
Myöntövuosi 2010
Luottoaika 14 vuotta
Kohde Jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvä viemäröintiverkoston rakentaminen Huainan kaupungin Shannanin alueelle. Puhdistamon tarkoituksena on estää puhdistamattoman jäteveden pääsy alueen vesistöön ja näin ollen vähentää veden saastumista.

loading map - please wait...

Shannan-alueen jätevesipuhdistamohanke, Kiina 32.625478, 116.999933 Shannan-alueen jätevesipuhdistamohanke, KiinaHuainan, Anhui, China (Ajo-ohjeet)

 

Etelä-Sudanin vesi- ja sanitaatiohanke

Hanke Etelä-Sudanin vesi- ja sanitaatiohanke

Water and Sanitation Programme in South Sudan

Toimiala Vesihuolto- ja sanitaatio
Hankenumero 279 000 03
Profiili Päätavoite: kohdeväestön terveydentilan parantuminen puhtaan veden saannin myötä

Merkittävä osatavoite: naisten ja lasten aseman parantuminen, osallistava kehitys / hyvä hallinto, rauhantilan ja turvallisuuden edistäminen

Kesto 2012-2015
Kohdealue Seuraavat kaupungit: Yei, Rumbek, Bor ja Yambio
Toteuttaja Ohjelman toteutuksesta vastaa saksalainen kehityspankki KfW ja asiantuntijaorganisaatio GIZ yhteistyössä Etelä-Sudanilaisten viranomaisten kanssa.
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus 24 milj. EUR (2012-2015)
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Väestön terveydentilan parantuminen
Hankkeen tarkoitus Hanke edistää väestön pääsyä puhtaan veden ja toimivan sanitaation piiriin ohjelman neljässä kohdekaupungissa. Se parantaa väestön terveydentilaa ja erityisesti naisten ja lasten asemaa.
Toteutustapa Kyseessä on delegoitu yhteistyö. Suomi osallistuu ohjelman strategiseen päätöksentekoon. KfW edustaa Suomea käytännön päätöksenteossa. Hanke on osa EU:n yhteisohjelmointia Etelä-Sudanissa. Suomen lisäksi hanketta rahoittaa Saksa ja Ranska, tulevaisuudessa mahdollisesti useampi maa.

loading map - please wait...

Etelä-Sudanin vesi- ja sanitaatiohanke 4.843996, 31.593246 Etelä-Sudanin vesi- ja sanitaatiohankeJuba, Sudan (Ajo-ohjeet)

 

Hai Phongin vesihuoltohanke, Vietnam

Hanke: Hai Phongin vesihuoltohanke, Vietnam, Hai Phong Water Supply Programme, Vietnam

Budjetti:

Toteutus: 1990-2004

Toimittaja:

Kohde:

loading map - please wait...

Hai Phongin vesihuoltohanke, Vietnam 20.846946, 106.664629 Hai Phong, Vietnam (DOC) (Ajo-ohjeet)

Hanoin vesihuoltohanke, Vietnam

Hankkeen nimi: Hanoin vesihuoltohanke, Vietnam

Hanoi Water Supply Programme, Vietnam

Budjetti:

Vuosi: 1985-2001

Toteuttaja:

loading map - please wait...

Hanoin vesihuoltohanke, Vietnam 21.045173, 105.844088 Hanoin vesihuoltohanke, VietnamHanoi, Vietnam (MOC) (Ajo-ohjeet)

Pha Rungin telakkahanke, Hai Phong, Vietnam / Pha Rung Shipyard, Hai Phong, Vietnam

Hankkeen nimi: Pha Rungin telakkahanke, Vietnam, Pha Rung Shipyard, Hai Phong, Vietnam

Budjetti:

Toteuttaja:

Vuosi: 1979-1991

 

loading map - please wait...

Pha Rungin telakkahanke, Hai Phong, Vietnam / Pha Rung Shipyard, Hai Phong, Vietnam 20.951340, 106.745138 Pha Rungin telakkahanke, Hai Phong, Vietnam Phà Rừng, Hai Phong, Vietnam (Ajo-ohjeet)

Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCE / Trade Capacity Development, PROPEMCE, Nicaragua

Hanke Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCETrade Capacity Development
Toimiala Kauppapolitiikka ja -hallinto
Hankenumero 364 209 01
Profiili Päätavoite: suora köyhyyden vähentäminen, yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminenMerkittävä osatavoite: sukupuolten välinen tasa-arvo, osallistuva kehitys/hyvä hallinto
Kesto 2009-2013
Kohdealue Nicaragua
Toteuttaja Niras Oy
Tukipalvelut Niras Oy
Kokonaisrahoitus 7,3 milj. EUR, josta Suomen osuus 3 milj. EUR
Edelliset vaiheet Iso-Britannian (DFID) toteuttama PEMCE-hanke.
Yleinen kehitystavoite Edistää tasapuolista talouskasvua, köyhyyden vähentämistä ja Nicaraguan kauppakapasiteetin vahvistumista.
Hankkeen tarkoitus Löytää yhdessä mikro-, pien- ja keskisuurten yrittäjien kanssa innovatiivisia ratkaisuja markkinoillepääsyn ongelmiin, kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja helposti syrjäytyvien ryhmien osallistumismahdollisuuksien parantamiseen.
Toteutustapa Hankkeen toteutuksen aikana perustetaan monen avunantajan välinen yksityisyrittäjyysrahasto. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Niras Oy.
Evaluointi Final Evaluation Enhancing Small Enterprise Growth of Nicaragua through the Development of Existing Value Chains PROPEMCE

loading map - please wait...

Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCE / Trade Capacity Development, PROPEMCE, Nicaragua 12.143703, -86.239929 Tuki Nicaraguan kauppakapasiteetin kehitykselle, PROPEMCEManagua, Nicaragua (Ajo-ohjeet)

Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen, Ukraina / Geo-sector Information Management System Development, Ukraine

Hanke Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen Geo-sector Information Management System Development
Toimiala Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto
Hankenumero 865 013 01
Profiili Päätavoite: osallistuva kehitys / hyvä hallinto, kestävä kehitysMerkittävä osatavoite: uuden teknologian ja erityisesti informaatioteknologian hyötyjen saattaminen kehitysmaiden käyttöön yhdessä yksityisen sektorin kanssa
Kesto 2011-2013
Kohdealue Ukraina
Toteuttaja Geologian tutkimuskeskus GTK
Tukipalvelut
Kokonaisrahoitus Suomen osuus 497 000 EUR
Edelliset vaiheet
Yleinen kehitystavoite Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen ja kapasiteetin vahvistaminen Ukrainassa.
Hankkeen tarkoitus Kehittää sähköinen geologian alan tiedonhallintajärjestelmä ja paikkatietojärjestelmäteknologiaa Ukrainassa.
Toteutustapa Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä (IKI-hanke).

loading map - please wait...

Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen, Ukraina / Geo-sector Information Management System Development, Ukraine 50.451150, 30.509720 Geologian alan tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen, UkrainaKiev, Kyiv city, Ukraine (Ajo-ohjeet)